Vastuvõtt

Tallinna Kopli Ametikool

Vastuvõtt 2023/2024

Sügisel toimub vastuvõtt järgmistele erialadele:

Puhastusteenindaja töökohapõhine õpe, tase 3 (õppekeel: vene keel)
Avalduste vastuvõtt: 05.09.-30.09.2023
Õppetöö algus 06.10.2023
Täida vastuvõtu avaldus SAIS keskkonnas

Nooremaednik, tase 3 (õppekeel: eesti keel)
Avalduste vastuvõtt: 01.10.-30.11.2023
Õppetöö algus jaan.2024

Puukäsitöö, tase 4 (õppekeel: eesti keel)
Avalduste vastuvõtt: 01.10.-30.11.2023
Õppetöö algus jaan.2024

Kangakuduja, tase 3 (õppekeel: eesti keel)
Avalduste vastuvõtt: 01.10.-30.11.2023
Õppetöö algus jaan.2024

Täida vastuvõtu avaldus SAIS keskkonnas

NB! Avalduse esitamiseks SAISis on vajalik ID-kaart koos kehtivate sertifikaatidega või mobiil-ID.


Puhastusteenindaja abiline (2 a.)

Kellele?

Eriala sobib õpihimulisele, heatahtlikule, töökale inimesele, kes tahab ise elus hakkama saada. Erialale on oodatud õppima hariduslike erivajadustega õpilased. Õppima asumisel haridusnõuded puuduvad.

TaseÕppe kesvusÕppekeelÕppevormEeldus alustamiseks
TasePuhastusteenindaja abi tase 2Õppe kesvus2 aastatÕppekeelEestiÕppevormStatsionaarne, päevaõpeEeldus alustamiseksNõuded puuduvad

Kuidas õpe toimub?

Õpe toimub päevaõppes esmaspäevast reedeni päevasel ajal.

Tule kooli virtuaaltuurile.

Õpingute jooksul sooritab õpilane ka praktika. Meie praktikapartneriteks on olnud näiteks Selver AS, Ramirent Baltic AS, Tallink Grupp AS.

Eriala

Õpilane omandab teadmised, oskused ja hoiakud, mis on vajalikud tööks puhastusteenindaja abilisena erinevates ettevõtetes ning klientide kodudes.
Õpe loob valmiduse toimetulekuks isiklikus- ja ühiskonnaelus ning eeldused elukestvaks õppeks.

Puhastusteenindaja abiline täidab juhendamisel oma kutse- ja erialale tavapäraseid, piiratud vastutusega tööülesandeid; viib juhendamisel läbi hoolduskoristust ja hooldab tekstiile, kasutab juhendamisel koristustarvikuid ja -masinaid, koristusaineid, hoiab korras oma töökoha; kasutab kutse- ja erialaste probleemide lahendamisel abi ja tuge; töötab situatsioonides, mis on üldjuhul stabiilsed; õpib nõustamisel ja suunamisel; juhendamisel hindab oma töö tulemusi; teeb juhendamisel etteantud võimalustest oma oskustele sobivaid valikuid; osaleb oma karjääriplaani koostamisel; suhtleb harjumuspärastes olukordades ja tuleb juhendamisel toime erinevates sotsiaalsetes keskkondades.

Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õppekava on täidetud täies mahus, õpilane on omandanud õppekava õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel ja sooritanud Puhastusteenindaja abi, tase 2 kutseeksami.

Vastuvõtt

Rühma avamise miinimumsuurus on 12 inimest, maksimumsuurus 15.

Õpe algab septembrist.
AASTAL 2023 VASTUVÕTTU EI TOIMU. JÄRGMINE VASTUVÕTT ON AASTAL 2024.

Vastuvõtu avaldus SAIS keskkonnas

NB! Avalduse esitamiseks SAISis on vajalik ID-kaart koos kehtivate sertifikaatidega või mobiil-ID.

Tutvu õppekavaga

Puhastusteenindaja abi tase 2, kutseõpe hariduslike erivajadustega õpilastele, 2 aastat - õppekava ja rakenduskava