EL mesindusprogrammi kursused - 2022 II poolaastal mesinduskursuseid ei toimu

Euroopa Liidu Eesti riikliku mesindusprogrammi 2019-2022 raames rahastatav mesinduskursus

 


Tulenavalt Vabariigi Valitsuse 15.03.2022 nr 85 korraldusest kaob alates 16.märtsist koolitusel osalejatel COVID-19 tõendi, vaktsineerituse või läbipõdemise tõendamise kohustuse nõue koolitusel osalemise kohta. 

Kursustele registreerimine

Väiketootjate mesinduskursus

40 ak/t (32 ak/t teooria, 8 ak/t praktiline osa​) eestikeelne. 

Õppekava eestikeelne 

Lektorid:

Kaspar Kaugija on lõpetanud Eesti Maaülikooli ökonoomika ja ettevõtluse erialal ning omab teadusmagistri kraadi. Kaspar on läbinud juhtide arengu programmi raames 80-tunnise Coachingu koolituse ning talle on omistatud Coach`i diplom (AoEC Practitioner Diploma in Executive Coaching). Kasparil on praktilist töökogemust ettevõtluses üle 20 aasta ning töökogemust tippjuhina 14 aastat.Ta on juhtinud kolledžit, kutsekooli ja töötanud arendusprorektorina ülikoolis. Täiskasvanute koolitaja üle 20 aasta.

Martin Toding on lõpetanud Eesti Maaülikooli ökonoomika ja ettevõtluse erialal ning omab teadusmagistri kraadi. Hetkel on Martin Toding Tallinna Tehnikaülikooli ärikorralduse doktorant. Martinil on lektorikogemust juba 15 aastat. Martin Toding on Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonna ärikorralduse instituudi ettevõtluse lektor ja magistri õppekavajuht ning ettevõtluse lektor OÜ Reting PR koolituskeskuses ja OÜ Entre Koolituses.

Marge Kriisa on üle 15 aasta töötanud raamatupidamisteenust pakkuvates ettevõtetes ning  seetõttu kokku puutunud erinevates valdkondades tegutsevate ettevõtete raamatupidamisega. Hetkel omandab Marge Eesti Maaülikoolis ettevõtluse ja ökonoomika erialal magistrikraadi. Üle seitsme aasta tegutsenud  täiskasvanute koolitajana raamatupidamise, ettevõtluse ning finantsplaneerimise valdkonnas.

Maire Valtin on mesinukuna tegutsenud 23 aastat ning omab 17 aastat lektorikogemust erinevate mesindusalaste koolituste läbiviimises. Ta on tegutseva pereettevõtte algataja, mis tegeleb meesegude valmistamise ja mesilasemade kasvatamisega. Eesti Kutseliste Mesinike Ühingu liige. On pälvinud kahel korral aasta mesiniku tiitli 2014.a ja 2006.a. Lisaks paljudele auhindadele on ta olnud aasta põllumehe nominent. Maire Valtin omab kutsetunnistust Mesinik Tase 5.

Tago Holsting on praktiseeriv mesinik alates 2014.aastast. Lõpetanud Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooli mesiniku eriala 2014. aastal. Mesindusteaduse uudiste (ja klassika) vahendaja eesti keelde. Tago Holsting on läbinud mesindusaktiivi koolitajate koolitusprogrammi. Lektori kogemus üle 5 aasta. Omab lektori kogemust erinevatelt teabeüritustelt, on mesinduse erialase inglise keele  õpetaja Olustvere TMK-s, Tallinna Kopli Ametikooli mesindusõpetaja ja Tallinna Loomaaia mesinik.

 

Õppevahendid: Kooli poolt tagatakse õppematerjalid.

Asukoht:  Veebipõhine koolitus

Grupi suurus: maksimaalselt 25 inimest

Sihtrühm: Kursus on suunatud kogemustega väikemesilaste mesinikele ettevõtluse laiendamiseks. Koolitusega taotletakse, et väiketootjate kursuse läbinu omab teadmisi ning oskusi ettevõtluse laiendamiseks lähtuvalt Eesti Vabariigi seadusandlusest, mesindusettevõtluse eripärast ja väärtustab heade mesindustavade rakendamist.

Kursuse edukaks lõpetamiseks peavad olema täidetud alljärgnevad tingimused:

  1. Omandatud õppekavas kirjeldatud õpiväljundid;
  2. Läbitud teoreetiline ja praktiline väljaõpe kooli õppebaasis vähemalt 70% ulatuses;
  3. Sooritatud hindeline teooriaeksam;

Õpitulemusi hinnatakse mitteeristavat (arvestatud, mittearvestatud) hindamismeetodit kasutades jooksvalt läbi kursuse praktiliste tööde ja iseseisvate tööde kaudu.

Kursustele registreerimine

 

Kursuse korraldamist toetab Euroopa Liit Eesti riikliku mesindusprogrammi 2019 - 2022 raames