Vastuvõtt

Tallinna Rakenduslik Kolledž ootab õppijate avaldusi 2024/2025 õppeaastaks

Tallinna haridusmaastikule on saabumas põnevad ajad, kuna Tallinna Kopli Ametikool on alates 01.09.2024 Tallinna Rakenduslik Kolledž.


Avalduste vastuvõtt kutseõppe erialadele on avatud 01.04.-11.08.2024
Vastuvõtukatsed toimuvad 20.-21.06.2024 ja 14.-15.08.2024

Avalduste vastuvõtt HEV rühmadesse on avatud 01.04.-19.05.2024
Vastuvõtukatsed toimuvad 21.-22.05.2024 ja 27.-28.05.2024

UUS! Avalduste vastuvõtt gümnaasiumi 10. klassi (mittestatsionaarne) on avatud 15.05.-11.08.2024
Vastuvõtukatsed toimuvad 16.08.2024
 

Täida vastuvõtu avaldus SAIS keskkonnas

Puukäsitöö (2a.)

Kellele?

Erialale on oodatud õppima põhiharidusega ja keskharidusega isikud, kes soovivad omandada kutset. Eriala sobib püsivale ja loomingulisele inimesele, kellel on huvi puu- või käsitöö vastu.

Omandatav taseÕppe kestvusÕppekeelÕppevormEeldus alustamiseks
Omandatav tasePuukäsitöö valmistaja tase 4Õppe kestvus2 aastat ÕppekeelEesti ÕppevormStatsionaarne, sessioonõpeEeldus alustamiseksPõhiharidus

Avalduste vastuvõtt sügisel 2024. Õppetöö algus jaanuaris 2025

Eriala

Õppekava eesmärgiks on, et õpilane omandab kompetentsid, mis võimaldavad töötada puukäsitöö tegijana nii iseseisvalt kui meeskonnaliikmena puukäsitöövaldkonnas ning luuakse eeldused õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks. 

Puukäsitöö tegija saab teadmisi ja praktilisi oskusi Eesti rahvakultuuri ja puutöönduse ajaloost, kavandamisest ja kujutamisest, puiduõpetusest, puutööalasest tööriista- ja tehnoloogiaõpetusest, tervikpuu esemete valmistamisest, painutamistöödest, laudnõude valmistamisest, tappseotiste valmistamisest, puittoodete ja teenuste turundamisest. 

Lisaks põhiõpingutele on võimalik saada praktilisi oskusi nahatöös, õmblustöös, polsterdustöödes, metall- ja savitöödes ja fotograafias. 

Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õppekava on täidetud täies mahus, õpilane on omandanud õppekava õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel ja sooritanud Puukäsitööline, tase 4 kutseeksami. 

Kuidas õpe toimub?

Õpe toimub sessioonõppena, üle nädala, E-N. 

Tule kooli virtuaaltuurile.

Õpingute jooksul sooritab õpilane ka praktika. Õpilased on praktikat sooritanud erinevate valdkonna meistrite käe all ja Eesti Vabaõhumuuseumis konservaatorite käe all. 

Kuhu edasi?

Eriala lõpetajad saavad minna tööle valdkonna meistri juurde või iseseisvalt luua oma käsitöötöökoda või tegeleda ettevõtlusega puukäsitöö alal. Puukäsitööd annab hästi kombineerida teiste käsitööliikidega. Vastavalt huvidele ja olemasolevale haridustasemele saab soovi korral juurde õppima minna näiteks Eesti Kunstiakadeemiasse Moe-, tekstiili- ja aksessuaaridisaini, Tööstus- ja digitootedisaini, Taltech Materjalitehnoloogia, Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemiasse Pärandtehnoloogia erialale. 

Vastuvõtt

Vastuvõtu avaldus SAIS keskkonnas.

Tutvu õppekavaga

Puukäsitöö, tase 4, tasemeõpe, 2 aastat - õppekava ja rakenduskava