Uudised

Kandideeri 2-nädalasele praktikale Rootsi koolis Sätergläntan 18. november TAKAInfo


Erasmus+ projekt „Tallinna Kopli Ametikooli õpilaste õpiränne: uued teadmised ja oskused Skandinaavia traditsioonilisest käsitööst“

Käsitöö erialade õpilastel on perioodil 16.11 – 09.12.2022 võimalus kandideerida 2-nädalasele praktikale Rootsi koolis Sätergläntan(https://www.saterglantan.se/). Tegemist on väärika ajalooga kooliga, kus on traditsioonilist käsitööd õpetatud juba ligi 100 aastat. Kool on asub Stockholmist 250 km kaugusel looduskaunis Insjönis, Dalarnas.

Praktika toimub Sätergläntanis õpetavatel erialadel:

 • Puukäsitöö
 • Tekstiilkäsitöö
 • Kangakudumine
 • Sepatöö

Õpiränded viiakse läbi 2023 aasta jooksul. Täpsed kuupäevad lepitakse kokku koostöös vastuvõtva kooliga vastavalt õpilaste arvule ja erialade õppeplaanile.

Programm katab osalejate elamiskulud (reisi-, majutus-, kindlustuskulud jms.) õpirände jooksul, kuid osalejal tuleb arvestada ka võimalike omapoolsete kulutustega, sh toitlustus.

Kandideerimiseks tuleb hiljemalt 9. detsembriks 2022 esitada:

Europassi CV (allalaetud fail) ja motivatsioonikiri saata aadressile info@tkak.ee

Kandidaatide hindamisel arvestatakse järgmisi tingimusi:

 • Motivatsioon osaleda õpirändes
 • Puuduvad õppevõlgnevused ja põhjuseta puudumised
 • Vastutustunne endale võetud kohustuste täitmisel
 • Omandatud praktikaks vajalikud alusteadmised ja oskused
 • Võõrkeeleoskus suhtlustasandil (inglise keel või muu sihtriigi keel)
 • Tähtajaks esitatud kandideerimisdokumendid

Õpilase sobivust hindavad õppesuunajuht, õpperühma kuraator ja projektijuht. Vajadusel konsulteeritakse ka erialaõpetajatega.

Õpirändes osaleja võtab endale kohustuse:

 • Osaleda ettevalmistavatel infotundidel.
 • Enne praktikale asumist allkirjastada lepingud (Erasmus+ õpirändes osaleja leping ja koolipoolne praktikaleping).
 • Praktika jooksul on täita praktikapäevikut.
 • Pärast praktikat täitma praktikaaruande ja Erasmus+ õpirände tagasisideküsimustiku, mis laekub automaatselt osaleja e-mailile peale õpirände lõppu.

Lisainfot annab ja küsimustele vastab Erasmus+ projektikoordinaator Olli Neiman info@tkak.ee

Erasmus+ projekt „Tallinna Kopli Ametikooli õpilaste õpiränne: uued teadmised ja oskused Skandinaavia traditsioonilisest käsitööst“

Käsitöö erialade õpilastel on perioodil 16.11 – 09.12.2022 võimalus kandideerida 2-nädalasele praktikale Rootsi koolis Sätergläntan(https://www.saterglantan.se/). Tegemist on väärika ajalooga kooliga, kus on traditsioonilist käsitööd õpetatud juba ligi 100 aastat. Kool on asub Stockholmist 250 km kaugusel looduskaunis Insjönis, Dalarnas.

Praktika toimub Sätergläntanis õpetavatel erialadel:

 • Puukäsitöö
 • Tekstiilkäsitöö
 • Kangakudumine
 • Sepatöö

Õpiränded viiakse läbi 2023 aasta jooksul. Täpsed kuupäevad lepitakse kokku koostöös vastuvõtva kooliga vastavalt õpilaste arvule ja erialade õppeplaanile.

Programm katab osalejate elamiskulud (reisi-, majutus-, kindlustuskulud jms.) õpirände jooksul, kuid osalejal tuleb arvestada ka võimalike omapoolsete kulutustega, sh toitlustus.

Kandideerimiseks tuleb hiljemalt 9. detsembriks 2022 esitada:

Europassi CV (allalaetud fail) ja motivatsioonikiri saata aadressile info@tkak.ee

Kandidaatide hindamisel arvestatakse järgmisi tingimusi:

 • Motivatsioon osaleda õpirändes
 • Puuduvad õppevõlgnevused ja põhjuseta puudumised
 • Vastutustunne endale võetud kohustuste täitmisel
 • Omandatud praktikaks vajalikud alusteadmised ja oskused
 • Võõrkeeleoskus suhtlustasandil (inglise keel või muu sihtriigi keel)
 • Tähtajaks esitatud kandideerimisdokumendid

Õpilase sobivust hindavad õppesuunajuht, õpperühma kuraator ja projektijuht. Vajadusel konsulteeritakse ka erialaõpetajatega.

Õpirändes osaleja võtab endale kohustuse:

 • Osaleda ettevalmistavatel infotundidel.
 • Enne praktikale asumist allkirjastada lepingud (Erasmus+ õpirändes osaleja leping ja koolipoolne praktikaleping).
 • Praktika jooksul on täita praktikapäevikut.
 • Pärast praktikat täitma praktikaaruande ja Erasmus+ õpirände tagasisideküsimustiku, mis laekub automaatselt osaleja e-mailile peale õpirände lõppu.

Lisainfot annab ja küsimustele vastab Erasmus+ projektikoordinaator Olli Neiman info@tkak.ee