Uudised

Abielupaar Veronika ja Aleksei: „Meil läheb hästi aga nüüd hakkab minema veel paremini!“ 12. mai IT admin


Abielupaar Veronika ja Aleksei sattusid Kopli Ametikooli just tänu Veronikale. „Tegime Alekseiga koos siseviimistlustöid pakkuva ettevõtte ning abikaasa rääkis kogu aeg, et talle ei meeldi värvimine ja tapeetimine. Siis tekkiski mul mõte, et ma võiksin need tööd ise selgeks õppida ja tegema hakata. Tulin Kopli Ametikooli esialgu kahenädalasele koolitusele, kuid õpetaja soovitusel tulin pärast seda ka eriala omandama, et saada vastav tunnistus,“ selgitas Viktoria. Aleksei lisas: „Minul polnud alguses plaani õppima tulla, olin selles osas veidi ebakindel. Õnneks veenas Veronika õpetaja mind ümber ja olen talle selle eest väga tänulik – see oli ainuõige otsus!“

Veronika omandab Kopli Ametikoolis maalri eriala. Maalri eriala õpingutega omandab õpilane teadmised, oskused ja hoiakud, mis võimaldavad töötada oskustöölisena ehitus- ja kinnisvara valdkonna ettevõtetes ja kelle peamiseks tööülesandeks on viimistletavate pindade lõppviimistluse teostamine, nt värvimine, lakkimine, õlitamine ja pindade katmine rullmaterjalidega. Konkreetne tööülesanne hõlmab viimistletavate pindade ettevalmistamist, materjalide arvestust, mõõtu lõikamist ja paigaldamist. Eriala lõpetajad saavad minna tööle maalrina  remondi ja ehitusega tegelevatesse ettevõtetesse.

Veronika kiidab koolist saadavaid praktilisi oskuseid: „Koolist olen juurde saanud rohkelt praktikat. Läbitud koolitus oli pigem teoreetiline, kuid enamus päris teadmisi tuleb ikkagi praktilise töö käigus. Käsi hakkas kohe paremini tööle.“

Aleksei õpib Kopli Ametikoolis veevärgilukksepa erialal. Eriala lõpetanu omandab veevärgilukksepa õpingutega teadmisi ja praktilisi oskusi vee- ja kanalisatsioonisüsteemide ning –seadmete paigaldamisest, kus peamised tegevused on torude lõikamine, ühendamine ja painutamine, monteerimine, isoleerimine, torude läbipesu, mõõtmine ja katsetamine. Kinnistusiseste välistrasside ja rajatiste ehitamisel lisandub torustike aluste rajamine. Veevärgilukksepad tegelevad ka vee- ja kanalisatsioonisüsteemide hooldamise ja remondiga, nad lokaliseerivad ja likvideerivad avariisid ning teevad torude ja süsteemide hooldustöid.  Eriala lõpetajad saavad minna tööle vee- ja kanalisatsioonisüsteemide ning -seadmete paigaldamisega tegelevatesse ettevõtetesse. Vastavalt huvidele ja olemasolevale haridustasemele saab soovi korral juurde õppima minna näiteks TalTechi hoonete sisekliima ja veetehnika erialale.

Aleksei selgitab: „Mulle meeldis ehitada vannitube ning seal peab tegelema ka torutöödega. Seni pole aga saanud seda teenust täielikult pakkuda, sest polnud vastavat oskust tõendavat tunnistust. Olin ka ise ebakindel, et kui paberit pole, siis pole ka piisavalt oskuseid. Kopli Ametikoolis on mõeldud sellele, et täiskasvanud inimene käib ka tööl ning õppimise kõrvalt ei saa see unarusse jääda.“ Ta lisab: „Õpingute alguses kartsin, et tuleb meeletult õppida ning kuidas selleks aega leida. Muidugi tuleb ka õppimiseks aega leida, kuid õpetajad alati aitasid ja juhendasid. Täiskasvanute puhul on nii oluline, et sinu muu eluga arvestatakse. Õpetajate suhtumine oli nii palju parem, kui olin arvanud. See oli meeldiv.“

Veronika ja Aleksei peavad uute omandatud teadmiste ja praktiliste oskuste kõrval äärmiselt oluliseks ka mõlema kasvanud enesekindlust ja –usku. Veronika: „Me oleme koolile nii tänulikud, et kõik on arusaajad ja meist kui inimestest hooliti.“ Ka Aleksei kiidab väga õpetajate suhtumist ja toetust: „Me ei pidanud õpetajaid kartma, nad olid lihtsad inimesed ja jäid alati rahulikuks.“

Veronika kiidab väga kutseõppeharidust: „Praktilise töö oskus tuleb elus alati kasuks. Tean inimest, kes pärast ülikooli kraadi omandamist läks siiski edasi ametikooli, sest tal oli muidu keeruline tööd leida. Kutseõppes on väga palju plusse.“ Aleksei aga soovitab kõigil, kel vähegi huvi on, proovima tulla: „Ajad on muutunud ja inimestesse suhtutakse teistmoodi, suhtutakse paremini. Siinsed õpetajad on nagu pere, mis aitab sul kasvad, et sul läheks hästi.“

„Meil läheb hästi aga nüüd hakkab minema veel paremini,“ lõpetab Veronika. 

 

Maalri eriala õppekavaga saad tutvuda klikkides siia.

 

Veevärgilukksepa erialaga saad tutvuda klikkides siia.

Abielupaar Veronika ja Aleksei sattusid Kopli Ametikooli just tänu Veronikale. „Tegime Alekseiga koos siseviimistlustöid pakkuva ettevõtte ning abikaasa rääkis kogu aeg, et talle ei meeldi värvimine ja tapeetimine. Siis tekkiski mul mõte, et ma võiksin need tööd ise selgeks õppida ja tegema hakata. Tulin Kopli Ametikooli esialgu kahenädalasele koolitusele, kuid õpetaja soovitusel tulin pärast seda ka eriala omandama, et saada vastav tunnistus,“ selgitas Viktoria. Aleksei lisas: „Minul polnud alguses plaani õppima tulla, olin selles osas veidi ebakindel. Õnneks veenas Veronika õpetaja mind ümber ja olen talle selle eest väga tänulik – see oli ainuõige otsus!“

Veronika omandab Kopli Ametikoolis maalri eriala. Maalri eriala õpingutega omandab õpilane teadmised, oskused ja hoiakud, mis võimaldavad töötada oskustöölisena ehitus- ja kinnisvara valdkonna ettevõtetes ja kelle peamiseks tööülesandeks on viimistletavate pindade lõppviimistluse teostamine, nt värvimine, lakkimine, õlitamine ja pindade katmine rullmaterjalidega. Konkreetne tööülesanne hõlmab viimistletavate pindade ettevalmistamist, materjalide arvestust, mõõtu lõikamist ja paigaldamist. Eriala lõpetajad saavad minna tööle maalrina  remondi ja ehitusega tegelevatesse ettevõtetesse.

Veronika kiidab koolist saadavaid praktilisi oskuseid: „Koolist olen juurde saanud rohkelt praktikat. Läbitud koolitus oli pigem teoreetiline, kuid enamus päris teadmisi tuleb ikkagi praktilise töö käigus. Käsi hakkas kohe paremini tööle.“

Aleksei õpib Kopli Ametikoolis veevärgilukksepa erialal. Eriala lõpetanu omandab veevärgilukksepa õpingutega teadmisi ja praktilisi oskusi vee- ja kanalisatsioonisüsteemide ning –seadmete paigaldamisest, kus peamised tegevused on torude lõikamine, ühendamine ja painutamine, monteerimine, isoleerimine, torude läbipesu, mõõtmine ja katsetamine. Kinnistusiseste välistrasside ja rajatiste ehitamisel lisandub torustike aluste rajamine. Veevärgilukksepad tegelevad ka vee- ja kanalisatsioonisüsteemide hooldamise ja remondiga, nad lokaliseerivad ja likvideerivad avariisid ning teevad torude ja süsteemide hooldustöid.  Eriala lõpetajad saavad minna tööle vee- ja kanalisatsioonisüsteemide ning -seadmete paigaldamisega tegelevatesse ettevõtetesse. Vastavalt huvidele ja olemasolevale haridustasemele saab soovi korral juurde õppima minna näiteks TalTechi hoonete sisekliima ja veetehnika erialale.

Aleksei selgitab: „Mulle meeldis ehitada vannitube ning seal peab tegelema ka torutöödega. Seni pole aga saanud seda teenust täielikult pakkuda, sest polnud vastavat oskust tõendavat tunnistust. Olin ka ise ebakindel, et kui paberit pole, siis pole ka piisavalt oskuseid. Kopli Ametikoolis on mõeldud sellele, et täiskasvanud inimene käib ka tööl ning õppimise kõrvalt ei saa see unarusse jääda.“ Ta lisab: „Õpingute alguses kartsin, et tuleb meeletult õppida ning kuidas selleks aega leida. Muidugi tuleb ka õppimiseks aega leida, kuid õpetajad alati aitasid ja juhendasid. Täiskasvanute puhul on nii oluline, et sinu muu eluga arvestatakse. Õpetajate suhtumine oli nii palju parem, kui olin arvanud. See oli meeldiv.“

Veronika ja Aleksei peavad uute omandatud teadmiste ja praktiliste oskuste kõrval äärmiselt oluliseks ka mõlema kasvanud enesekindlust ja –usku. Veronika: „Me oleme koolile nii tänulikud, et kõik on arusaajad ja meist kui inimestest hooliti.“ Ka Aleksei kiidab väga õpetajate suhtumist ja toetust: „Me ei pidanud õpetajaid kartma, nad olid lihtsad inimesed ja jäid alati rahulikuks.“

Veronika kiidab väga kutseõppeharidust: „Praktilise töö oskus tuleb elus alati kasuks. Tean inimest, kes pärast ülikooli kraadi omandamist läks siiski edasi ametikooli, sest tal oli muidu keeruline tööd leida. Kutseõppes on väga palju plusse.“ Aleksei aga soovitab kõigil, kel vähegi huvi on, proovima tulla: „Ajad on muutunud ja inimestesse suhtutakse teistmoodi, suhtutakse paremini. Siinsed õpetajad on nagu pere, mis aitab sul kasvad, et sul läheks hästi.“

„Meil läheb hästi aga nüüd hakkab minema veel paremini,“ lõpetab Veronika. 

 

Maalri eriala õppekavaga saad tutvuda klikkides siia.

 

Veevärgilukksepa erialaga saad tutvuda klikkides siia.