Vastuvõtt

Tallinna Rakenduslik Kolledž ootab õppijate avaldusi 2024/2025 õppeaastaks

Tallinna haridusmaastikule on saabumas põnevad ajad, kuna Tallinna Kopli Ametikooli on alates 01.09.2024 Tallinna Rakenduslik Kolledž.


Avalduste vastuvõtt 2024/2025 õppeaastaks on avatud 01.04.-11.08.2024.
Vastuvõtukatsed toimuvad 20.-21.06.2024 ja 14.-15.08.2024.

Avalduste vastuvõtt HEV rühmadesse on avatud 01.04.-19.05.2024
Vastuvõtukatsed toimuvad 21.-22.05.2024.

Täida vastuvõtu avaldus SAIS keskkonnas

Puhastusteenindaja-juhendaja (6 k.)

Puhastusteenindaja-juhendaja tase 4, tasemeõpe, 6 kuud
Omandatav taseÕppe kestvusÕppekeelÕppevormEeldus alustamiseks
Omandatav tasePuhastusteenindaja-juhendaja tase 4 Õppe kestvus6 kuud ÕppekeelVene ja eesti ÕppevormStatsionaarne, töökohapõhine õpe Eeldus alustamiseksPõhiharidus

Kellele?

Neljanda taseme kutseõppe jätkuõppele on oodatud õppima eelnevalt 3 tasemele või samale kvalifikatsioonitasemele vastava kutse või vastavate kompetentside ja haridustasemega õppijad. Puhastusteenindaja-juhendaja töö eeldab head tervist, ausust, hoolikust, täpsust ja teenindusvalmidust. Oluline on kohuse- ja vastutustunne. Puhastusteenindaja-juhendaja õpe eeldab varasemat juhendamise kogemust või soovi liikuda karjääriredelil edasi.  

Ettevõttele on kvalifikatsiooniga töötajate suur maht töötajaskonnast heaks kvaliteedinäitajaks. 

Kuidas õpe toimub?

Õpe toimub töökohapõhise õppena. 2/3 õppest toimub ettevõttes ning 1/3 koolis. Koolis toimuvad õppepäevad üle nädala R-L. 

Tule kooli virtuaaltuurile.

Eriala

Töökohapõhine õpe toimub kutseõppeasutuse, õpilase ja tööandja koostöös. 2/3 õppe mahust toimub ettevõttes. 
Õppekava eesmärgiks on, et õpilane omandab teadmised, oskused ja hoiakud, mis on vajalikud tööks puhastusteeninduses ja teeninduse erinevates ettevõtetes või endale töökoha loomisel. Õpe loob eeldused ettevõtliku, innovaatilise, teenindusteadliku töötaja kujunemiseks, õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks. Õppeaja vältel õpitakse hoolduskoristuse ja suurpuhastuse planeerimist ja läbiviimist, puhastustööde plaanipärast korraldamist, koristustööde tehnoloogiat. 
Võimalikud on spetsialiseerumised: 

  • Eripuhastus 
  • Majutusasutuse toateenindus

Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õppekava on täidetud täies mahus, õpilane on omandanud õppekava õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel ja sooritanud Puhastusteenindaja-juhendaja tase 4 kutseeksami või selle ebaõnnestumisel koolieksami. 

Vastuvõtt

Rühma avamise miinimumsuurus on 12 ja maksimumsuurus 25. 

Vastuvõtu avaldus SAIS keskkonnas.

NB! Avalduse esitamiseks SAISis on vajalik ID-kaart koos kehtivate sertifikaatidega või mobiil-ID.

Kuhu edasi?

Eriala lõpetajad saavad saavad jätkata tööd või asuda tööle puhastusteenindusega tegelevatesse ettevõtetesse puhastusteenindaja-juhendajana, objektijuhina, eripuhastustööde spetsialistina, toateenindajana.  

Meie head koostööpartnerid on olnud näiteks Krausberg Eesti OÜ, Puhastusproff OÜ, Sol Baltics OÜ, Ida-Tallinna Keskhaigla, HKP OÜ, HaldusExpert OÜ. 

Tutvu õppekavaga

Puhastusteenindaja-juhendaja tase 4, tasemeõpe, 6 kuud - õppekava ja rakenduskava