Uudised

Kinnisvarahoolduse eriala õppur Triinu: „Üks eriala, üks paber – aga kolmed teadmised!“ 08. mai TAKAInfo


Kinnisvarahoolduse eriala eesmärgiks on, et õpilane omandab teadmised, oskused ja hoiakud, mis loovad eeldused õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks ning võimaldavad töötada kinnisvara korrashoiu valdkonnas hoone ja krundi rajatiste konstruktsioonide tehnohooldusel ja heakorratöödel. Õpingute käigus keskendutakse kolmele põhiteemale, milleks on haljastus, puhastus ja pisiremont. Kinnisvarahooldaja saab teadmisi ja praktilisi oskusi üldehitustöödest, viimistlustöödest, puhastustöödest ja krundihooldusest.

Kinnisvarahoolduse eriala õpilane Triinu selgitab, et valis Kopli Ametikooli ja kinnisvarahoolduse eriala, sest omandab ühe õppeperioodi jooksul teadmiseid justkui kolmest valdkonnast: „Üks eriala, üks paber – aga kolmed teadmised. Ja pärast neid õpinguid on tööturul edasi liikumiseks väga laiad võimalused.“ Ta täiendas: „Kuna kool pole väga suur, siis õpetajatel on aega sinuga tegelda ja küsimustele vastata. Minu jaoks oli just Kopli Ametikooli õppima tulek igati loogiline valik.“

Kooli tulles pelgas Triinu peamiselt selliseid torutöid, millega polnud varem igapäevaselt kokku puutunud. Ta selgitas: „Minu jaoks on kõige huvitavam valdkond üldehitus. Ka haljastus oli mulle võõras, kuid hiljem sain aru, et kõik on väga loogiline. Õnneks sain lõpuks ka torutöödega hakkama ja tegelikult polnud seal midagi hirmsat.“

Triinu töötab ise hetkel maalrina ja plaanib sel alal jätkata. „Tulevikule mõeldes – puhastus ja haljastus on sellised valdkonnad, mis ei kao mitte kuskile ja nendes valdkondades on alati töökohti pakkuda. Vastavat haridust tõendav dokument annab aga veelgi suuremad võimalused ja kindluse seda tööd teha,“ lõpetab Triinu.

Kinnisvarahoolduse eriala lõpetajad saavad pärast Kopli Ametikooli lõpetamist minna tööle kinnisvarahooldajateks kinnisvarafirmadesse. Vastavalt huvidele ja olemasolevale haridustasemele saab soovi korral juurde õppima minna näiteks TalTechi ehitiste projekteerimist ja ehitusjuhtimist, TKTK hoonete ehituse või kinnisvara korrashoiu erialale.

Kinnisvarahoolduse eriala õppekavaga saad tutvuda klikkides siia.


 

Kinnisvarahoolduse eriala eesmärgiks on, et õpilane omandab teadmised, oskused ja hoiakud, mis loovad eeldused õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks ning võimaldavad töötada kinnisvara korrashoiu valdkonnas hoone ja krundi rajatiste konstruktsioonide tehnohooldusel ja heakorratöödel. Õpingute käigus keskendutakse kolmele põhiteemale, milleks on haljastus, puhastus ja pisiremont. Kinnisvarahooldaja saab teadmisi ja praktilisi oskusi üldehitustöödest, viimistlustöödest, puhastustöödest ja krundihooldusest.

Kinnisvarahoolduse eriala õpilane Triinu selgitab, et valis Kopli Ametikooli ja kinnisvarahoolduse eriala, sest omandab ühe õppeperioodi jooksul teadmiseid justkui kolmest valdkonnast: „Üks eriala, üks paber – aga kolmed teadmised. Ja pärast neid õpinguid on tööturul edasi liikumiseks väga laiad võimalused.“ Ta täiendas: „Kuna kool pole väga suur, siis õpetajatel on aega sinuga tegelda ja küsimustele vastata. Minu jaoks oli just Kopli Ametikooli õppima tulek igati loogiline valik.“

Kooli tulles pelgas Triinu peamiselt selliseid torutöid, millega polnud varem igapäevaselt kokku puutunud. Ta selgitas: „Minu jaoks on kõige huvitavam valdkond üldehitus. Ka haljastus oli mulle võõras, kuid hiljem sain aru, et kõik on väga loogiline. Õnneks sain lõpuks ka torutöödega hakkama ja tegelikult polnud seal midagi hirmsat.“

Triinu töötab ise hetkel maalrina ja plaanib sel alal jätkata. „Tulevikule mõeldes – puhastus ja haljastus on sellised valdkonnad, mis ei kao mitte kuskile ja nendes valdkondades on alati töökohti pakkuda. Vastavat haridust tõendav dokument annab aga veelgi suuremad võimalused ja kindluse seda tööd teha,“ lõpetab Triinu.

Kinnisvarahoolduse eriala lõpetajad saavad pärast Kopli Ametikooli lõpetamist minna tööle kinnisvarahooldajateks kinnisvarafirmadesse. Vastavalt huvidele ja olemasolevale haridustasemele saab soovi korral juurde õppima minna näiteks TalTechi ehitiste projekteerimist ja ehitusjuhtimist, TKTK hoonete ehituse või kinnisvara korrashoiu erialale.

Kinnisvarahoolduse eriala õppekavaga saad tutvuda klikkides siia.