Koolist

Korruptsiooni ennetusKorruptsiooni ennetamise õiguslikke aluseid ja vastutust reguleerib korruptsioonivastane seadus.
Korruptsiooni eest vastutav isik Tallinna Kopli Ametikoolis on Enn Pormeister, haldusjuht, haldusjuht@taka.edu.ee, tel. 66 44 671. Käskkiri ametiisiku kinnitamise kohta.
Ametiisik kohustub järgima korruptsiooni ennetamise juhendit, mis on kinnitatud Tallinna Haridusameti juhataja 15.08.2023 käskkirjaga nr T-7-1/23/278.

Töökohad, millega kaasneb ametiseisund: haldusjuht, õppejuht, õppesuuna juht, arendusjuht, kvaliteedijuht, personalijuht, infojuht, haridustehnoloog, õppetöö korralduse spetsialist, õppespetsialist, hev koordinaator, sotsiaalpedagoog, koolipsühholoog, eripedagoog, õpetaja, kutseõpetaja. Käskkiri korruptsiooniriskiga ametikohtade kaardistamise kohta.

Vastutav isik ostumenetluse korraldamisel on haldusjuht Enn Pormeister. Käskkiri Tallinna Kopli Ametikooli vastutavate isikute määramine ostumenetlusega riigihangete korraldamiseks 2024. aastal.

Rohkem infot leiate www.korruptsioon.ee

Teade toimingupiirangu kohaldamata jätmise kohta puudub.

Korruptsiooni ennetamise õiguslikke aluseid ja vastutust reguleerib korruptsioonivastane seadus.
Korruptsiooni eest vastutav isik Tallinna Kopli Ametikoolis on Enn Pormeister, haldusjuht, haldusjuht@taka.edu.ee, tel. 66 44 671. Käskkiri ametiisiku kinnitamise kohta.
Ametiisik kohustub järgima korruptsiooni ennetamise juhendit, mis on kinnitatud Tallinna Haridusameti juhataja 15.08.2023 käskkirjaga nr T-7-1/23/278.


Töökohad, millega kaasneb ametiseisund: haldusjuht, õppejuht, õppesuuna juht, arendusjuht, kvaliteedijuht, personalijuht, infojuht, haridustehnoloog, õppetöö korralduse spetsialist, õppespetsialist, hev koordinaator, sotsiaalpedagoog, koolipsühholoog, eripedagoog, õpetaja, kutseõpetaja. Käskkiri korruptsiooniriskiga ametikohtade kaardistamise kohta.

Vastutav isik ostumenetluse korraldamisel on haldusjuht Enn Pormeister. Käskkiri Tallinna Kopli Ametikooli vastutavate isikute määramine ostumenetlusega riigihangete korraldamiseks 2024. aastal.

Rohkem infot leiate www.korruptsioon.ee

Teade toimingupiirangu kohaldamata jätmise kohta puudub.