Koolitused

Tasuta tööalased koolitused

Kursusele registreerimise avalduse leiate siit


Kursused on tellinud Haridus- ja Teadusministeerium, finantseerimine toimub läbi Euroopa Sotsiaalfondi programmi „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine".
Kursuste eesmärk on inimeste tööalase konkurentsivõime tõstmine.

Tasuta koolitustel ei saa osaleda täiskasvanud, kes õpivad kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikoolis tasemeõppes.

Õppekohale saamise valikukriteeriumiteks on motivatsioon (põhjendus, miks soovite kursusel osaleda) ja avalduse laekumise aeg.
Registreerimisel tuleb arvestada asjaoluga, et soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti, seega kursusele registreerumine ei taga automaatset õppegruppi arvamist. 

Kursusele pääsenutega võetakse ühendust e-posti või telefoni teel! Kursusele mittepääsemisest teavitatakse registreerujaid e-posti teel peale kursuse algust.

Lisainfo telefonil +372 6644670

Multifunktsionaalsus turismiettevõttes

Hea turismiasjaline Lääne-Virust, Harju-, Järva-, Rapla- ja Läänemaalt, kes sa juba tegeled turismiettevõtlusega ja otsid täiendavaid võimalusi äri kasvatamiseks või oled alles alustav turismiettevõtja, see koolitus on Sulle!

Kasuta madalhooajal võimalust, et värskendada oma teadmisi, saada uusi tutvusi ja inspiratsiooni teistelt Eesti turismiasjalistelt!

Koostöös oma ala parimate praktikutega oleme just Sinu vajadustest lähtuvalt loonud 80-tunnise sügistalvise täiendkoolituse, mille põhirõhk on loodus- ning kultuuripärimuse rakendamisel innovaatilise ja hooajaülese turismitoote loomiseks. Luubi alla võetakse ja käsitlemist leiavad kõik temaatikaga seotud teemad, millega turismiettevõtja igapäevaselt kokku puutub, sh hooajatööliste ja pagulaste kaasamisega seotud mured ja rõõmud, seadusandlus, kindlasti ka digiturundus. Olulise osa õppest moodustavad arutelud, praktikumid ja õppekäigud.

Täiendkoolituse eesmärk on anda Sulle praktilised töövahendid, aidata luua tegevuskava, kuidas turismiteenuseid ja tooteid arendada ja turundada ning millega tuleb kindlasti arvestada tempokalt muutuvas maailmas turismiturul tegutsedes.

60 ak/t eestikeelne
Sihtrühm: Kursus on suunatud väikese või keskmise suurusega turismiettevõtjatele ning alustavatele ettevõtjatele, kes soovivad oma turismiga lisatulu teenida. 
Grupi suurus: 15 osalejat

Koolituse toimumise asukoht: Tallinna Kopli Ametikool, Kopli 98, Tallinn.

Koolitus on osalejale tasuta. Seda rahastab Haridus- ja Teadusministeerium Euroopa Sotsiaalfondi toel.

Õppe alustamise nõuded: Olemasolev väike või keskmise suurusega turismiettevõte, soov rajada turismiettevõte või vajadus värskendada oma tooteportfelli.

Kõik lektorid on pikaajalise turismkogemusega ja oma ala tunnustatud eksperdid.

Maarika Toomel Naagel on pika staažiga turismitöö praktik: omab töökogemust giidi, reisisaatja, reisikorraldaja, reisikonsultandi, majutusettevõtte (Vilsandi RP keskus Loona mõis) juhi ja piirkonna arendaja ja turismiõppejõuna. Lemmikteemaks kultuuri- ja looduspärandi kasutamine turismitoote loomisel. ETFL-i poolt on kolmel korral  (2009, 2010 ja 2018) Eesti parima turismiarendaja nominendiks valitud. Mainori Erakõrgkooli ja TÜ Pärnu kolledži lektor, viimased 16 aastat maaturismi ettevõtja. Pedagoogikamagister.

Anne Roosipõld (PhD) on töötanud juhtivatel ametikohtadel erinevates turismiettevõtetes ning meelelahutusäris. Ta omab pikaajalist töökogemust koolitaja ja õppejõuna. Käesoleval ajal juhib turismiosakonda TÜ Pärnu kolledžis. Ta on erinevate õpikute („Restoraniteenindus“, „Toitlustuse alused“) kaasautor. 

Monika Karu. Töökogemus turismis alates 2006. aastast. Olenosalenud EAS-i turismiarenduskeskuse arendusprojektide juhtimisel, korraldanud turismikonverentsi, konkurssi Turismi Turundustegu jms. Olen panustanud Covid-19 puhtuse ja turvalisuse tarbijamärgise väljatöötamisse ja käivitamisesse koostöös sihtkohtadega. Tänane töö riigisektoris pakub võimalusi ja väljakutseid innovatsiooni valdkonnas, seda nii teoreetiliste teadmiste, kui praktiliste väljundite osas.Andragoogikamagister.

Ave Pill, Visit Estonia digitaliseerimise projektijuht, kes varasemalt on digiturunduse ja ettevõtete digitaliseerimise teemadega tegelenud nii reisibüroos kui spaahotellis.

Anneliis Jool on tegutsenud turismivaldkonnas üle 20 aasta. Töökogemus hotelli- ja restoranivaldkonnas kliendiga suheldes, ettevõtja kogemus jae-ja hulgimüügis. 10 aastat kogemust rahvusvahelises korporatsioonis Kuoni Tumlare reisikorraldajana sissetuleva turismi osas. Hetkel tegeleb turismisihtkohta arendava projektiga HEAK-is ning tema töö on suunatud ettevõtjate toetamisele. 

Kaira Kivi on Eesti turismis aktiivselt kaasa löönud aastast 1994.a. Arendanud ja turundanud Eesti turismiteenuseid välisturgudele nii ettevõtja, piirkonna, regiooni kui riigi tasandil. Omab laia koostöövõrgustikku turismiasjaliste seas Eestis ja rahvusvaheliselt, mistõttu oskab protsesse ja eelarveid ideest teostuseni hinnata realistlikult. Tema tugevuseks on uute teenuste ja toodete arendus ja turule toomine, uue turunõudluse tekitamine (näiteks initseeris Lääne-Eestis spaanädalate idee). Ta on töötanud EAS turismiarenduskeskuses turundusjuhina (Ida-Euroopa ja Skandinaaviamaad), tootearenduse juhina (kultuuri-, toidu- ja sporditurism), vastutanud rahvusvaheliste projektide eest, eest vedanud ja tagant lükanud Lääne-Eesti ja Saaremaa turismi vastavates katuseorganisatsioonides, importinud ja eksportinud reisikirjandust Regio AS müügijuhina, tegutsenud turundusjuhina Arensburg Boutique Hotel & Spa ning golfiväljakutel Saare Golf ja Pärnu Bay Golf Links (viimase ka edukalt uue teenusena turule toonud). Viimastel aastatel on ta tegutsenud vabakutselise nõustajana (turundus, sotsiaalmeedia, projektid) ja copywriterina aidates käivitada uusi ja eristuva ärimudeliga projekte (näiteks Mustamäe Elamus Spa, Capsule Hostels Tallinn jt). 

Ina Tepp omab pikaajalist praktilist ja laiapõhjalist kogemust personalivaldkonnas. Ta on osalenud mitme organisatsiooni kujundamise/mehitamise juures näiteks PARE, Lennusadam, PROTO avastustehas. Ina igapäevane personalitöö, arvukad konsultatsiooni- ja nõustamisprojektid ja töö TTÜ karjäärikeskuses on talle andnud hindamatu kogemuse. Tänu sellele oskab ta aru saada ettevõtete spetsiifikast ning protsessiloogikast, suudab mõista ettevõtjate muresid ja oskab kaasa rääkida lahenduste leidmisel. Aastast 2018 BCS-i ja Töötukassa ühisprojektis karjäärinõustaja. Projektipõhiselt on Ina nõustanud mitmeid ettevõtteid töökorralduse, meeskonna kujundamise jms küsimustes ning abistanud värbamisprojektides. 

Täiendusõppeprogrammi läbinud õppija:

  1. Omab ülevaadet innovaatilistest toote ja teenuse arendamise võimalustest. 
  2. Tunneb hooajalisusest tingitud riskide maandamise võimalusi ja oskab neid kasutada. 
  3. Oskab leida lahendusi madalhooaja täitmiseks teenuste ja toodetega.
  4. Oskab vajadusel kaasata tööle erivajadusega tööjõugruppe ning  pagulasi.
  5. Valdab baastasemel digiturunduse vahendeid ja oskab kirjeldada tekkinud probleemi.
  6. On lähtuvalt oma ettevõtte spetsiifikast koostanud endale aastaringselt kasutatava toote- ja teenuste portfelli.)

Õppevahendid: Kooli poolt tagatakse õppematerjalid.

Kursuse edukaks lõpetamiseks peavad olema täidetud alljärgnevad tingimused:

  • Omandatud õppekavas kirjeldatud õpiväljundid;
  • Läbitud õppest vähemalt 70% ulatuses;

Õpitulemuste hindamine: 

  • Kirjalikud tööd on nõuetekohaselt vormistatud ja esitatud hiljemalt kursuse lõpetamisele eelneval nädalal. 
  • Iseseisev töö on tähtajaks nõuetekohaselt vormistatud ja esitatud. 

Õppijale väljastatakse õppe lõpetamise nõuete täitmisel tunnistus.

Registreeru kohe, sest kohtade arv on piiratud. Saad seda teha siin

Õppekava - Multifunktsionaalsus turismiettevõttes .PDF

Ajakava - Multifunktsionaalsus turismiettevõttes .PDF

 

Kursusele registreerimise avalduse leiate siit