Vastuvõtt

Tallinna Kopli Ametikool

Vastuvõtt 2023/2024

Sügisel toimub vastuvõtt järgmistele erialadele:

Puhastusteenindaja töökohapõhine õpe, tase 3 (õppekeel: vene keel)
Avalduste vastuvõtt: 05.09.-30.09.2023
Õppetöö algus 06.10.2023
Täida vastuvõtu avaldus SAIS keskkonnas

Nooremaednik, tase 3 (õppekeel: eesti keel)
Avalduste vastuvõtt: 01.10.-30.11.2023
Õppetöö algus jaan.2024

Puukäsitöö, tase 4 (õppekeel: eesti keel)
Avalduste vastuvõtt: 01.10.-30.11.2023
Õppetöö algus jaan.2024

Kangakuduja, tase 3 (õppekeel: eesti keel)
Avalduste vastuvõtt: 01.10.-30.11.2023
Õppetöö algus jaan.2024

Täida vastuvõtu avaldus SAIS keskkonnas

NB! Avalduse esitamiseks SAISis on vajalik ID-kaart koos kehtivate sertifikaatidega või mobiil-ID.


Maaler (1 a.)

Kellele?

Erialale on oodatud õppima põhiharidusega isikud, kes soovivad omandada kutset.

Omandatav taseÕppe kestvusÕppekeelÕppevormEeldus alustamiseks
Omandatav taseMaaler, tase 4Õppe kestvus1 aastaÕppekeelEestiÕppevormStatsionaarne, sessioonõpeEeldus alustamiseksPõhiharidus

Kuidas õpe toimub?

Õpe toimub üle nädala, N-R pärastlõunal ja L terve päev. 

Tule kooli virtuaaltuurile.

Õpingute jooksul sooritab õpilane ka praktika. Meie praktikapartneriteks on olnud näiteks. 

Eriala

Maalri eriala õpingutega omandab õpilane teadmised, oskused ja hoiakud, mis võimaldavad töötada oskustöölisena ehitus- ja kinnisvara valdkonna ettevõtetes ja kelle peamiseks tööülesandeks on viimistletavate pindade lõppviimistluse teostamine, nt värvimine, lakkimine, õlitamine ja pindade katmine rullmaterjalidega. Konkreetne tööülesanne hõlmab viimistletavate pindade ettevalmistamist, materjalide arvestust, mõõtu lõikamist ja paigaldamist. 

Maaler töötab töökohal üksinda ja vastutab oma tööülesannete kvaliteetse täitmise eest, suurematel objektidel töötab maaler meeskonnas, kus arvestab enda ja teiste rolliga meeskonnas. 

Õpingud loetakse lõpetatuks pärast õppekavas kirjeldatud õpiväljundite saavutatust, mida hinnatakse kutseeksamiga ja õpilane omandab „Maaler, tase 4“ kutsekvalifikatsiooni. 

Kuhu edasi?

Eriala lõpetajad saavad minna tööle maalrina  remondi ja ehitusega tegelevatesse ettevõtetesse. 

Vastuvõtt

Vastuvõtu avaldus SAIS keskkonnas alates 29.03.2023. Õpe algab septembrist. 

NB! Avalduse esitamiseks SAISis on vajalik ID-kaart koos kehtivate sertifikaatidega või mobiil-ID. 

Kutsesobivusvestlused toimuvad 21. ja 22. juunil ning 21. ja 22. augustil. 

Rühma avamise miimimumsuurus on 12, maksimumsuurus 20. 

Tutvu õppekavaga

Maaler tase 4, tasemeõpe 1 aasta - õppekava ja rakenduskava