Koolitused

Tasuta tööalased koolitused

Kursusele registreerimise avalduse leiate siit


Kursused on tellinud Haridus- ja Teadusministeerium, finantseerimine toimub läbi Euroopa Sotsiaalfondi programmi „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine".
Kursuste eesmärk on inimeste tööalase konkurentsivõime tõstmine.

Tasuta koolitustel ei saa osaleda täiskasvanud, kes õpivad kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikoolis tasemeõppes.

Õppekohale saamise valikukriteeriumiteks on motivatsioon (põhjendus, miks soovite kursusel osaleda) ja avalduse laekumise aeg.
Registreerimisel tuleb arvestada asjaoluga, et soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti, seega kursusele registreerumine ei taga automaatset õppegruppi arvamist. 

Kursusele pääsenutega võetakse ühendust e-posti või telefoni teel! Kursusele mittepääsemisest teavitatakse registreerujaid e-posti teel peale kursuse algust.

Lisainfo telefonil +372 526 3602

Arvuti baaskoolitus (venekeelne)

60 ak.t venekeelne.

Sihtrühm: Kursusele on oodatud algajad arvutikasutajad, kes soovivad omandada arvuti kasutamise baasoskused, et iseseisvalt arvutil töötada, kasutades Google (Docs, Sheets, Slides), Windows 11 ja Interneti võimalusi.

Grupi suurus: 12 inimest

Lektor: Jelena Prigodina, TÜ magister. Tallinna Kopli Ametikooli informaatika õpetaja.

Õppe alustamise nõuded: Nõuded puuduvad.

Õppekeskkonna kirjeldus: Kursust viiakase läbi Tallinna Kopli Ametikooli kaasaegses arvutiklassis. Klassiruum on varustatud vajaliku tehnika ja esitlustehnikaga. Osalejatele tagatakse vajalikud õppevahendid ja õppematerjalid.

Kursuse edukaks lõpetamiseks peavad olema täidetud alljärgnevad tingimused:

  • Omandatud õppekavas kirjeldatud õpiväljundid;
  • Läbitud õppest vähemalt 70% ulatuses.

Kursusele registreerimise avalduse leiate siit

Õppekava

Ajakava