Vastuvõtt

Tallinna Kopli Ametikool

Vastuvõtt 2023/2024

Sügisel toimub vastuvõtt järgmistele erialadele:

Puhastusteenindaja töökohapõhine õpe, tase 3 (õppekeel: vene keel)
Avalduste vastuvõtt: 05.09.-30.09.2023
Õppetöö algus 06.10.2023
Täida vastuvõtu avaldus SAIS keskkonnas

Nooremaednik, tase 3 (õppekeel: eesti keel)
Avalduste vastuvõtt: 01.10.-30.11.2023
Õppetöö algus jaan.2024

Puukäsitöö, tase 4 (õppekeel: eesti keel)
Avalduste vastuvõtt: 01.10.-30.11.2023
Õppetöö algus jaan.2024

Kangakuduja, tase 3 (õppekeel: eesti keel)
Avalduste vastuvõtt: 01.10.-30.11.2023
Õppetöö algus jaan.2024

Täida vastuvõtu avaldus SAIS keskkonnas

NB! Avalduse esitamiseks SAISis on vajalik ID-kaart koos kehtivate sertifikaatidega või mobiil-ID.


Puhastustööde juht (6 k.)

Puhastustööde juht tase 5, tasemeõpe, 6 kuud

Omandatav taseÕppe kestvusÕppekeelÕppevormEeldus alustamiseks
Omandatav tasePuhastööde juht, tase 5Õppe kestvus6 kuudÕppekeelEestiÕppevormStatsionaarne, töökohapõhine õpeEeldus alustamiseksKeskharidus

Kellele?

Viienda taseme kutseõppe jätkuõppele on oodatud õppima eelnevalt 4 tasemele või samale kvalifikatsioonitasemele vastava kutse või vastavate kompetentside ja haridustasemega õppijad.

Ettevõttele on kvalifikatsiooniga töötajate suur maht töötajaskonnast heaks kvaliteedinäitajaks.

Kuidas õpe toimub?

Õpe toimub töökohapõhise õppena. 2/3 õppest toimub ettevõttes ning 1/3 koolis. Koolis toimuvad õppepäevad üle nädala R-L.

Tule kooli virtuaaltuurile.

Eriala

Töökohapõhine õpe toimub kutseõppeasutuse, õpilase ja tööandja koostöös. 2/3 õppe mahust toimub ettevõttes.
Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õppekava on täidetud täies mahus, õpilane on omandanud õppekava õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel ja sooritanud Puhastustööde juht tase 5 kutseeksami või selle ebaõnnestumisel koolieksami.

Vastuvõtt

Rühma avamise miinimumsuurus on 12 ja maksimumsuurus 25.

Meie head koostööpartnerid on olnud näiteks Krausberg Eesti OÜ, Puhastusproff OÜ, Sol Baltics OÜ, Ida-Tallinna Keskhaigla, HKP OÜ, HaldusExpert OÜ.

Tutvu õppekavaga

Puhastustööde juht tase 5, tasemeõpe, 6 kuud - õppekava

Puhastustööde juht tase 5, tasemeõpe, 6 kuud - rakenduskava