EL mesindusprogrammi kursused - 2022 II poolaastal mesinduskursuseid ei toimu

Euroopa Liidu Eesti riikliku mesindusprogrammi 2019-2022 raames rahastatav mesinduskursus

 


Tulenavalt Vabariigi Valitsuse 15.03.2022 nr 85 korraldusest kaob alates 16.märtsist koolitusel osalejatel COVID-19 tõendi, vaktsineerituse või läbipõdemise tõendamise kohustuse nõue koolitusel osalemise kohta. 

Kursustele registreerimine

UUS! Mesilasemade kasvatamise koolitus

20 ak/t. 

Õppekava eestikeelne 

Lektorid:

Maire Valtin on mesinikuna tegutsenud 23 aastat ning omab 17 aastat lektorikogemust erinevate mesindusalaste koolituste läbiviimises. Ta on tegutseva pereettevõtte algataja, mis tegeleb meesegude valmistamise ja mesilasemade kasvatamisega. Eesti Kutseliste Mesinike Ühingu liige. On pälvinud kahel korral aasta mesiniku tiitli 2014.a ja 2006.a. Lisaks paljudele auhindadele on ta olnud aasta põllumehe nominent. Maire Valtin omab kutsetunnistust Mesinik Tase 5.
Martin Valtin on mesindusega tegelenud üle 20 aasta ning omab lektorikogemust erinevate mesindusalaste koolituste läbiviimises. Ta on tegutseva pereettevõtte OÜ Artocarpus (www.mesi24.ee) eestvedaja, mis tegeleb meesegude valmistamise ja mesilasemade kasvatamisega. Eesti Kutseliste Mesinike Ühingu liige. Omab kutsetunnistust Mesinik Tase 5.


Õppevahendid: Kooli poolt tagatakse õppematerjalid.
Ühe grupi suurus:  20 inimest
Sihtrühm: Kursus on suunatud mesinduses alustavatele või hobimesindusega tegelevatele mesinikele, kes soovivad oma mesilas hakata tegelema mesilasemade kasvatamisega.   


Kursuse edukaks lõpetamiseks peavad olema täidetud alljärgnevad tingimused:
1.    Osalemine 80% õpingutes, seega vähemalt neljal õppepäeval 12 ak.tundi
2.    Tõestus õpiväljundite saavutatusest

Hinnatakse kursuslase teadmisi mesilaspere bioloogiast, aastaringidest ja mesilasemade kasvatuseks kasutatava inventari tundmist ning olulisemat mesilasemade kasvatamiseks vajalikku oskusteavet suulise arvestuse käigus. Praktiliste harjutuste hindamine toimub tööharjutuse käigus.

Kursustele registreerimine

Ajakava - Mesilasemade kasvatamise koolitus

Kursustele registreerimine

Kursuse korraldamist toetab Euroopa Liit Eesti riikliku mesindusprogrammi 2019- 2022 raames