Töökohapõhine õpe

Vastuvõtutingimused • isikut tõendav dokument (ID kaart, pass, elamisluba);
 • vormikohane avaldus (SAIS);
 • põhihariduseta õppijal viimase aasta õpitulemused;
 • põhihariduse baasil õppima asumiseks põhiharidust tõendava dokumendi originaal või selle notariaalselt või dokumendi originaali alusel koolis kinnitatud koopia;
 • keskhariduse baasil õppima asumiseks keskharidust tõendava dokumendi originaal või selle notariaalselt või dokumendi originaali alusel koolis kinnitatud koopia;
 • foto - Tehakse kohapeal või kodus kasutades selleks FotoBox.hitsa.ee
  • Nõuetekohasel dokumendifotol on inimest pildistatud:

   • otsevaates (pea ei tohi olla viltu ega kallutatud)
   • neutraalse ilmega
   • avatud silmadega ja suletud suuga
   • nägu fookuses ja selge detailsusega
   • nii, et nägu moodustab 70-80% foto kõrgusest
   • ühetoonilisel heleda värvusega (soovitavalt hallikal) taustal
   • ilma varjudeta (nt taustal, näol)
   • soovitatavalt ilma prillideta või nii, et prilliklaasid ei peegeldada valgust.
   • ilma peakatteta

 

Õpilaskandidaat läbib kooli astumiseks vestluse.

Info telefonil: +372 6644670

NB! Avalduse esitamiseks SAISis on vajalik ID-kaart koos kehtivate sertifikaatidega või mobiil-ID.

Vastuvõtu avaldus SAIS keskkonnas

 • isikut tõendav dokument (ID kaart, pass, elamisluba);
 • vormikohane avaldus (SAIS);
 • põhihariduseta õppijal viimase aasta õpitulemused;
 • põhihariduse baasil õppima asumiseks põhiharidust tõendava dokumendi originaal või selle notariaalselt või dokumendi originaali alusel koolis kinnitatud koopia;
 • keskhariduse baasil õppima asumiseks keskharidust tõendava dokumendi originaal või selle notariaalselt või dokumendi originaali alusel koolis kinnitatud koopia;
 • foto - Tehakse kohapeal või kodus kasutades selleks FotoBox.hitsa.ee
  • Nõuetekohasel dokumendifotol on inimest pildistatud:

   • otsevaates (pea ei tohi olla viltu ega kallutatud)
   • neutraalse ilmega
   • avatud silmadega ja suletud suuga
   • nägu fookuses ja selge detailsusega
   • nii, et nägu moodustab 70-80% foto kõrgusest
   • ühetoonilisel heleda värvusega (soovitavalt hallikal) taustal
   • ilma varjudeta (nt taustal, näol)
   • soovitatavalt ilma prillideta või nii, et prilliklaasid ei peegeldada valgust.
   • ilma peakatteta

 

Õpilaskandidaat läbib kooli astumiseks vestluse.

Info telefonil: +372 6644670

NB! Avalduse esitamiseks SAISis on vajalik ID-kaart koos kehtivate sertifikaatidega või mobiil-ID.

Vastuvõtu avaldus SAIS keskkonnas