Uudised

Alates 05.03.2020 on avatud dokumentide vastuvõtt puhastusteenindaja abilise erialale, tase 2.  05. märts TAKAInfo

Alates 05.03.2020 on avatud dokumentide vastuvõtt puhastusteenindaja abilise erialale, tase 2.
Õppima on oodatud hariduslike erivajadustega noored, kes õpivad meil kaks aastat. Õppetöö käigus omandab õpilane erialaseid teadmisi ja ka iseseisva eluga hakkamasaamise oskusi.


Õppetöö on enamuses praktiline. Praktika sooritatakse ettevõtetes.
Avaldused saab esitada siin.

Lisainfo telefonil: +372 66 44 670

 

Õppetöö on enamuses praktiline. Praktika sooritatakse ettevõtetes.
Avaldused saab esitada siin.

Lisainfo telefonil: +372 66 44 670