Uudised

AS Tallinna Vesi kuulutab välja stipendiumikonkursi 03. oktoober TAKAInfo

AS Tallinna Vesi kuulutab välja


AS Tallinna Vesi on Eesti suurim vee-ettevõtja, kes pakub vee- ja kanalisatsiooni-teenuseid pea kolmandikule Eesti elanikkonnast.

Insenertehnilisi teadmisi rakendades loob Tallinna Vesi iga päev puhta veega parema elu ja annab oma panuse looduskeskkonna tasakaalu säilitamisse.

Motiveerimaks Tallinna Kopli Ametikooli tublisid õpilasi kuulutab AS Tallinna Vesi koostöös Tallinna Kopli Ametikooliga välja stipendiumikonkursi.

Stipendium on mõeldud Tallinna Kopli Ametikooli kinnisvarahoolduse õppesuuna hoone tehnosüsteemide ehituse eriala II või III kursuse õpilasele, kes on:

 • Eesti Vabariigi kodanik või alalise elamisloaga isik;

 • hea eesti keele oskusega;

 • taotluse esitamise ja väljamaksete tegemise ajal immatrikuleeritud TKAK-s, ei viibi akadeemilisel puhkusel ning õpib täiskoormusel kinnisvarahoolduse õppesuuna hoone tehnosüsteemide ehituse eriala II või III kursusel;

 • ilma õppevõlgnevusteta ja ei ole ületanud õppekava nominaalkestust ning kaalutud keskmise hindega vähemalt 3,5;

 • 2023.a II või III kursuse praktikaperioodi alguseks vähemalt 18-eluaastane;

 • valmis sõlmima AS-iga Tallinna Vesi lepingu, milles sätestatakse praktika tegemise kokkulepe veevärgilukksepa ametikohal;

 • ja kellele ei ole määratud stipendiumi õpinguteks teise ettevõtte poolt.

Tallinna Vesi paneb välja stipendiumi, mille suurus on 1500 eurot ja see makstakse välja kahes osas

Stipendiumikonkursil osalemiseks tuleb esitada elektrooniline stipendiumi taotlus AS Tallinna Vesi koduleheküljel www.tallinnavesi.ee/karjaar/stipendiumid/

Stipendiumitaotluste esitamise tähtaeg on 23. oktoober 2022.a.

Stipendiumile kandideerimine toimub kooskõlas stipendiumi statuudiga AS Tallinna Vesi stipendiumi STATUUT.PDF.

Konkursitulemused avaldatakse hiljemalt 11. novembril 2022.a.
 

 

 

 

AS Tallinna Vesi on Eesti suurim vee-ettevõtja, kes pakub vee- ja kanalisatsiooni-teenuseid pea kolmandikule Eesti elanikkonnast.

Insenertehnilisi teadmisi rakendades loob Tallinna Vesi iga päev puhta veega parema elu ja annab oma panuse looduskeskkonna tasakaalu säilitamisse.

Motiveerimaks Tallinna Kopli Ametikooli tublisid õpilasi kuulutab AS Tallinna Vesi koostöös Tallinna Kopli Ametikooliga välja stipendiumikonkursi.

Stipendium on mõeldud Tallinna Kopli Ametikooli kinnisvarahoolduse õppesuuna hoone tehnosüsteemide ehituse eriala II või III kursuse õpilasele, kes on:

 • Eesti Vabariigi kodanik või alalise elamisloaga isik;

 • hea eesti keele oskusega;

 • taotluse esitamise ja väljamaksete tegemise ajal immatrikuleeritud TKAK-s, ei viibi akadeemilisel puhkusel ning õpib täiskoormusel kinnisvarahoolduse õppesuuna hoone tehnosüsteemide ehituse eriala II või III kursusel;

 • ilma õppevõlgnevusteta ja ei ole ületanud õppekava nominaalkestust ning kaalutud keskmise hindega vähemalt 3,5;

 • 2023.a II või III kursuse praktikaperioodi alguseks vähemalt 18-eluaastane;

 • valmis sõlmima AS-iga Tallinna Vesi lepingu, milles sätestatakse praktika tegemise kokkulepe veevärgilukksepa ametikohal;

 • ja kellele ei ole määratud stipendiumi õpinguteks teise ettevõtte poolt.

Tallinna Vesi paneb välja stipendiumi, mille suurus on 1500 eurot ja see makstakse välja kahes osas

Stipendiumikonkursil osalemiseks tuleb esitada elektrooniline stipendiumi taotlus AS Tallinna Vesi koduleheküljel www.tallinnavesi.ee/karjaar/stipendiumid/

Stipendiumitaotluste esitamise tähtaeg on 23. oktoober 2022.a.

Stipendiumile kandideerimine toimub kooskõlas stipendiumi statuudiga AS Tallinna Vesi stipendiumi STATUUT.PDF.

Konkursitulemused avaldatakse hiljemalt 11. novembril 2022.a.