Uudised

Sepa eriala õppur Anu Pahka: „Oma käega millegi loomine on väga huvitav!“ 12. mai IT admin


Sepa eriala õppekava eesmärgiks on, et õpilane omandab teadmised, oskused ja hoiakud, mis on vajalikud töötamiseks nii iseseisvalt kui ka meeskonnaliikmena sepatöö valdkonnas. Samuti luuakse eeldused õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks. Eriala lõpetanu omab teadmisi ja praktilisi oskusi Eesti rahvakultuuri ja rauatöö ajaloost, kavandamisest ja kujutamisest, sepatöö tehnoloogiast ja sepistamisest, lukksepa ja keevitustöödest, sepatööalasest ettevõtlusest ja tootearendusest.

„Sepp on iidne käsitöömeister, muinasaja Eestis oli ta see, kes oskas suhelda loodusega. Sepa töös on vaja tunda tuld, õhku, vett ja mulda ehk maad, mis asub meie jalgade all. Siberi šamanismis loetakse seppa targaks inimeseks ja kohati isegi nõiaks, kes oskab käsitleda kõiki nelja stiihiat ehk looduselementi. Sestap oli sepaks tulemine minu jaoks loogiline valik,“ selgitas eriala valikut šamanismiga tegelev Anu Pahka.
Kopli Ametikool osutus Anu Pahka jaoks valituks asukoha tõttu ning seetõttu, et mujal sellise õppekavaga sepaeriala ei pakuta. Kooli õppima asudes Anu hirmu ei tundnud: „Eriala on väga huvitav. Lisaks sepa erialale õpime tundma nahka, fotograafiat, savi, metalli ning ehteid. Täiskasvanud inimesena osutus raskeks pigem õpingute jaoks aja leidmine – ei olnud aega kõiki praktilisi töid sellises mahus teha, mida tegelikult soovitakse. Samas – saab luua oma käega midagi uut, see on väga huvitav! Soovitan kõigil ennast proovile panna.“
Peamiseks väljakutseks osutus Anu jaoks füüsiline valmisolek – inimene peab mõistma, et sepa ametit ei saa õppida ainult teooria ja vaatlemise abil. Enne eriala valimist tuleb läbi mõelda, kas ja kui palju on võimekust füüsilisi ülesandeid täita.


Anu on jõudnud teha ka juba plaane tulevikuks: „Minu jaoks on kõige olulisem saada oskuseid, et pakkuda tulevikus oma toodangut. Ma tahan, et minu toodangus oleks sees disaini ning sellist ürgset robustsust – soovin, et minu tooted oleksid ainulaadsed. Plaanin pakkuda ka traditsioonilisi vanast ajast pärit kaitseesemeid ja talismane.“
Sepa eriala lõpetajad saavad omandatud oskuste ja teadmiste pinnalt luua oma sepikoja, saavad asuda tööle sepana või teostada metallitöid. Vastavalt huvidele ja olemasolevale haridustasemele saab soovi korral juurde õppima minna näiteks Eesti Kunstiakadeemiasse erialale „Klaas, keraamika, ehe ja sepis“, samuti Viljandi Kultuuriakadeemiasse ehitus- ja metallitöö erialale.

Sepa eriala õppekavaga saad tutvuda klikkides siia.

Vastuvõtt juba käib ning oma avalduse saad mugavalt esitada läbi SAIS keskkonna. 

Sisseastumiskatse 100% koosneb alljärgnevatest osadest: 

  • Vestlus 50% (hinnatakse kandidaadi eesti keele oskust ning kokkupuudet ja huvi valdkonna vastu)

  • Käeline katse 40% (selgub kohapeal näiteks 1 loominguline ülesanne, joonistamine).  

  • Motivatsioonikiri 10% (kirjutamine kohapeal, juures juhendavad küsimused)

  • Lisapunktid portfoolio eest - varasem käsitöö/ kunst ülespildistatuna (esitamine vabatahtlik, max 10p)

Sepa eriala õppekava eesmärgiks on, et õpilane omandab teadmised, oskused ja hoiakud, mis on vajalikud töötamiseks nii iseseisvalt kui ka meeskonnaliikmena sepatöö valdkonnas. Samuti luuakse eeldused õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks. Eriala lõpetanu omab teadmisi ja praktilisi oskusi Eesti rahvakultuuri ja rauatöö ajaloost, kavandamisest ja kujutamisest, sepatöö tehnoloogiast ja sepistamisest, lukksepa ja keevitustöödest, sepatööalasest ettevõtlusest ja tootearendusest.

„Sepp on iidne käsitöömeister, muinasaja Eestis oli ta see, kes oskas suhelda loodusega. Sepa töös on vaja tunda tuld, õhku, vett ja mulda ehk maad, mis asub meie jalgade all. Siberi šamanismis loetakse seppa targaks inimeseks ja kohati isegi nõiaks, kes oskab käsitleda kõiki nelja stiihiat ehk looduselementi. Sestap oli sepaks tulemine minu jaoks loogiline valik,“ selgitas eriala valikut šamanismiga tegelev Anu Pahka.
Kopli Ametikool osutus Anu Pahka jaoks valituks asukoha tõttu ning seetõttu, et mujal sellise õppekavaga sepaeriala ei pakuta. Kooli õppima asudes Anu hirmu ei tundnud: „Eriala on väga huvitav. Lisaks sepa erialale õpime tundma nahka, fotograafiat, savi, metalli ning ehteid. Täiskasvanud inimesena osutus raskeks pigem õpingute jaoks aja leidmine – ei olnud aega kõiki praktilisi töid sellises mahus teha, mida tegelikult soovitakse. Samas – saab luua oma käega midagi uut, see on väga huvitav! Soovitan kõigil ennast proovile panna.“
Peamiseks väljakutseks osutus Anu jaoks füüsiline valmisolek – inimene peab mõistma, et sepa ametit ei saa õppida ainult teooria ja vaatlemise abil. Enne eriala valimist tuleb läbi mõelda, kas ja kui palju on võimekust füüsilisi ülesandeid täita.


Anu on jõudnud teha ka juba plaane tulevikuks: „Minu jaoks on kõige olulisem saada oskuseid, et pakkuda tulevikus oma toodangut. Ma tahan, et minu toodangus oleks sees disaini ning sellist ürgset robustsust – soovin, et minu tooted oleksid ainulaadsed. Plaanin pakkuda ka traditsioonilisi vanast ajast pärit kaitseesemeid ja talismane.“
Sepa eriala lõpetajad saavad omandatud oskuste ja teadmiste pinnalt luua oma sepikoja, saavad asuda tööle sepana või teostada metallitöid. Vastavalt huvidele ja olemasolevale haridustasemele saab soovi korral juurde õppima minna näiteks Eesti Kunstiakadeemiasse erialale „Klaas, keraamika, ehe ja sepis“, samuti Viljandi Kultuuriakadeemiasse ehitus- ja metallitöö erialale.

Sepa eriala õppekavaga saad tutvuda klikkides siia.

Vastuvõtt juba käib ning oma avalduse saad mugavalt esitada läbi SAIS keskkonna. 

Sisseastumiskatse 100% koosneb alljärgnevatest osadest: 

  • Vestlus 50% (hinnatakse kandidaadi eesti keele oskust ning kokkupuudet ja huvi valdkonna vastu)

  • Käeline katse 40% (selgub kohapeal näiteks 1 loominguline ülesanne, joonistamine).  

  • Motivatsioonikiri 10% (kirjutamine kohapeal, juures juhendavad küsimused)

  • Lisapunktid portfoolio eest - varasem käsitöö/ kunst ülespildistatuna (esitamine vabatahtlik, max 10p)