Uudised

Hoone tehnosüsteemide ehituse eriala õppur Artjom: „Õpin, et saada iseenda ülemuseks!“ 05. mai TAKAInfo


Hoone tehnosüsteemide ehituse eriala õppekava eesmärgiks on, et õpilane omandab teadmised, oskused ja hoiakud, mis loovad eeldused õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks ning võimaldavad töötada oskustöölisena ehituse või kinnisvara korrashoiu valdkonnas, paigaldades ja hooldades hoone vee-, kanalisatsiooni-, kütte- ja ventilatsioonisüsteeme. Õpingute käigus omandatakse õppeaineid järgmistest suundadest: veevärgilukksepp (tase 4 , esmane kutse), ventilatsioonilukksepp (tase 4, esmane kutse) või kütte- ja jahutussüsteemide lukksepp (tase 4, esmane kutse).

Eriala õppur Artjom selgitab, miks langetas kooli osa sellise valiku: „Lõpetasin kolm aastat tagasi ehituskooli ning õpetaja soovitas õppida juurde eriala, millest oleks tulevikus palju kasu. Vaatasin siis ka ise tööpakkumisi ning mõistsin, et pean midagi juurde õppima, et olla tööturul tahetud.“ Artjom kirjeldas ka õpinguid: „Õpinguid alustades ma ei kartnud midagi, sest õpetajad julgustasid ja olid väga palju toeks. Pidime lugema ja teooriat omandama, kuid sama suur või isegi suurem fookus oli praktilisel tööl ning oskuste lihvimisel. Alati on tundides olemas ettevalmistatud materjalid ning vahendid, millega tööd teha.“ Artjom kiidab ka seda, et ühistransport toob kooli ukse ette ning kooli kõrval on võimalik ka tasuta parkida.

Mida plaanib Artjom teha pärast õpingute lõppu? „Hetkel asusin juba samasse valdkonda tööle, kuid kindlasti jätkan ka edasi õppimist. Soovin teha oma firma, hakata teenust pakkuma ja olla iseenda ülemus.“

Hoone tehnosüsteemide ehituse eriala lõpetajad on tööturul nõutud kütte-, kanalisatsiooni-, vee ja ventilatsioonisüsteemide spetsialistid erinevates ehituse ja kinnisvara korrashoiuga tegelevates ettevõtetes. 

Soovi korral saab õpinguid jätkata kõrghariduse tasemel näiteks Tallinna Tehnikakõrgkoolis Hoonete ehituse erialal, TalTechis Hoonete sisekliima ja veetehnika ning Ehitiste projekteerimise ja ehitusjuhtimise erialadel. Sellel õppekaval õppima asumisel on võimalik saada ka tasemeõppes osalemise toetust. Rohkem infot tasemeõppes osalemise toetuse kohta leiate Eesti Töötukassa kodulehelt.

Hoone tehnosüsteemide ehituse õppekavaga saad tutvuda klikkides siia.


 

Hoone tehnosüsteemide ehituse eriala õppekava eesmärgiks on, et õpilane omandab teadmised, oskused ja hoiakud, mis loovad eeldused õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks ning võimaldavad töötada oskustöölisena ehituse või kinnisvara korrashoiu valdkonnas, paigaldades ja hooldades hoone vee-, kanalisatsiooni-, kütte- ja ventilatsioonisüsteeme. Õpingute käigus omandatakse õppeaineid järgmistest suundadest: veevärgilukksepp (tase 4 , esmane kutse), ventilatsioonilukksepp (tase 4, esmane kutse) või kütte- ja jahutussüsteemide lukksepp (tase 4, esmane kutse).

Eriala õppur Artjom selgitab, miks langetas kooli osa sellise valiku: „Lõpetasin kolm aastat tagasi ehituskooli ning õpetaja soovitas õppida juurde eriala, millest oleks tulevikus palju kasu. Vaatasin siis ka ise tööpakkumisi ning mõistsin, et pean midagi juurde õppima, et olla tööturul tahetud.“ Artjom kirjeldas ka õpinguid: „Õpinguid alustades ma ei kartnud midagi, sest õpetajad julgustasid ja olid väga palju toeks. Pidime lugema ja teooriat omandama, kuid sama suur või isegi suurem fookus oli praktilisel tööl ning oskuste lihvimisel. Alati on tundides olemas ettevalmistatud materjalid ning vahendid, millega tööd teha.“ Artjom kiidab ka seda, et ühistransport toob kooli ukse ette ning kooli kõrval on võimalik ka tasuta parkida.

Mida plaanib Artjom teha pärast õpingute lõppu? „Hetkel asusin juba samasse valdkonda tööle, kuid kindlasti jätkan ka edasi õppimist. Soovin teha oma firma, hakata teenust pakkuma ja olla iseenda ülemus.“

Hoone tehnosüsteemide ehituse eriala lõpetajad on tööturul nõutud kütte-, kanalisatsiooni-, vee ja ventilatsioonisüsteemide spetsialistid erinevates ehituse ja kinnisvara korrashoiuga tegelevates ettevõtetes. 

Soovi korral saab õpinguid jätkata kõrghariduse tasemel näiteks Tallinna Tehnikakõrgkoolis Hoonete ehituse erialal, TalTechis Hoonete sisekliima ja veetehnika ning Ehitiste projekteerimise ja ehitusjuhtimise erialadel. Sellel õppekaval õppima asumisel on võimalik saada ka tasemeõppes osalemise toetust. Rohkem infot tasemeõppes osalemise toetuse kohta leiate Eesti Töötukassa kodulehelt.

Hoone tehnosüsteemide ehituse õppekavaga saad tutvuda klikkides siia.