Vastuvõtt

Tallinna Kopli Ametikool

Vastuvõtt 2023/2024

Sügisel toimub vastuvõtt järgmistele erialadele:

Puhastusteenindaja töökohapõhine õpe, tase 3 (õppekeel: vene keel)
Avalduste vastuvõtt: 05.09.-30.09.2023
Õppetöö algus 06.10.2023
Täida vastuvõtu avaldus SAIS keskkonnas

Nooremaednik, tase 3 (õppekeel: eesti keel)
Avalduste vastuvõtt: 01.10.-30.11.2023
Õppetöö algus jaan.2024

Puukäsitöö, tase 4 (õppekeel: eesti keel)
Avalduste vastuvõtt: 01.10.-30.11.2023
Õppetöö algus jaan.2024

Kangakuduja, tase 3 (õppekeel: eesti keel)
Avalduste vastuvõtt: 01.10.-30.11.2023
Õppetöö algus jaan.2024

Täida vastuvõtu avaldus SAIS keskkonnas

NB! Avalduse esitamiseks SAISis on vajalik ID-kaart koos kehtivate sertifikaatidega või mobiil-ID.


Puukäsitöö (2a.)

Kellele?

Erialale on oodatud õppima põhiharidusega ja keskharidusega isikud, kes soovivad omandada kutset. Eriala sobib püsivale ja loomingulisele inimesele, kellel on huvi puu- või käsitöö vastu.

Omandatav taseÕppe kestvusÕppekeelÕppevormEeldus alustamiseks
Omandatav tasePuukäsitöö valmistaja tase 4Õppe kestvus2 aastat ÕppekeelEesti ÕppevormStatsionaarne, sessioonõpeEeldus alustamiseksPõhiharidus

Eriala

Õppekava eesmärgiks on, et õpilane omandab kompetentsid, mis võimaldavad töötada puukäsitöö tegijana nii iseseisvalt kui meeskonnaliikmena puukäsitöövaldkonnas ning luuakse eeldused õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks. 

Puukäsitöö tegija saab teadmisi ja praktilisi oskusi Eesti rahvakultuuri ja puutöönduse ajaloost, kavandamisest ja kujutamisest, puiduõpetusest, puutööalasest tööriista- ja tehnoloogiaõpetusest, tervikpuu esemete valmistamisest, painutamistöödest, laudnõude valmistamisest, tappseotiste valmistamisest, puittoodete ja teenuste turundamisest. 

Lisaks põhiõpingutele on võimalik saada praktilisi oskusi nahatöös, õmblustöös, polsterdustöödes, metall- ja savitöödes ja fotograafias. 

Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õppekava on täidetud täies mahus, õpilane on omandanud õppekava õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel ja sooritanud Puukäsitööline, tase 4 kutseeksami. 

Kuidas õpe toimub?

Õpe toimub sessioonõppena, üle nädala, E-N. 

Tule kooli virtuaaltuurile.

Õpingute jooksul sooritab õpilane ka praktika. Õpilased on praktikat sooritanud erinevate valdkonna meistrite käe all ja Eesti Vabaõhumuuseumis konservaatorite käe all. 

Kuhu edasi?

Eriala lõpetajad saavad minna tööle valdkonna meistri juurde või iseseisvalt luua oma käsitöötöökoda või tegeleda ettevõtlusega puukäsitöö alal. Puukäsitööd annab hästi kombineerida teiste käsitööliikidega. Vastavalt huvidele ja olemasolevale haridustasemele saab soovi korral juurde õppima minna näiteks Eesti Kunstiakadeemiasse Moe-, tekstiili- ja aksessuaaridisaini, Tööstus- ja digitootedisaini, Taltech Materjalitehnoloogia, Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemiasse Pärandtehnoloogia erialale. 

Vastuvõtt

Vastuvõtu avaldus SAIS keskkonnas NB! Avalduste vastuvõtt 01.10.-30.11.2023 õppetöö algus jaan. 2024. 

Vastuvõtueksam 100% koosneb alljärgnevatest osadest:

  • Motivatsioonikiri 10% 
  • Vestlus 50% 
  • Käeline katse 40% (selgub kohapeal näiteks 1 loominguline ülesanne, joonistamine).  
  • Lisapunktid: portfoolio eest. (nt varasemad tegemised ülespildistatuna) 

Õpe algab septembrist

Tutvu õppekavaga

Puukäsitöö, tase 4, tasemeõpe, 2 aastat - õppekava ja rakenduskava