Uudised

AS Tallinna Vesi stipendium - 2000€ 16. oktoober TAKAInfo


AS Tallinna Vesi stipendiumi STATUUT

AS Tallinna Vesi on Eesti suurim vee-ettevõtja, kes pakub vee- ja kanalisatsiooniteenuseid pea kolmandikule Eesti elanikkonnast.

Tallinna Vees loome insenertehnilisi teadmisi rakendades iga päev puhta veega parema elu ja anname oma panuse looduskeskkonna tasakaalu säilitamisse.

1. AS Tallinna Vesi hoone tehnosüsteemide ehituse eriala stipendium on ette nähtud Tallinna Kopli Ametikooli hoone tehnosüsteemide ehituse eriala ühele (1) II või III kursuse õpilasele, kes vastab alljärgnevatele tingimustele:

 • õpilane on Eesti Vabariigi kodanik või alalise elamisloaga isik;
 • õpilane valdab eesti keelt heal tasemel;
 • õpilane on taotluse esitamise ja väljamaksete tegemise ajal immatrikuleeritud Tallinna Kopli Ametikooli punktis 1 nimetatud erialal;
 • õpilane õpib II või III kursusel;
 • õpilane õpib täiskoormusega õppes ja ei ole ületanud õppekava nominaalkestust;
 • õpilasel on kohustuslikult täitmisele kuuluva õppekava maht täidetud, puuduvad õppevõlgnevused, tema kaalutud keskmine hinne on vähemalt 3,5;
 • õpilane ei viibi akadeemilisel puhkusel;
 • õpilasele ei ole eraldatud samaaegselt teist ettevõtte stipendiumi õpinguteks Tallinna Kopli Ametikoolis;
 • õpilane on 2024.a II või III kursuse praktikaperioodi alguseks vähemalt 18-eluaastane;
 • valmisolek lepingu sõlmimiseks AS-iga Tallinna Vesi, milles sätestatakse 2024.a II või III kursuse praktika tegemise kokkulepe veevärgilukksepa ametikohal.

2. Stipendiumi suurus stipendiaadile on 2000 (kaks tuhat) eurot (bruto) ja selle väljamakse toimub kahes (2) osas - jaanuar 2024.a ja enne kursuse praktikaperioodi algust 2024.a.

3. Stipendiumi taotlemine ja määramine toimub avaliku konkursi korras. Konkurss kuulutatakse välja Tallinna Kopli Ametikooli kodulehel ja teistes võimalikes Tallinna Kopli Ametikooli infokanalites.

4. Stipendiumi taotlemiseks esitavad kandidaadid väljakuulutatud tähtajaks elektroonilise stipendiumitaotluse vormi AS Tallinna Vesi koduleheküljel www.tallinnavesi.ee/karjaar/stipendiumid/.

5. Stipendiumikomisjon, kuhu kuulub kaks (2) esindajat AS-ist Tallinna Vesi ja üks esindaja Tallinna Kopli Ametikoolist, hindab stipendiumi taotlemiseks esitatud taotlusi ja nende vastavust käesoleva statuudi punktis 1 loetletud tingimustega.

6. Stipendiumikomisjon langetab lõpliku otsuse stipendiaadi valikul ja stipendiumi määramise või mittemääramise osas hiljemalt 24. novembriks 2023.a. AS Tallinna Vesi võib soovi korral kohtuda stipendiumi taotlejatega enne stipendiaadi väljavalimist.

7. Stipendiumi maksab stipendiaadi poolt määratud arvelduskontole AS Tallinna Vesi.

AS Tallinna Vesi stipendiumi STATUUT

AS Tallinna Vesi on Eesti suurim vee-ettevõtja, kes pakub vee- ja kanalisatsiooniteenuseid pea kolmandikule Eesti elanikkonnast.

Tallinna Vees loome insenertehnilisi teadmisi rakendades iga päev puhta veega parema elu ja anname oma panuse looduskeskkonna tasakaalu säilitamisse.

1. AS Tallinna Vesi hoone tehnosüsteemide ehituse eriala stipendium on ette nähtud Tallinna Kopli Ametikooli hoone tehnosüsteemide ehituse eriala ühele (1) II või III kursuse õpilasele, kes vastab alljärgnevatele tingimustele:

 • õpilane on Eesti Vabariigi kodanik või alalise elamisloaga isik;
 • õpilane valdab eesti keelt heal tasemel;
 • õpilane on taotluse esitamise ja väljamaksete tegemise ajal immatrikuleeritud Tallinna Kopli Ametikooli punktis 1 nimetatud erialal;
 • õpilane õpib II või III kursusel;
 • õpilane õpib täiskoormusega õppes ja ei ole ületanud õppekava nominaalkestust;
 • õpilasel on kohustuslikult täitmisele kuuluva õppekava maht täidetud, puuduvad õppevõlgnevused, tema kaalutud keskmine hinne on vähemalt 3,5;
 • õpilane ei viibi akadeemilisel puhkusel;
 • õpilasele ei ole eraldatud samaaegselt teist ettevõtte stipendiumi õpinguteks Tallinna Kopli Ametikoolis;
 • õpilane on 2024.a II või III kursuse praktikaperioodi alguseks vähemalt 18-eluaastane;
 • valmisolek lepingu sõlmimiseks AS-iga Tallinna Vesi, milles sätestatakse 2024.a II või III kursuse praktika tegemise kokkulepe veevärgilukksepa ametikohal.

2. Stipendiumi suurus stipendiaadile on 2000 (kaks tuhat) eurot (bruto) ja selle väljamakse toimub kahes (2) osas - jaanuar 2024.a ja enne kursuse praktikaperioodi algust 2024.a.

3. Stipendiumi taotlemine ja määramine toimub avaliku konkursi korras. Konkurss kuulutatakse välja Tallinna Kopli Ametikooli kodulehel ja teistes võimalikes Tallinna Kopli Ametikooli infokanalites.

4. Stipendiumi taotlemiseks esitavad kandidaadid väljakuulutatud tähtajaks elektroonilise stipendiumitaotluse vormi AS Tallinna Vesi koduleheküljel www.tallinnavesi.ee/karjaar/stipendiumid/.

5. Stipendiumikomisjon, kuhu kuulub kaks (2) esindajat AS-ist Tallinna Vesi ja üks esindaja Tallinna Kopli Ametikoolist, hindab stipendiumi taotlemiseks esitatud taotlusi ja nende vastavust käesoleva statuudi punktis 1 loetletud tingimustega.

6. Stipendiumikomisjon langetab lõpliku otsuse stipendiaadi valikul ja stipendiumi määramise või mittemääramise osas hiljemalt 24. novembriks 2023.a. AS Tallinna Vesi võib soovi korral kohtuda stipendiumi taotlejatega enne stipendiaadi väljavalimist.

7. Stipendiumi maksab stipendiaadi poolt määratud arvelduskontole AS Tallinna Vesi.