Vastuvõtt

Tallinna Kopli Ametikool

Vastuvõtt 2023/2024

Sügisel toimub vastuvõtt järgmistele erialadele:

Puhastusteenindaja töökohapõhine õpe, tase 3 (õppekeel: vene keel)
Avalduste vastuvõtt: 05.09.-30.09.2023
Õppetöö algus 06.10.2023
Täida vastuvõtu avaldus SAIS keskkonnas

Nooremaednik, tase 3 (õppekeel: eesti keel)
Avalduste vastuvõtt: 01.10.-30.11.2023
Õppetöö algus jaan.2024

Puukäsitöö, tase 4 (õppekeel: eesti keel)
Avalduste vastuvõtt: 01.10.-30.11.2023
Õppetöö algus jaan.2024

Kangakuduja, tase 3 (õppekeel: eesti keel)
Avalduste vastuvõtt: 01.10.-30.11.2023
Õppetöö algus jaan.2024

Täida vastuvõtu avaldus SAIS keskkonnas

NB! Avalduse esitamiseks SAISis on vajalik ID-kaart koos kehtivate sertifikaatidega või mobiil-ID.


Sepp (3a.)

Kellele?

Erialale on oodatud õppima põhiharidusega või vähemalt 22 aastased põhihariduseta isikud, kellel on põhihariduse tasemele vastavad kompetentsid. Sobib inimesele, kellel on huvi traditsioonilise sepa- või metallitöö vastu. 

TaseÕppe kesvusÕppekeelÕppevormEeldus alustamiseks
TaseSepp, tase 4, kutsekeskharidusÕppe kesvus3 aastat ÕppekeelEesti ÕppevormStatsionaarne, päevaõpe Eeldus alustamiseksPõhiharidus

Kuidas õpe toimub?

Õpe toimub päevaõppes esmaspäevast reedeni päevasel ajal. 

Tule kooli virtuaaltuurile

Õpingute jooksul sooritab õpilane ka praktika väljaspool kooli. Õpilased on käinud praktikat sooritamas Eesti vabaõhumuuseumis ja erinevates ettevõtetes, näiteks Saaremaa seppades. 

Eriala

Õppekava eesmärgiks on, et õpilane omandab teadmised, oskused ja hoiakud, mis on vajalikud töötamiseks iseseisvalt kui meeskonnaliikmena sepatöö valdkonnas ning luuakse eeldused õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks. 

Sepp saab teadmisi ja praktilisi oskusi Eesti rahvakultuuri ja rauatöö ajaloost, kavandamisest ja kujutamisest, sepatöö tehnoloogiast ja sepistamisest, lukksepa ja keevitustöödest, sepatööalasest ettevõtlusest ja tootearendusest. 

Õppeprotsessis õpitakse tundma metalle, sepatööriistu ja valmistatakse tehnoloogilisi proovitöid. Õpilased kavandavad erinevaid esemeid ja õpetaja juhendamisel teostavad oma töö. 

Lisaks põhiõpingutele on võimalik saada praktilisi oskusi nahatöös, metallehistöös, savitöös ja fotograafias. 

Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õppekava on täidetud täies mahus, õpilane on omandanud õppekava õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel ja sooritanud Sepp, tase 4 kutseeksami. 

Kuhu edasi?

Eriala lõpetajad saavad omandatud oskuste ja teadmiste pinnalt luua oma sepikoja, saavad asuda tööle sepana või teostada metallitöid. Vastavalt huvidele ja olemasolevale haridustasemele saab soovi korral juurde õppima minna näiteks Eesti Kunstiakadeemiasse Klaas, keraamika, ehe ja sepis erialale. Viljandi Kultuuriakadeemia ehitus ja metallitöö eriala. 

Vastuvõtt

Vastuvõtu avaldus SAIS keskkonnas alates 29.03.2023. Õpe algab septembrist. 

NB! Avalduse esitamiseks SAISis on vajalik ID-kaart koos kehtivate sertifikaatidega või mobiil-ID. 

Sisseastumiskatse 100% koosneb alljärgnevatest osadest: 

  • Vestlus 50% (hinnatakse kandidaadi eesti keele oskust ning kokkupuudet ja huvi valdkonna vastu)
  • Käeline katse 40% (selgub kohapeal näiteks 1 loominguline ülesanne, joonistamine).  
  • Motivatsioonikiri 10% (kirjutamine kohapeal, juures juhendavad küsimused)
  • Lisapunktid portfoolio eest - varasem käsitöö/ kunst ülespildistatuna (esitamine vabatahtlik, max 10p)

Kutsesobivusvestlused toimuvad 21. ja 22. juunil ning 21. ja 22. augustil. 

Rühma avamise miimimumsuurus on 12, maksimumsuurus 15. 

Tutvu õppekavaga

Sepp tase 4, tasemeõpe, kutsekeskharidus, 3 aastat - õppekava ja rakenduskava