Vastuvõtt

Tallinna Rakenduslik Kolledž ootab õppijate avaldusi 2024/2025 õppeaastaks

Tallinna haridusmaastikule on saabumas põnevad ajad, kuna Tallinna Kopli Ametikool on alates 01.09.2024 Tallinna Rakenduslik Kolledž.


Avalduste vastuvõtt kutseõppe erialadele on avatud 01.04.-11.08.2024
Vastuvõtukatsed toimuvad 20.-21.06.2024 ja 14.-15.08.2024

Avalduste vastuvõtt HEV rühmadesse on avatud 01.04.-19.05.2024
Vastuvõtukatsed toimuvad 21.-22.05.2024 ja 27.-28.05.2024

UUS! Avalduste vastuvõtt gümnaasiumi 10. klassi (mittestatsionaarne) on avatud 15.05.-11.08.2024
Vastuvõtukatsed toimuvad 16.08.2024
 

Täida vastuvõtu avaldus SAIS keskkonnas

Puhastustööde juht (6 k.)

Puhastustööde juht tase 5, tasemeõpe, 6 kuud

Omandatav taseÕppe kestvusÕppekeelÕppevormEeldus alustamiseks
Omandatav tasePuhastööde juht, tase 5Õppe kestvus6 kuudÕppekeelEestiÕppevormStatsionaarne, töökohapõhine õpeEeldus alustamiseksKeskharidus

Kellele?

Viienda taseme kutseõppe jätkuõppele on oodatud õppima eelnevalt 4 tasemele või samale kvalifikatsioonitasemele vastava kutse või vastavate kompetentside ja haridustasemega õppijad.

Ettevõttele on kvalifikatsiooniga töötajate suur maht töötajaskonnast heaks kvaliteedinäitajaks.

Kuidas õpe toimub?

Õpe toimub töökohapõhise õppena. 2/3 õppest toimub ettevõttes ning 1/3 koolis. Koolis toimuvad õppepäevad üle nädala R-L.

Tule kooli virtuaaltuurile.

Eriala

Töökohapõhine õpe toimub kutseõppeasutuse, õpilase ja tööandja koostöös. 2/3 õppe mahust toimub ettevõttes.
Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õppekava on täidetud täies mahus, õpilane on omandanud õppekava õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel ja sooritanud Puhastustööde juht tase 5 kutseeksami või selle ebaõnnestumisel koolieksami.

Vastuvõtt

Rühma avamise miinimumsuurus on 12 ja maksimumsuurus 25.

Meie head koostööpartnerid on olnud näiteks Krausberg Eesti OÜ, Puhastusproff OÜ, Sol Baltics OÜ, Ida-Tallinna Keskhaigla, HKP OÜ, HaldusExpert OÜ.

Tutvu õppekavaga

Puhastustööde juht tase 5, tasemeõpe, 6 kuud - õppekava

Puhastustööde juht tase 5, tasemeõpe, 6 kuud - rakenduskava