Koolitused

Tasuta tööalased koolitused

Kursusele registreerimise avalduse leiate siit


Kursused on tellinud Haridus- ja Teadusministeerium, finantseerimine toimub läbi Euroopa Sotsiaalfondi programmi „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine".
Kursuste eesmärk on inimeste tööalase konkurentsivõime tõstmine.

Tasuta koolitustel ei saa osaleda täiskasvanud, kes õpivad kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikoolis tasemeõppes.

Õppekohale saamise valikukriteeriumiteks on motivatsioon (põhjendus, miks soovite kursusel osaleda) ja avalduse laekumise aeg.
Registreerimisel tuleb arvestada asjaoluga, et soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti, seega kursusele registreerumine ei taga automaatset õppegruppi arvamist. 

Kursusele pääsenutega võetakse ühendust e-posti või telefoni teel! Kursusele mittepääsemisest teavitatakse registreerujaid e-posti teel peale kursuse algust.

Lisainfo telefonil +372 6644670

Kursused on tellinud Haridus- ja Teadusministeerium, finantseerimine toimub läbi Euroopa Sotsiaalfondi programmi „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine".
Kursuste eesmärk on inimeste tööalase konkurentsivõime tõstmine.

Tasuta koolitustel ei saa osaleda täiskasvanud, kes õpivad kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikoolis tasemeõppes.

Õppekohale saamise valikukriteeriumiteks on motivatsioon (põhjendus, miks soovite kursusel osaleda) ja avalduse laekumise aeg.
Registreerimisel tuleb arvestada asjaoluga, et soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti, seega kursusele registreerumine ei taga automaatset õppegruppi arvamist. 

Kursusele pääsenutega võetakse ühendust e-posti või telefoni teel! Kursusele mittepääsemisest teavitatakse registreerujaid e-posti teel peale kursuse algust.


Lisainfo telefonil +372 6644670

Ettevõtluskoolitus

NB! Koolitust ei toimu!

234 ak/t (156 ak/t kontaktõpe, 78 ak/t iseseisev töö) eestikeelne

Grupi suurus: 15 inimest

Lektorid: Martin Toding, Marge Kriisa, Ants Kuningas, Kaspar Kaugija, Aevar Valdas.

Õppevahendid: Kooli poolt tagatakse õppematerjalid ja isikukaitsevahendid.

Õppe alustamise nõuded: Õppe alustamise eelduseks on põhihariduse olemasolu ning Microsoft Office programmide kasutusoskus elementaartasemel.

Kursuse edukaks lõpetamiseks peavad olema täidetud alljärgnevad tingimused:

  • Omandatud õppekavas kirjeldatud õpiväljundid;
  • Läbitud õppest vähemalt 70% ulatuses;

Õpitulemusi hinnatakse jooksvalt läbi kursuse praktiliste tööde ja iseseisvate tööde kaudu.

Kursuse jooksul peavad õpilased koostama vähemalt kolm iseseisvat tööd, mis seonduvad otseselt äriplaani koostamisega:

  1. majanduskeskkonna kirjeldus, oma äriidee kirjeldus koos planeeritavate toodete/teenustega;
  2. turundusplaan;
  3. finantsplaan.

Kursus lõpeb äriplaani kaitsmisega.


Õppijale väljastatakse õppe lõpetamise nõuete täitmisel tunnistus.

Õppekava - Ettevõtluskoolitus .PDF

Ajakava - Ettevõtluskoolitus .PDF