Vastuvõtt

Tallinna Kopli Ametikool

Vastuvõtt 2023/2024

Sügisel toimub vastuvõtt järgmistele erialadele:

Puhastusteenindaja töökohapõhine õpe, tase 3 (õppekeel: vene keel)
Avalduste vastuvõtt: 05.09.-30.09.2023
Õppetöö algus 06.10.2023
Täida vastuvõtu avaldus SAIS keskkonnas

Nooremaednik, tase 3 (õppekeel: eesti keel)
Avalduste vastuvõtt: 01.10.-30.11.2023
Õppetöö algus jaan.2024

Puukäsitöö, tase 4 (õppekeel: eesti keel)
Avalduste vastuvõtt: 01.10.-30.11.2023
Õppetöö algus jaan.2024

Kangakuduja, tase 3 (õppekeel: eesti keel)
Avalduste vastuvõtt: 01.10.-30.11.2023
Õppetöö algus jaan.2024

Täida vastuvõtu avaldus SAIS keskkonnas

NB! Avalduse esitamiseks SAISis on vajalik ID-kaart koos kehtivate sertifikaatidega või mobiil-ID.


Kinnisvarahaldur (1 aasta ja 6 kuud)

Kellele?

Õpingute sihtrühmaks on keskharidusega õppija. Sobib inimesele, kes on majanduse ja matemaatikaga sõber, hea suhtleja ja ettevõtliku loomuga. Kasuks tuleb eelnev kogemus kinnisvarahoolduses ja analüütiline mõtlemine.

Omandatav taseÕppe kestvusÕppekeelÕppevormEeldus alustamiseks
Omandatav taseKinnisvarahaldur, tase 5 Õppe kestvus1 aasta ja 6 kuudÕppekeelEestiÕppevormStatsionaarne, sessioonõpe, koolipõhine ja töökohapõhine. Eeldus alustamiseksKeskharidus

Kuidas õpe toimub?

Õpe toimub sessioonõppena, 1 nädal kuus. 

Tule kooli virtuaaltuurile.

Õpingute jooksul sooritab õpilane ka praktika. 

Eriala

Õpilane omandab kompetentsused, mis võimaldavad töötada oskustöölisena kinnisvara korrashoiu valdkonnas tegutsevas ettevõttes kinnisvarahaldurina. 

Õpingute käigus omandatakse teadmised ja oskused kinnisvarahalduri alusteadmistest ehitistes, kinnisvaraobjekti heakorrast ja hoolduskorraldusest, erialasest võõrkeelest, erialasest õigusõppest, majandusarvestusest, kinnisvara haldamisest ja oma õpitee ja töö kavandamisest muutuvas keskkonnas. 

Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õppekava on täidetud täies mahus ja õpilane on omandanud õppekava õpiväljundid. Õpiväljundite saavutatust hinnatakse kutseeksamiga, kus hinnatakse kutsele „Kinnisvarahaldur, tase 5” vastavate kompetentside saavutatust.   

Sellel õppekaval õppima asumisel on võimalik saada tasemeõppes osalemise toetust. Rohkem infot tasemeõppes osalemise toetuse kohta leiate Eesti Töötukassa kodulehelt

Kuhu edasi?

Eriala lõpetajad saavad minna tööle kinnisvarahalduriks kinnisvarafirmadesse. Vastavalt huvidele ja olemasolevale haridustasemele saab soovi korral juurde õppima minna näiteks TKTK Kinnisvara korrashoiu ja TalTechi Ehitiste projekteerimise ja ehitusjuhtimise erialale. 

Vastuvõtt

Vastuvõtu avaldus SAIS keskkonnas alates 29.03.2023. Õpe algab septembrist. 

NB! Avalduse esitamiseks  SAISis on vajalik ID-kaart koos kehtivate sertifikaatidega või mobiil-ID. 

Vastuvõtueksamiks on vestlus. Hinnatakse eesti keele oskust ning kokkupuudet ja huvi valdkonna vastu.   

Kutsesobivusvestlused toimuvad 21. ja 22. juunil ning 21. ja 22. augustil. 

Rühma avamise miimimumsuurus on 12, maksimumsuurus 20. 

Tutvu õppekavaga

Kinnisvarahaldur, tase 5, tasemeõpe, 1 aasta ja 6 kuud - õppekava ja rakenduskava