Uudised

Sisetööde elektriku eriala õppur Helen: „Iga päev peab olema tore, nii tööle minnes kui ka tööd tehes.“ 23. mai TAKAInfo


Sisetööde elektriku õppekava eesmärgiks on, et õpilane omandab teadmised, oskused ja hoiakud, mis võimaldavad töötada elektri-, ehitus- ja remonditöödega tegelevates ettevõtetes, paigaldades ja hooldades kuni 1000 V vahelduvpingelisi ja kuni 1500 V alalispingelisi elektrijuhistike süsteeme, masinaid ja seadmeid mitmesugustes elamutes, hoonetes ja tehnilistes rajatistes ning kuni 1000 V välisvõrkudes (alates liitumispunktist).


Helenit tõi Kopli Ametikooli õppima juhus – pärast elektritööde lühikursusel osalemist tundus elektriku eriala loogiline jätk. „Ma ei ole enam noor ja tean, et kuna ma olen juba vanem kui põhikooli poisid, siis vajan ma aeglasemat tempot. Sisetööde elektrikku õpe kestab Kopli Ametikoolis kolm aastat ning see tempo on mulle paras. Tänaseks võin öelda, et tegin kooli valikuga ainuõige otsuse, sest siin on õpilastesse väga individuaalne lähenemine – minu vanus ei ole probleemiks ega takistuseks,“ kirjeldas Helen. „Ise pean enda tugevuseks julgust küsida – küsin, kui midagi jäi arusaamatuks või vajan lisainfot. See on mind ka kindlasti palju aidanud.“

Helen soovitab teistele sisetööde elektriku eriala kaalujatel mõelda, mis neile tegelikult teha meeldib. „Tegelikult peab iga päev olema tore, nii tööle minnes kui ka tööd tehes. Kui selleks on elektritööd, siis on Kopli Ametikool üks väga headest valikutest,“ lisab Helen.

Helenil on tulevikuks plaanid tehtud – tuleb luua oma ettevõte. „Tööd on tegelikult kogu aeg, töö lausa ise kleepub külge. Mul on juba praegu oma võrgustik ning saan kenasti hakkama. Kui on väiksemad tööd, teen ise, kui suuremad, siis teen koostööd. Sooviks edasi liikuda veel ka päikesepaneelide valdkonnas, sest see on tulevik ning sellel alal tuleb aina rohkem tööd,“ on Helen optimistlik. Tööpuuduse üle ta ei kurda.Helen rõhutab lõpetuseks: „Elektriku tööd tuleb teha ülima ettevaatlikkuse ja kannatlikkusega. Ka teiste tehtud töid tuleb kontrollida. Elektrikul on vaja kannatlikku meelt nii koolis kui ka hiljem objektidel töötades.“

Sisetööde elektriku eriala lõpetajad saavad elektrikuna tööle minna elektri-, ehitus- ja remonditöödega tegelevatesse ettevõtetesse. Vastavalt huvidele ja olemasolevale haridustasemele saab soovi korral juurde õppima minna näiteks TalTechi elektroenergeetika ja mehhatroonika ning keskkonna-, energia- ja keemiatehnoloogia erialadele, Tallinna Polütehnikumisse jätkuõppena sisetööde elektriku 5. tase jaotusvõrgu elektriku erialale.
 
Sisetööde elektriku õppekava eesmärgiks on, et õpilane omandab teadmised, oskused ja hoiakud, mis võimaldavad töötada elektri-, ehitus- ja remonditöödega tegelevates ettevõtetes, paigaldades ja hooldades kuni 1000 V vahelduvpingelisi ja kuni 1500 V alalispingelisi elektrijuhistike süsteeme, masinaid ja seadmeid mitmesugustes elamutes, hoonetes ja tehnilistes rajatistes ning kuni 1000 V välisvõrkudes (alates liitumispunktist).


Helenit tõi Kopli Ametikooli õppima juhus – pärast elektritööde lühikursusel osalemist tundus elektriku eriala loogiline jätk. „Ma ei ole enam noor ja tean, et kuna ma olen juba vanem kui põhikooli poisid, siis vajan ma aeglasemat tempot. Sisetööde elektrikku õpe kestab Kopli Ametikoolis kolm aastat ning see tempo on mulle paras. Tänaseks võin öelda, et tegin kooli valikuga ainuõige otsuse, sest siin on õpilastesse väga individuaalne lähenemine – minu vanus ei ole probleemiks ega takistuseks,“ kirjeldas Helen. „Ise pean enda tugevuseks julgust küsida – küsin, kui midagi jäi arusaamatuks või vajan lisainfot. See on mind ka kindlasti palju aidanud.“

Helen soovitab teistele sisetööde elektriku eriala kaalujatel mõelda, mis neile tegelikult teha meeldib. „Tegelikult peab iga päev olema tore, nii tööle minnes kui ka tööd tehes. Kui selleks on elektritööd, siis on Kopli Ametikool üks väga headest valikutest,“ lisab Helen.

Helenil on tulevikuks plaanid tehtud – tuleb luua oma ettevõte. „Tööd on tegelikult kogu aeg, töö lausa ise kleepub külge. Mul on juba praegu oma võrgustik ning saan kenasti hakkama. Kui on väiksemad tööd, teen ise, kui suuremad, siis teen koostööd. Sooviks edasi liikuda veel ka päikesepaneelide valdkonnas, sest see on tulevik ning sellel alal tuleb aina rohkem tööd,“ on Helen optimistlik. Tööpuuduse üle ta ei kurda.Helen rõhutab lõpetuseks: „Elektriku tööd tuleb teha ülima ettevaatlikkuse ja kannatlikkusega. Ka teiste tehtud töid tuleb kontrollida. Elektrikul on vaja kannatlikku meelt nii koolis kui ka hiljem objektidel töötades.“

Sisetööde elektriku eriala lõpetajad saavad elektrikuna tööle minna elektri-, ehitus- ja remonditöödega tegelevatesse ettevõtetesse. Vastavalt huvidele ja olemasolevale haridustasemele saab soovi korral juurde õppima minna näiteks TalTechi elektroenergeetika ja mehhatroonika ning keskkonna-, energia- ja keemiatehnoloogia erialadele, Tallinna Polütehnikumisse jätkuõppena sisetööde elektriku 5. tase jaotusvõrgu elektriku erialale.