Koolist

Koostöö ja projektid


Koostöö ja projektid on Kopli Ametikooli üks keskseid väärtusi. Me usume, et koostöövõrgustikud ja ühisprojektid mitte ainult ei toeta meie õpilaste arengut, vaid ka laiendavad kooli mõju ühiskonnas.

Meie kool teeb tihedat koostööd erinevate organisatsioonidega, sealhulgas tööandjatega, kohaliku omavalitsusega, mittetulundusühingutega, teiste kutseõppeasutustega ning kõrgkoolide ja ülikoolidega. Meie koostööpartnerid aitavad meil arendada õppekavasid, pakkuda praktikavõimalusi ja luua õpilastele võimalusi reaalse töökogemuse saamiseks.

Kool on aktiivne projektide osaline nii kohalikul, riiklikul kui ka rahvusvahelisel tasandil. Meie õpetajad ja õpilased osalevad erinevates projektides, mis keskenduvad erialasele arengule, innovatsioonile, sotsiaalsetele küsimustele ja keskkonnahoiule. Projektid annavad meie õpilastele võimaluse rakendada oma teadmisi ja oskusi praktilistes olukordades ning saada väärtuslikke kogemusi tööturul.

Me tervitame uusi koostööpartnereid ja projektivõimalusi. Oleme alati avatud uutele ideedele ja ettepanekutele, mis aitavad meil paremini teenida meie õpilaste ja kogukonna vajadusi. Kui soovite rohkem teada saada meie koostöövõimalustest ja projektidest, võtke meiega ühendust.


Koostöö ja projektid on Kopli Ametikooli üks keskseid väärtusi. Me usume, et koostöövõrgustikud ja ühisprojektid mitte ainult ei toeta meie õpilaste arengut, vaid ka laiendavad kooli mõju ühiskonnas.

Meie kool teeb tihedat koostööd erinevate organisatsioonidega, sealhulgas tööandjatega, kohaliku omavalitsusega, mittetulundusühingutega, teiste kutseõppeasutustega ning kõrgkoolide ja ülikoolidega. Meie koostööpartnerid aitavad meil arendada õppekavasid, pakkuda praktikavõimalusi ja luua õpilastele võimalusi reaalse töökogemuse saamiseks.


Kool on aktiivne projektide osaline nii kohalikul, riiklikul kui ka rahvusvahelisel tasandil. Meie õpetajad ja õpilased osalevad erinevates projektides, mis keskenduvad erialasele arengule, innovatsioonile, sotsiaalsetele küsimustele ja keskkonnahoiule. Projektid annavad meie õpilastele võimaluse rakendada oma teadmisi ja oskusi praktilistes olukordades ning saada väärtuslikke kogemusi tööturul.

Me tervitame uusi koostööpartnereid ja projektivõimalusi. Oleme alati avatud uutele ideedele ja ettepanekutele, mis aitavad meil paremini teenida meie õpilaste ja kogukonna vajadusi. Kui soovite rohkem teada saada meie koostöövõimalustest ja projektidest, võtke meiega ühendust.

Projektid 2022/2023

ESF projekt "Haridusasutuste arendusprojektid uuenevat õpikäsitust toetava organisatsioonikultuuri loomiseks" (2014-2020.1.02.22-1405)
Periood: 01.11.2022 - 31.08.2023
Eesmärk: Eesmärk on selles, kuidas luua meeskonnas suuremat „meie“ tunnet.
Tulemuseks
MEIL on ühised meeskonna väärtused ning oleme sõbralikud isegi siis, kui näeme, et
ME oleme erinevad. Räägime sellest eraldi MEIE töökojas.
MEIE töötame koos ning saame üksteist aidata kui lahendame ühist probleemi.
Praegu on iga aastaga rohkem ja rohkem erivajadusega lapsi ehk koolitus varajasest
märkamisest oleks kõigile meile kasulik. Meie koolis on kaks HEV rühma.
MEIE õpime koos ning jagame kogemust. Praktikabaasi esindajatega seminar aitab
arendada koostööd.
MEIE puhkame koos ning MEIL on avatud õhkkond. Lõuna ja kohvipauside jooksul
inimestel on aega rääkimiseks, kuumade eluteemade arutlemiseks. Nii toit kui ka
vestlus soojendab keha.
Tegevused: Seminarid tööandjatele ja praktikajuhendajatele. Meeskonnaüritus "MEIE-õpikoda". Koolitused "HEV õppija klassis" (Astangu Rehabilitatsioonikeskus) ja "Eesmärk kui tähendusliku õppimise suunaviit" (Yebisy OÜ).

Õppeaedade projekt Tallinna linna toel
Periood: 15. aprill 2023 - 31. oktoober 2023
Eesmärk: Tallinna linna asutuste õppeaedadele projekti eesmärk on edendada asutustes keskkonnateadlikkust, luua soosiv keskkond praktiliseks õuesõppeks ning soodustada tervislikku ja aktiivset eluviisi.
Tegevused: Õppeaias toimub köögivilja- ja maitsetaimede kui ka ilutaimede ning vahekultuuride (ökoloogilise mitmekesisuse hoidmiseks) istutamine taimekastidesse. Koolilähedane aed on õppeobjektiks ka koolis toimuvate aiandusalaste täiendusõppe koolituste läbiviimiseks. Õppeaias on võimalik läbi viia õppetegevusi köögiviljanduse, iluaianduse, aiakujunduse, haljasalade rajamise- ja hooldamise moodulite teemasid.

UA lastele kohanemisprogramm koostöös Ehte Humanitaargümnaasiumiga
Periood: 06.03.2023 - 13.06.2023
Eesmärk: Ukraina sõjapõgenike lapsed, kes saabusid Eestisse õppeaasta 2.poolaastal, nende ettevalmistamine ja toetamine, et nad uuest õppeaastast oleks võimelised Eesti haridusasutustes õppima.
Tegevused: Õppeperioodi jooksul toimuvad teoreetilised ja praktilised tunnid järgmistes ainetes -
Eesti keel, Eesti kultuur, Eesti ajalugu, Finantstarkus, Enesearengu tunnid, Psühholoogia, Maalritöö alused, Käsitöö, Elektritöö alused (poistel), Puukäsitöö, Veevärgilukksepa alused (poistel), 3D modelleerimine, Puhastusteeninduse alused, Aianduse alused, Kohanemine õpingutega.
Tulemused: Eesti keeles - A1 tase omandamine, teistes ainetes - põhiteemadega tutvumine, algteadmiste ja oskuste omandamine