Koolist

Isikuandmete kaitse


Tallinna Kopli Ametikool juhindub isikuandmete töötlemisel Euroopa Parlamendi ja nõukogu isikuandmete kaitse üldmäärusest (General Data Protection Regulation, lühendGDPR) ning teistest kehtivatest isikuandmete töötlemist reguleerivatest õigusnormidest.

Tallinna linna andmekaitsetingimused (Tallinna linnapea käskkkiri 24.05.2018 nr LSB-28/17)

Töötleme Teie isikuandmeid (näiteks ees- ja perekonnanimi, isikukood, sünniaeg, elukoha aadress, kontaktandmed, jm) järgmiselt:

 • avaliku ülesande täitmisel,
 • juriidilise kohustuse täitmisel,
 • Teiega sõlmitud lepingu täitmisel.

Kui soovime Teie isikuandmeid töödelda eespool nimetamata alusel, küsime Teilt selleks nõusoleku ning nimetame töödeldavad isikuandmed. Kui Te nõusolekut ei anna või võtate selle tagasi, siis me Teie isikuandmeid ei töötle. Nõusoleku tagasivõtmiseks tuleb esitada avaldus e-posti aadressi info@tkak.ee ning me kustutame Teie andmed.

Nõusolek isikuandmete töötlemiseks (PDF)

Nõusolekut vajame järgmistel juhtudel:

 • Õpilase nime, foto, video või loomingulise töö avalikustamiseks kooli veebilehel,  infoekraanidel või kooli sotsiaalmeedia kanalites. Isikuandmete töötlemise eesmärgiks on koolielu kajastamine.
 • Õppeinfosüsteemi keskkonna kasutajakonto loomiseks (ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress, isikukood)
 • Õppetöös võidakse kasutada erinevaid õppekeskkondi, mis nõuavad isikuandmeid (ees- ja perekonnanimi, isikukood)
 • Lastevanemate e-posti aadressi lisamisel klassi lastevanemate listi, selleks et hõlbustada klassijuhataja, õpetajate ja kooli juhtkonna suhtlemist lastevanematega ning teabe kiireks edastamiseks loob kool iga klassi õpiaste vanemate e-posti aadressidest listi.

Kool ei jaga teie isiklikke andmeid kolmandate isikutega, välja arvatud juhul, kui seda

nõuavad seadused või kui seda on vaja teile õppetöö tugiteenuste osutamiseks (toitlustus, õpilaspilet, õppeinfosüsteem).

Kool ei müü, rendi ega üüri teie isiklikke andmeid teistele. Kool ei jaga teie isiklikke andmeid kolmandate isikutega, välja arvatud juhul, kui seda nõuavad seadused või kui seda on vaja teile õppetöö tugiteenuste osutamiseks (toitlustus, e-õpilaspilet, e-päevik).

Kooli andmekaitsespetsialisti ülesandeid täidab Tallinna Linnakantselei linnasekretäri büroo andmekaitsespetsialist. Linna andmekaitsespetsialistiga saab võtta ühendust e-posti aadressil andmekaitse@tallinnlv.ee.

Kooli andmekaitse kontaktisik, kelle ülesandeks on koordineerida kooli andmekaitse küsimuste lahendamist, on õppespetsialist Olli Neiman info@tkak.ee, 6644670

Täpsema ülevaate asutuse andmetöötlustest leiate Tallinna andmetöötlusregistrist.
Tallinna andmetöötlusregister on leitav aadressilt: https://atr.tallinn.ee/.

Konkreetse asutuse andmetöötlused leiate järgnevalt:

 • vajutate lahtrile „otsing“
 • seejärel nupule „vali asutus“ ja kirjutate üleval avanenud lahtrisse lasteaia/kooli nime
 • seejärel vajutate nupule „otsi“ ning vajutate avanenud nimekirjas lasteaia/kooli nimele (mis on punast värvi)
 • lõpuks vajutate allpool olevat sinist nuppu „otsin“.

Peale seda avaneb nimekiri kõikidest lasteaia/kooli andmetöötlustest, iga andmetöötluse kirjeldust saate vaadata vajutades nupule „vaatan“.

 

Õigusaktid isikuandmete töötlemisel:

Isikuandmete kaitse üldmäärus

Isikuandmete kaitse seadus

Täiendav info andmekaitset puudutava koht leiad siit

Kui soovime Teie isikuandmeid töödelda eespool nimetamata alusel, küsime Teilt selleks nõusoleku ning nimetame töödeldavad isikuandmed. Kui Te nõusolekut ei anna või võtate selle tagasi, siis me Teie isikuandmeid ei töötle. Nõusoleku tagasivõtmiseks tuleb esitada avaldus e-posti aadressi info@tkak.ee ning me kustutame Teie andmed.

Nõusolek isikuandmete töötlemiseks (PDF)

Nõusolekut vajame järgmistel juhtudel:

 • Õpilase nime, foto, video või loomingulise töö avalikustamiseks kooli veebilehel,  infoekraanidel või kooli sotsiaalmeedia kanalites. Isikuandmete töötlemise eesmärgiks on koolielu kajastamine.
 • Õppeinfosüsteemi keskkonna kasutajakonto loomiseks (ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress, isikukood)
 • Õppetöös võidakse kasutada erinevaid õppekeskkondi, mis nõuavad isikuandmeid (ees- ja perekonnanimi, isikukood)
 • Lastevanemate e-posti aadressi lisamisel klassi lastevanemate listi, selleks et hõlbustada klassijuhataja, õpetajate ja kooli juhtkonna suhtlemist lastevanematega ning teabe kiireks edastamiseks loob kool iga klassi õpiaste vanemate e-posti aadressidest listi.

Kool ei jaga teie isiklikke andmeid kolmandate isikutega, välja arvatud juhul, kui seda

nõuavad seadused või kui seda on vaja teile õppetöö tugiteenuste osutamiseks (toitlustus, õpilaspilet, õppeinfosüsteem).

Kool ei müü, rendi ega üüri teie isiklikke andmeid teistele. Kool ei jaga teie isiklikke andmeid kolmandate isikutega, välja arvatud juhul, kui seda nõuavad seadused või kui seda on vaja teile õppetöö tugiteenuste osutamiseks (toitlustus, e-õpilaspilet, e-päevik).

Kooli andmekaitsespetsialisti ülesandeid täidab Tallinna Linnakantselei linnasekretäri büroo andmekaitsespetsialist. Linna andmekaitsespetsialistiga saab võtta ühendust e-posti aadressil andmekaitse@tallinnlv.ee.

Kooli andmekaitse kontaktisik, kelle ülesandeks on koordineerida kooli andmekaitse küsimuste lahendamist, on õppespetsialist Olli Neiman info@tkak.ee, 6644670

Täpsema ülevaate asutuse andmetöötlustest leiate Tallinna andmetöötlusregistrist.
Tallinna andmetöötlusregister on leitav aadressilt: https://atr.tallinn.ee/.

Konkreetse asutuse andmetöötlused leiate järgnevalt:

 • vajutate lahtrile „otsing“
 • seejärel nupule „vali asutus“ ja kirjutate üleval avanenud lahtrisse lasteaia/kooli nime
 • seejärel vajutate nupule „otsi“ ning vajutate avanenud nimekirjas lasteaia/kooli nimele (mis on punast värvi)
 • lõpuks vajutate allpool olevat sinist nuppu „otsin“.

Peale seda avaneb nimekiri kõikidest lasteaia/kooli andmetöötlustest, iga andmetöötluse kirjeldust saate vaadata vajutades nupule „vaatan“.

 

Õigusaktid isikuandmete töötlemisel:

Isikuandmete kaitse üldmäärus

Isikuandmete kaitse seadus

Täiendav info andmekaitset puudutava koht leiad siit