Vastuvõtt

Tallinna Rakenduslik Kolledž ootab õppijate avaldusi 2024/2025 õppeaastaks

Tallinna haridusmaastikule on saabumas põnevad ajad, kuna Tallinna Kopli Ametikool on alates 01.09.2024 Tallinna Rakenduslik Kolledž.


Avalduste vastuvõtt kutseõppe erialadele on avatud 01.04.-11.08.2024
Vastuvõtukatsed toimuvad 20.-21.06.2024 ja 14.-15.08.2024

Avalduste vastuvõtt HEV rühmadesse on avatud 01.04.-19.05.2024
Vastuvõtukatsed toimuvad 21.-22.05.2024 ja 27.-28.05.2024

UUS! Avalduste vastuvõtt gümnaasiumi 10. klassi (mittestatsionaarne) on avatud 15.05.-11.08.2024
Vastuvõtukatsed toimuvad 16.08.2024
 

Täida vastuvõtu avaldus SAIS keskkonnas

Kinnisvarahaldur (1 aasta ja 6 kuud)

Kellele?

Õpingute sihtrühmaks on keskharidusega õppija. Sobib inimesele, kes on majanduse ja matemaatikaga sõber, hea suhtleja ja ettevõtliku loomuga. Kasuks tuleb eelnev kogemus kinnisvarahoolduses ja analüütiline mõtlemine.

Omandatav taseÕppe kestvusÕppekeelÕppevormEeldus alustamiseks
Omandatav taseKinnisvarahaldur, tase 5 Õppe kestvus1 aasta ja 6 kuudÕppekeelEestiÕppevormStatsionaarne, sessioonõpe, koolipõhine ja töökohapõhine. Eeldus alustamiseksKeskharidus

Kuidas õpe toimub?

Õpe toimub sessioonõppena, 1 nädal kuus. 

Tule kooli virtuaaltuurile.

Õpingute jooksul sooritab õpilane ka praktika. 

Eriala

Õpilane omandab kompetentsused, mis võimaldavad töötada oskustöölisena kinnisvara korrashoiu valdkonnas tegutsevas ettevõttes kinnisvarahaldurina. 

Õpingute käigus omandatakse teadmised ja oskused kinnisvarahalduri alusteadmistest ehitistes, kinnisvaraobjekti heakorrast ja hoolduskorraldusest, erialasest võõrkeelest, erialasest õigusõppest, majandusarvestusest, kinnisvara haldamisest ja oma õpitee ja töö kavandamisest muutuvas keskkonnas. 

Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õppekava on täidetud täies mahus ja õpilane on omandanud õppekava õpiväljundid. Õpiväljundite saavutatust hinnatakse kutseeksamiga, kus hinnatakse kutsele „Kinnisvarahaldur, tase 5” vastavate kompetentside saavutatust.   

Sellel õppekaval õppima asumisel on võimalik saada tasemeõppes osalemise toetust. Rohkem infot tasemeõppes osalemise toetuse kohta leiate Eesti Töötukassa kodulehelt

Kuhu edasi?

Eriala lõpetajad saavad minna tööle kinnisvarahalduriks kinnisvarafirmadesse. Vastavalt huvidele ja olemasolevale haridustasemele saab soovi korral juurde õppima minna näiteks TKTK Kinnisvara korrashoiu ja TalTechi Ehitiste projekteerimise ja ehitusjuhtimise erialale. 

Vastuvõtt

Esita avaldus SAIS keskkonnas

Vastuvõtukriteeriumid

Vastuvõtt erialale toimub järgmiste kriteeriumite alusel:

  • Vastuvõtukatse (kokku max 10p) koosneb alljärgnevatest osades:
    • Kirjalik test (eesti keeles) - hinnatakse õppija teoreetilisi teadmisi, mis on eelduseks valitud kutseala õpingute alustamiseks. Test koosneb viiest küsimusest. Aega testi lahendamiseks on 15 minutit. Iga õige vastus annab ühe punkti. (max 5 punkti)
    • Erialane vestlus (eesti keeles) - hinnatakse kandidaadi motivatsiooni, suhtlemisoskust ning eesti keele oskust. (max 5 punkti)
    • Lisapunkt* - konkursil on võimalik saada 1 lisapunkt eelneva erialase kogemuse eest, hinnatakse vestlusel (max 1 punkti)

Konkursi maksimaalne võimalik tulemus on 10 punkti (*lisapunktiga 11p) ja kandideerimislävend 6 punkti.

Rühma avamise miimimumsuurus on 12, maksimumsuurus 20. 

Tutvu õppekavaga

Kinnisvarahaldur, tase 5, tasemeõpe, 1 aasta ja 6 kuud - õppekava ja rakenduskava