Uudised

2021/22 õppeaasta on Tallinnas pühendatud liikumisele, tervisele ja koolispordile 25. august Annely


Lähtuvalt Tallinn 2035 arengustrateegiast on 2021/22. õppeaasta pühendatud liikumisele, tervisele ja koolispordile. Tervislik liikumine ja sport on hea nii kehalisele kui ka vaimsele tervisele. Läbi teema-aasta toetame ning arendame liikumise, tervise ja koolispordiga seonduvaid tegevusi, et Tallinnas oleks õnnelikud õppijad.

Teema-aasta on jaotatud teemakuudeks järgmiselt:

Kalendrikuu

Teemakuu 

Kuu fookus, käsitletavad teemad

September

Liikumiskuu

Liikumisaktiivsuse suurendamine ning turvalise liikluskultuuri edendamine (ohutu lasteaia- ja koolitee).

Oktoober

Vaimse tervise kuu

Vaimse tervise ja heaolu toetamine (tunnete mõistmine, tasakaalu hoidmine, ärevuse ja stressi leevendamine, toimetulek minapildi ja probleemidega, 

õnnelik olemine, iseenda aktsepteerimine).

Terves kehas terve vaim!

November

Märkamise ja heaolu kuu

Positiivse sotsiaalse keskkonna loomine ning (küber)kiusamise märkamine ja ennetamine .

Detsember

Puhkuse ja une kuu

Puhkuse ja taastumise olulisuse tähtsustamine, läbipõlemise ennetamine

Jaanuar

Tervisliku toitumise kuu

Tasakaalustatud ja mitmekesise toitumise populariseerimine.

Veebruar

Olümpiakuu

Spordi roll igapäevaelus läbi aja.

Märts

Vitamiinikuu

Vaimse tervise tasakaalu hoidmine vaimse tervise viie vitamiini abil.

Tasakaal on peaasi!

Aprill

Südamekuu

Südametervise hoidmine.

Naer on terviseks!

Mai

Keskkonnakuu

Tervist edendava keskkonna arendamine ning värskes õhus liikumine ja õppimine tervise toetamiseks.

Lähtuvalt Tallinn 2035 arengustrateegiast on 2021/22. õppeaasta pühendatud liikumisele, tervisele ja koolispordile. Tervislik liikumine ja sport on hea nii kehalisele kui ka vaimsele tervisele. Läbi teema-aasta toetame ning arendame liikumise, tervise ja koolispordiga seonduvaid tegevusi, et Tallinnas oleks õnnelikud õppijad.

Teema-aasta on jaotatud teemakuudeks järgmiselt:

Kalendrikuu

Teemakuu 

Kuu fookus, käsitletavad teemad

September

Liikumiskuu

Liikumisaktiivsuse suurendamine ning turvalise liikluskultuuri edendamine (ohutu lasteaia- ja koolitee).

Oktoober

Vaimse tervise kuu

Vaimse tervise ja heaolu toetamine (tunnete mõistmine, tasakaalu hoidmine, ärevuse ja stressi leevendamine, toimetulek minapildi ja probleemidega, 

õnnelik olemine, iseenda aktsepteerimine).

Terves kehas terve vaim!

November

Märkamise ja heaolu kuu

Positiivse sotsiaalse keskkonna loomine ning (küber)kiusamise märkamine ja ennetamine .

Detsember

Puhkuse ja une kuu

Puhkuse ja taastumise olulisuse tähtsustamine, läbipõlemise ennetamine

Jaanuar

Tervisliku toitumise kuu

Tasakaalustatud ja mitmekesise toitumise populariseerimine.

Veebruar

Olümpiakuu

Spordi roll igapäevaelus läbi aja.

Märts

Vitamiinikuu

Vaimse tervise tasakaalu hoidmine vaimse tervise viie vitamiini abil.

Tasakaal on peaasi!

Aprill

Südamekuu

Südametervise hoidmine.

Naer on terviseks!

Mai

Keskkonnakuu

Tervist edendava keskkonna arendamine ning värskes õhus liikumine ja õppimine tervise toetamiseks.