EL mesindusprogrammi kursused - 2022 II poolaastal mesinduskursuseid ei toimu

Euroopa Liidu Eesti riikliku mesindusprogrammi 2019-2022 raames rahastatav mesinduskursus

 


Tulenavalt Vabariigi Valitsuse 15.03.2022 nr 85 korraldusest kaob alates 16.märtsist koolitusel osalejatel COVID-19 tõendi, vaktsineerituse või läbipõdemise tõendamise kohustuse nõue koolitusel osalemise kohta. 

Kursustele registreerimine

Teoreetiline mesinduskursus algajatele

GRUPP ON TÄIS

20 ak/t. 

Õppekava

NB! Koolitus on teoreetiline ning viiakse läbi veebikeskkonnas.

Lektorid:

Maire Valtin on mesinikuna tegutsenud 23 aastat ning omab 17 aastat lektorikogemust erinevate mesindusalaste koolituste läbiviimises. Ta on tegutseva pereettevõtte algataja, mis tegeleb meesegude valmistamise ja mesilasemade kasvatamisega. Eesti Kutseliste Mesinike Ühingu liige. On pälvinud kahel korral aasta mesiniku tiitli 2014.a ja 2006.a. Lisaks paljudele auhindadele on ta olnud aasta põllumehe nominent. Maire Valtin omab kutsetunnistust Mesinik Tase 5.

Tago Holsting on praktiseeriv mesinik alates 2014.aastast. Lõpetanud Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooli mesiniku eriala 2014. aastal. Mesindusteaduse uudiste (ja klassika) vahendaja eesti keelde. Tago Holsting on läbinud mesindusaktiivi koolitajate koolitusprogrammi. Lektori kogemus üle 5 aasta. Omab lektori kogemust erinevatelt teabeüritustelt, on mesinduse erialase inglise keele  õpetaja Olustvere TMK-s, Tallinna Kopli Ametikooli mesindusõpetaja ja Tallinna Loomaaia mesinik.


Õppevahendid: Kooli poolt tagatakse õppematerjalid.


Ühe grupi suurus:  20 õppijat


Sihtrühm: Kursus on suunatud mesinduses alustavatele või hobimesindusega tegelevatele mesinikele, kes pole varem erialast koolitust läbinud.   


Kursuse edukaks lõpetamiseks peavad olema täidetud alljärgnevad tingimused:
1.    Osalemine 80% õpingutes, seega vähemalt neljal õppepäeval 16 ak.tundi
2.    Tõestus õpiväljundite saavutatusest
3.    Sooritatud suuline arvestus

Lõpphinne kursusel kujuneb suulise arvestusega. Hinnatakse kursuslase teadmisi mesilaste bioloogiast, aastaringist ja nende peamiste hooldusvõtete tundmist ning olulisemat tööga seotud oskusteavet suulise arvestuse käigus. 

 

Ajakava

 

Kursuse korraldamist toetab Euroopa Liit Eesti riikliku mesindusprogrammi 2019- 2022 raames