Vastuvõtt

Tallinna Rakenduslik Kolledž ootab õppijate avaldusi 2024/2025 õppeaastaks

Tallinna haridusmaastikule on saabumas põnevad ajad, kuna Tallinna Kopli Ametikool on alates 01.09.2024 Tallinna Rakenduslik Kolledž.


Avalduste vastuvõtt kutseõppe erialadele on avatud 01.04.-11.08.2024
Vastuvõtukatsed toimuvad 20.-21.06.2024 ja 14.-15.08.2024

Avalduste vastuvõtt HEV rühmadesse on avatud 01.04.-19.05.2024
Vastuvõtukatsed toimuvad 21.-22.05.2024 ja 27.-28.05.2024

UUS! Avalduste vastuvõtt gümnaasiumi 10. klassi (mittestatsionaarne) on avatud 15.05.-11.08.2024
Vastuvõtukatsed toimuvad 16.08.2024
 

Täida vastuvõtu avaldus SAIS keskkonnas

Abiaednik (2 a.)

Kellele? 

Erialale on oodatud õppima hariduslike erivajadustega õpilased. Õppima asumisel haridusnõuded puuduvad. 

TaseÕppe kestusÕppekeelÕppevormEeldus alustamiseks
TaseAbiaednik tase 2 Õppe kestus2 aastat ÕppekeelEestiÕppevormStatsionaarne, päevaõpe Eeldus alustamiseksNõuded puuduvad

Kuidas õpe toimub? 

Õpe toimub päevaõppes esmaspäevast reedeni päevasel ajal. 

Tule kooli virtuaaltuurile  

Õpingute jooksul sooritab õpilane ka praktika. Meie praktikapartneriteks on olnud näiteks Tallinna Botaanikaaed, Kadrioru Park ja Tallinna Loomaaed.

Eriala

Abiaedniku eriala kuulub aianduse kutsealade hulka.

Abiaednik täidab juhendamisel ja kõrvalise abiga lihtsaid aiandusvaldkonna tööülesandeid köögiviljanduses, puuviljanduses, puukoolis, lillekasvatuses. Abiaednik valmistab ette istutuspinna, külvab, istutab ja hooldab taimi.  

Koristab saagi või toodangu, korraldab saagi või toodangu säilitamise ja valmistab ette müügiks nii tava- kui mahetootmises. Abiaednik töötab piiritletud olukorras, otsesel juhendamisel.

Abiaednikuks saab õppida Tallinna Kopli Ametikoolis abiaedniku õppekava alusel, kogenud õpetajate juhendamisel. 

Õpilane omandab teadmised, oskused ja hoiakud, mis on vajalikud tööks abiaednikuna erinevates aiandusvalkonna ettevõtetes. Õpe loob valmiduse toimetulekuks isiklikus- ja ühiskonnaelus ning eeldused elukestvaks õppeks. Õpilane õpib nõustamisel ja suunamisel; juhendamisel hindab oma töö tulemusi; teeb juhendamisel etteantud võimalustest oma oskustele sobivaid valikuid; osaleb oma õpitee ja karjääriplaani koostamisel; suhtleb harjumuspärastes olukordades ja tuleb juhendamisel toime erinevates sotsiaalsetes keskkondades. 

Õpingud loetakse lõpetatuks, kui abiaedniku õppekava on täidetud täies mahus, õpilane on saavutanud õppekava õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel ja soovi korral sooritanud „Abiaednik, tase 2“. kutseeksami. 

Kuhu edasi? 

Abiaednikud saavad asuda tööle aianditesse, puukoolidesse, köögiviljakasvatusse, linnahaljastuse meeskonda, linnaparkidesse ja kinnistute haljastuse hooldajaks. Aianduse tarkust ja nippe võib alati õppida isikliku elu tarbeks, et enda või perekonna aias tegeleda iluaianduse või tarbetaimede kasvatamisega. Samuti saab osaleda ning oma aiandusalaseid teadmisi ja oskusi rakendada Tallinnas aina rohkem populaarsemaks saavates kogukonnaaedades. Uusi gruppe tekib kõigis linnaosades aina juurde.  

Vastuvõtt

Esita avaldus SAIS keskkonnas

Vastuvõtukriteeriumid

Vastuvõtt erialale toimub järgmiste kriteeriumite alusel:

  • Vastuvõtukatse (kokku max 10p) koosneb alljärgnevatest osades:
    • Kirjalik test (eesti keeles) - Test koosneb 5 erialaga seotud küsimusest, mille lahendamisel hinnatakse kandideerija eelteadmisi ning võimekust läbida abiaedniku kursus edukalt (max 5 punkti). Sooritab õpilaskandidaat iseseisvalt.
    • Erialane vestlus (eesti keeles) - hinnatakse kandidaadi motivatsiooni, suhtlemisoskust ning eesti keele oskust (max 5 punkti). Vestlusel osaleb õpilaskandidaat koos lapsevanema/ esindajaga.

Rühma avamise miinimumsuurus on 12 inimest, maksimumsuurus 15. 

Tutvu õppekavaga 

Abiaednik tase 2, tasemeõpe hariduslike erivajadustega õpilastele, 2 aastat - õppekava ja rakenduskava