Vastuvõtt

Tallinna Kopli Ametikool

Vastuvõtt 2023/2024

Sügisel toimub vastuvõtt järgmistele erialadele:

Puhastusteenindaja töökohapõhine õpe, tase 3 (õppekeel: vene keel)
Avalduste vastuvõtt: 05.09.-30.09.2023
Õppetöö algus 06.10.2023
Täida vastuvõtu avaldus SAIS keskkonnas

Nooremaednik, tase 3 (õppekeel: eesti keel)
Avalduste vastuvõtt: 01.10.-30.11.2023
Õppetöö algus jaan.2024

Puukäsitöö, tase 4 (õppekeel: eesti keel)
Avalduste vastuvõtt: 01.10.-30.11.2023
Õppetöö algus jaan.2024

Kangakuduja, tase 3 (õppekeel: eesti keel)
Avalduste vastuvõtt: 01.10.-30.11.2023
Õppetöö algus jaan.2024

Täida vastuvõtu avaldus SAIS keskkonnas

NB! Avalduse esitamiseks SAISis on vajalik ID-kaart koos kehtivate sertifikaatidega või mobiil-ID.


Tekstiilkäsitöö (2a.)

Kellele?

Erialale on oodatud õppima põhiharidusega ja keskharidusega isikud, kes soovivad omandada kutset. Eriala sobib eelkõige inimesele, kellel on huvi erinevate käsitööliikide vastu. Kasuks tuleb käeline osavus, ruumiline mõtlemine, proportsioonitunnetus, püsi

TaseÕppe kesvusÕppekeelÕppevormEeldus alustamiseks
TaseTekstiilkäsitöö valmistaja tase 4 Õppe kesvus2 aastat ÕppekeelEestiÕppevormStatsionaarne, sessioonõpeEeldus alustamiseksPõhiharidus

Kuidas õpe toimub?

Õpe toimub sessioonõppena, kolmel päeval nädalas üle nädala. 

Tule kooli virtuaaltuurile

Õpingute jooksul sooritab õpilane ka praktika. Õpilased on praktikat sooritanud erinevate valdkonna meistrite käe all ja Eesti Vabaõhumuuseumis konservaatorite käe all. 

Eriala

Õppekava eesmärgiks on, et õpilane omandab teadmised, oskused ja hoiakud, mis on vajalikud töötamiseks tekstiilkäsitöö tegijana nii iseseisvalt kui meeskonnaliikmena tekstiilkäsitöö valdkonnas. 

Erialale on oodatud õppima põhiharidusega ja keskharidusega isikud, kes soovivad omandada kutset. 
Tekstiilkäsitöö tegija saab teadmisi ja praktilisi oskusi Eesti rahvakultuuri ja tekstiilipärandi alustest, kavandamisest ja kujutamisest, materjaliõpetusest, silmuskudumisest, heegeldamisest, õmblemisest, kangakudumisest ning käsitööalasest ettevõtlusest ja tootearendusest. 

Õpetajate juhendamisel valmistavad õpilased pitse, kudumeid ja õmblevad mitmesuguseid esemeid. 

Lisaks põhiõpingutele on võimalik saada praktilisi oskusi nahatöös, metall- ja savitöödes, tekstiilmaterjalide värvimises, kirjakunstis ja fotograafias. 

Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õppekava on täidetud täies mahus, õpilane on omandanud õppekava õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel ja sooritanud Tekstiilkäsitööline, tase 4 kutseeksami. 

Kuhu edasi?

Eriala lõpetajad saavad minna tööle valdkonna disaineri juurde või hakata iseseisvalt tegelema ettevõtlusega tekstiilkäsitöö alal. Vastavalt huvidele ja olemasolevale haridustasemele saab soovi korral juurde õppima minna näiteks Eesti Kunstiakadeemiasse Moe-, tekstiili- ja aksessuaaridisaini erialale, Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemiasse Pärandtehnoloogia erialale, erinevatesse teistesse Eesti kutseõppeasutustesse tase 5 õppekavadele (nt rahvarõivaste valmistajaks, pitsitehnikas esimete valmistajaks, silmuskudujaks)

Vastuvõtt

Vastuvõtu avaldus SAIS keskkonnas alates 29.03.2023. Õpe algab septembrist. 

NB! Avalduse esitamiseks SAISis on vajalik ID-kaart koos kehtivate sertifikaatidega või mobiil-ID. 

Sisseastumiskatse 100% koosneb alljärgnevatest osadest: 

  • Vestlus 50% (hinnatakse kandidaadi eesti keele oskust ning kokkupuudet ja huvi valdkonna vastu)
  • Käeline katse 40% (selgub kohapeal näiteks 1 loominguline ülesanne, joonistamine).  
  • Motivatsioonikiri 10% (kirjutamine kohapeal, juures juhendavad küsimused)
  • Lisapunktid portfoolio eest - varasem käsitöö/ kunst ülespildistatuna (esitamine vabatahtlik, max 10p)

Kutsesobivusvestlused toimuvad 21. ja 22. juunil ning 21. ja 22. augustil. 

Rühma avamise miimimumsuurus on 12, maksimumsuurus 20. 

Tutvu õppekavaga

Tekstiilkäsitöö tase 4, tasemeõpe 2 aastat - õppekava ja rakenduskava