Vastuvõtt

Tallinna Rakenduslik Kolledž ootab õppijate avaldusi 2024/2025 õppeaastaks

Tallinna haridusmaastikule on saabumas põnevad ajad, kuna Tallinna Kopli Ametikool on alates 01.09.2024 Tallinna Rakenduslik Kolledž.


Avalduste vastuvõtt kutseõppe erialadele on avatud 01.04.-11.08.2024
Vastuvõtukatsed toimuvad 20.-21.06.2024 ja 14.-15.08.2024

Avalduste vastuvõtt HEV rühmadesse on avatud 01.04.-19.05.2024. Pikendatud kuni 11.08.2024.
Vastuvõtukatsed toimuvad 21.-22.05.2024, 27.-28.05.2024 ja 15.-16.08.2024

UUS! Avalduste vastuvõtt gümnaasiumi 10. klassi (mittestatsionaarne) on avatud 15.05.-11.08.2024
Vastuvõtukatsed toimuvad 16.08.2024
 

Täida vastuvõtu avaldus SAIS keskkonnas

Kutsevaliku õpe

Kutsevaliku õpe on kutseõppeks ettevalmistav tasemeõpe, millega omandatakse teise kvalifikatsioonitaseme õpiväljundid ja valmisolek õpingute jätkamiseks ning tööturule siirdumiseks.

Kutsevaliku õppe peamiseks sihtrühmaks on noored, kellel puuduvad oskused ja valmidus valida eriala või kelle õpingud on katkenud või põhikooli noored, kes ei tea veel, mida edasi teha.

Kutsevaliku õppe eesmärgiks on toetada noore valmidust, pakkuda tõhustatud tuge nt sisserännanud või ka puuduliku eesti keele oskusega noortele õpinguid kutseõppes jätkata et tööturule siseneda

 

Kutsevaliku õpe .PDF
Õppekava PDF
Moodulite rakenduskava PDF