Kalender

Filtreeri koolitusi


Kõik Tasuline koolitus Tasuta koolitus

Õppeaastad

Kõik Talv 2023/2024Talv 2023/2024 Sügis 2024Sügis 2024 Kevad 2024Kevad 2024 Suvi 2024Suvi 2024 Kevad 2023Kevad 2023 Suvi 2023Suvi 2023 Sügis 2023Sügis 2023 Talv 2022/2023Talv 2022/2023

Kuupäev
 
Möödunud sündmused
Kevad 2023(1)
22mai-juuni
Pottsepatööde kursus

Kursustele registreerimine

160 ak.t eestikeelne.

Hind: 1200 eurot

Lektorid:

Kristo Koppel. Korstnapühkija-meister tase 5, pottsepp-meister tase 5. Koolitaja alates 2012.aastast. Erialaselt täiendanud pottsepaalaseid teadmisi välisriikides (Saksamaa, Austria, Tšehhi).Volt OÜ ettevõtte asutaja, mis tegeleb pottsepa ja korstnapühkija teenuseid pakkuva ettevõttena.

Õppevahendid: Kooli poolt tagatakse õppematerjalid ning isikukaitsevahendid. Palume osalejatel praktilise töö ajaks kaasa võtta tööriided.

Asukoht: Kopli 98, I korrus: ruum 165

Grupi suurus: 12 inimest

Õppe alustamise nõuded: Koolitusel osalejalt eeldatakse füüsilist võimekust ning pinge-ja stressitaluvust, head suhtlemisoskust ning vähemalt põhihariduse olemasolu.

Kursuse edukaks lõpetamiseks peavad olema täidetud alljärgnevad tingimused: Omandatud õppekavas kirjeldatud õpiväljundid; Läbitud teoreetiline ja praktiline väljaõpe kooli õppebaasis vähemalt 70% ulatuses; Sooritatud hindeline teooriaeksam; Sooritatud praktiline eksam müüri ladumistööde kohta (ahju välismüür, pliidi soemüür ja korsten). Hinnatakse müüri ladumise kvaliteeti, mõõtudest kinni pidamist ja vuukide paksust.

Õppekava

Ajakava

Kursustele registreerimine

Tallinna Kopli Ametikool on Eesti Töötukassa koostööpartner.Lisainformatsioon

Sulge
Suvi 2023(1)
26-14
juuni-juuli
Arvuti baaskoolitus (venekeelne)

60 ak.t venekeelne.

Sihtrühm: Kursusele on oodatud algajad arvutikasutajad, kes soovivad omandada arvuti kasutamise baasoskused, et iseseisvalt arvutil töötada, kasutades Google (Docs, Sheets, Slides), Windows 11 ja Interneti võimalusi.

Grupi suurus: 12 inimest

Lektor: Jelena Prigodina, TÜ magister. Tallinna Kopli Ametikooli informaatika õpetaja.

Õppe alustamise nõuded: Nõuded puuduvad.

Õppekeskkonna kirjeldus: Kursust viiakase läbi Tallinna Kopli Ametikooli kaasaegses arvutiklassis. Klassiruum on varustatud vajaliku tehnika ja esitlustehnikaga. Osalejatele tagatakse vajalikud õppevahendid ja õppematerjalid.

Kursuse edukaks lõpetamiseks peavad olema täidetud alljärgnevad tingimused:

  • Omandatud õppekavas kirjeldatud õpiväljundid;
  • Läbitud õppest vähemalt 70% ulatuses.

Kursusele registreerimise avalduse leiate siit

Õppekava

Ajakava

Sulge
Sügis 2023(2)
08november-märts
Korstnapühkija koolitus

Koolituse eesmärk on valmistada koolitusel osalejad ette korstnapühkija tase 3 kutseeksami sooritamiseks. Kursuse läbimine ei anna õigust töötada korstnapühkijana.

Maht: 240 ak.t. Sisaldab 80 tundi teooriat + 160 tundi praktikat (osaleja läbib praktika oma piirkonna meistri käe all, kes omab vähemalt tase 4 kutset).
Hind: 1700 eurot (käibemaksu ei lisandu).
Hinnas sisaldub: õppematerjalid, töövahendid, isikukaitsevahendid ja kohvipausid.

Kutseeksami viib läbi Päästeliit. Täpsema info kutseeksami kohta leiate siit.  

NB! Palume praktiliseks tööks kaasa võtta tööriided!

Lektorid

Kristo Koppel
Korstnapühkija tase 4, pottsepp-meister tase 5. Koolitaja alates 2012.aastast. Erialaselt täiendanud pottsepaalaseid teadmisi välisriikides (Saksamaa, Austria, Tšehhi). Volt OÜ ettevõtte asutaja, mis tegeleb pottsepa ja korstnapühkija teenuseid pakkuva ettevõttena.

Kaspar Kaugija
MSc majandus. Ettevõtluse, juhtimise, turunduse ja majandusõpetuse lektor alates 2004.aastast.

Hillimar Heinroos
Korstnapühkija-meister, tase 5. Pottsepp, tase 4. Eesti korstnapühkijate koja juhatuse liige. Koolitaja alates 2015. aastast.

Pepe Sussen
Korstnapühkija-meister tase 5, täiskasvanute koolitaja tase 5. Tartu Ülikool, kutseõpetaja BA.  OÜ Potipoiss omanik. Korstnapühkimis- ja pottsepatööde ettevõtjate liit (asutaja ja juhatuse liige). MTÜ Eesti Tuletõrje Liit (Korstnapühkijate kutsekomisjoni liige).

Õppe alustamise nõuded: Koolitusel osalejalt eeldatakse füüsilist võimekust ning pinge- ja stressitaluvust, head suhtlemisoskust ning vähemalt põhihariduse olemasolu. Eesti keele oskust B1 tasemel.

Registreeru kursusele siin

Õppekava - Korstnapühkija koolitus

Ajakava - Korstnapühkija koolitus

Sulge

13-29
november
Lihtsad torutööd naistele

Kursusele on oodatud naised, kes soovivad omandada põhiteadmisi ja – oskusi torutöödest koduses majapidamises.

Kursuse eesmärk on anda algteadmised ja –oskused torutöödest, et ise toime tulla väiksemate riketega koduses majapidamises. Kursusel antakse ka ülevaade erinevate tehnosüsteemide toimimisest.

Maht: 20 ak.t. 
Hind: 50 eurot (käibemaksu ei lisandu).
Hinnas sisaldub: õppematerjalid, kohvipausid.

NB! Palume praktiliseks tööks kaasa võtta tööriided!

Lektor: Kullar Kobin

Tallinna Kopli Ametikooli kutseõpetaja. Töötanud erialal 22 aastat. Juhtinud antud valdkonnas tegutsevat firmat 17 aastat. Osalenud pidevalt erinevatel täiendkoolitustel ja kursustel, on läbinud ka õpetajakoolituse.

Omab järgmiseid kutsetunnistusi:

  • Keskkonnatehnika lukksepp tase 3;
  • Küttesüsteemide ehitus tööjuht tase 5;
  • Vee- ja kanalisüsteemide ehitus tööjuht tase 5

Kursusele registreerimine

Õppekava - Lihtsad torutööd

Ajakava - Lihtsad torutööd

Sulge
Talv 2023/2024(1)
18-30
jaanuar-mai
Koduaia kujundamine Maht: 50 ak.t.

Õppija saab ülevaate aia komponeerimise ja taimekompositsiooni koostamise põhimõtetest. Kujundab aia ning kavandab isutusalasid koondades need ühtseks tervikuks aias (või selle osaks), oskab valida taimi erinevatele kasvukohtadele ja komponeerib need istutusaladesse kasvukeskkonnast lähtudes.

Maht: 50 ak.t. 

Hind: 299 eurot. Hinna sees: õppematerjalid, töövahendid.

Lektorid: Heli Molok -Tallinna Kopli Ametikooli kutseõpetaja alates aastast 2012 (põllumajandusteaduse magister aianduse erialal MSc). Stažeerinud aiandusettevõttetes Eestis ja välismaal. 

Asukoht: Kopli 98, II korrus aianduse õppeklass nr 232

Grupi suurus: 12 inimest

Õppe alustamise nõuded: algteadmised aiandusest.

ÕppekavaSulge
Kevad 2024
täna, 19.mai

160 ak.t eestikeelne.

Hind: 1200 eurot

Lektorid:

Kristo Koppel. Korstnapühkija-meister tase 5, pottsepp-meister tase 5. Koolitaja alates 2012.aastast. Erialaselt täiendanud pottsepaalaseid teadmisi välisriikides (Saksamaa, Austria, Tšehhi).Volt OÜ ettevõtte asutaja, mis tegeleb pottsepa ja korstnapühkija teenuseid pakkuva ettevõttena.

Õppevahendid: Kooli poolt tagatakse õppematerjalid ning isikukaitsevahendid. Palume osalejatel praktilise töö ajaks kaasa võtta tööriided.

Asukoht: Kopli 98, I korrus: ruum 165

Grupi suurus: 12 inimest

Õppe alustamise nõuded: Koolitusel osalejalt eeldatakse füüsilist võimekust ning pinge-ja stressitaluvust, head suhtlemisoskust ning vähemalt põhihariduse olemasolu.

Kursuse edukaks lõpetamiseks peavad olema täidetud alljärgnevad tingimused: Omandatud õppekavas kirjeldatud õpiväljundid; Läbitud teoreetiline ja praktiline väljaõpe kooli õppebaasis vähemalt 70% ulatuses; Sooritatud hindeline teooriaeksam; Sooritatud praktiline eksam müüri ladumistööde kohta (ahju välismüür, pliidi soemüür ja korsten). Hinnatakse müüri ladumise kvaliteeti, mõõtudest kinni pidamist ja vuukide paksust.

Õppekava

Ajakava

Sulge