Vastuvõtt

Tallinna Kopli Ametikool

Vastuvõtt 2023/2024

Sügisel toimub vastuvõtt järgmistele erialadele:

Puhastusteenindaja töökohapõhine õpe, tase 3 (õppekeel: vene keel)
Avalduste vastuvõtt: 05.09.-30.09.2023
Õppetöö algus 06.10.2023
Täida vastuvõtu avaldus SAIS keskkonnas

Nooremaednik, tase 3 (õppekeel: eesti keel)
Avalduste vastuvõtt: 01.10.-30.11.2023
Õppetöö algus jaan.2024

Puukäsitöö, tase 4 (õppekeel: eesti keel)
Avalduste vastuvõtt: 01.10.-30.11.2023
Õppetöö algus jaan.2024

Kangakuduja, tase 3 (õppekeel: eesti keel)
Avalduste vastuvõtt: 01.10.-30.11.2023
Õppetöö algus jaan.2024

Täida vastuvõtu avaldus SAIS keskkonnas

NB! Avalduse esitamiseks SAISis on vajalik ID-kaart koos kehtivate sertifikaatidega või mobiil-ID.


Hoone tehnosüsteemide ehitus (3 a.)

Kellele?

Erialale on oodatud õppima põhiharidusega või vähemalt 22 aastased põhihariduseta isikud, kellel on põhihariduse tasemele vastavad kompetentsid. Sobib inimesele, kes väärtustab stabiilset töökohta ja ei karda teha füüsilist tööd nii väljas kui sees. 

Omandatav taseÕppe kestvusÕppekeelÕppevormEeldus alustamiseks
Omandatav taseKutsekeskharidus, Kütte- ja jahutussüsteemide lukksepp, tase 4 esmane kutse Õppe kestvus3 aastatÕppekeelEesti* 60:40 (Eesti:vene) ÕppevormStatsionaarne, päevaõpe Eeldus alustamiseksPõhiharidus

Kuidas õpe toimub?

Õpe toimub päevaõppes esmaspäevast reedeni päevasel ajal. 

Tule kooli virtuaaltuurile

Õpingute jooksul sooritab õpilane ka praktika. Meie praktikapartneriteks on olnud näiteks Tallinna Vesi, Harmet OÜ, Hanken OÜ, Sation OÜ. 

Eriala

Õppekava eesmärgiks on, et õpilane omandab teadmised, oskused ja hoiakud, mis loovad eeldused õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks ning võimaldavad töötada oskustöölisena ehituse või kinnisvara korrashoiuvaldkonnas, paigaldades ja hooldades hoone vee-, kanalisatsiooni-, kütte- ja ventilatsioonisüsteeme. 

Õpingute käigus omandatakse õppeaineid järgmistest suundadest: Veevärgilukksepp, tase 4  esmane kutse, Ventilatsioonilukksepp, tase 4 esmane kutse, Kütte- ja jahutussüsteemide lukksepp, tase 4 esmane kutse. 

Sellel õppekaval õppima asumisel on võimalik saada tasemeõppes osalemise toetust. Rohkem infot tasemeõppes osalemise toetuse kohta leiate Eesti Töötukassa kodulehelt

Kuhu edasi?

Eriala lõpetajad on tööturul nõutud kütte-, kanalisatsiooni-, vee ja ventilatsioonisüsteemide spetsialistid erinevates ehituse ja kinnisvarakorrashoiuga tegelevates ettevõtetes. Soovi korral saab õpinguid jätkata kõrghariduse tasemel näiteks Tallinna Tehnikakõrgkoolis Hoonete ehituse erialal, TalTechis Hoonete sisekliima ja veetehnika ning Ehitiste projekteerimise ja ehitusjuhtimise erialadel. 

Vastuvõtt

Kandideerimine SAIS keskkonnas alates 29.03.2023

NB! Avalduse esitamiseks SAISis on vajalik ID-kaart koos kehtivate sertifikaatidega või mobiil-ID.

Vastuvõtueksam (100%) koosneb alljärgnevatest osadest: 

  • vastuvõtuvestlus (osakaal 50%) 
  • matemaatika ja eesti keele hinne põhikooli lõputunnistusel (osakaal kokku 50%)  

Kutsesobivusvestlused toimuvad 21. ja 22. juunil ning 21. ja 22. augustil. 

Rühma avamise miinimumsuurus on 12 inimest, maksimumsuurus 20. 

Õpe algab septembrist. 

Tutvu õppekavaga

Hoone tehnosüsteemide ehitus tase 4, tasemeõpe, kutsekeskharidus - õppekava ja rakenduskava