Koolitused

About Continuous Education Department


Tallinna Kopli Ametikool pakub võimalusi täiendusõppeks nii kõikidel koolis õpetatavatel erialadel kui ka nendega seonduvates valdkondades.


Täiendusõpet Tallinna Kopli Ametikoolis koordineerib täiendusõppeosakond.
Täiendusõppekursusi viivad läbi Tallinna Kopli Ametikooli jt tasemeõpet pakkuvate haridusasutuste kutseõpetajad kaasates oma eriala spetsialiste, kogenud praktikuid ettevõtetest ja vastavat kompetentsi omavaid ametnikke.

Täiendusõppeosakonna kasutada on renoveeritud ja tänapäevase tehnika ning sisustusega õppeklassid, arvutiklass ja hästi sisustatud õppetöökojad:

 • käsitöömeistrite töökojad (tekstiili-, kangakudumise-, savitöö tegemiseks),
 • keskkonnatehnika (sanitaartehnika),
 • puidutöökoda,
 • elektrilaboratoorium,
 • üldehituse- ja viimistluse töökoda,
 • sepatöökoda,
 • puhastusteeninduse õppetöökoda,
 • pottsepatööde töökoda.

Kursuste tellimine. Lisaks siin lehel toodud kursustele oleme valmis vastavalt Tallinna Kopli Ametikooli spetsiifikale läbi viima teisigi kursusi. Koolitusprogrammide mahtu ja struktuuri on võimalik kohandada vastavalt tellija soovile.
Tallinna Kopli Ametikool on Eesti Töötukassa koostööpartner.
 

Täiendusõpet Tallinna Kopli Ametikoolis koordineerib täiendusõppeosakond.
Täiendusõppekursusi viivad läbi Tallinna Kopli Ametikooli jt tasemeõpet pakkuvate haridusasutuste kutseõpetajad kaasates oma eriala spetsialiste, kogenud praktikuid ettevõtetest ja vastavat kompetentsi omavaid ametnikke.

Täiendusõppeosakonna kasutada on renoveeritud ja tänapäevase tehnika ning sisustusega õppeklassid, arvutiklass ja hästi sisustatud õppetöökojad:

 • käsitöömeistrite töökojad (tekstiili-, kangakudumise-, savitöö tegemiseks),
 • keskkonnatehnika (sanitaartehnika),
 • puidutöökoda,
 • elektrilaboratoorium,
 • üldehituse- ja viimistluse töökoda,
 • sepatöökoda,
 • puhastusteeninduse õppetöökoda,
 • pottsepatööde töökoda.

Kursuste tellimine. Lisaks siin lehel toodud kursustele oleme valmis vastavalt Tallinna Kopli Ametikooli spetsiifikale läbi viima teisigi kursusi. Koolitusprogrammide mahtu ja struktuuri on võimalik kohandada vastavalt tellija soovile.
Tallinna Kopli Ametikool on Eesti Töötukassa koostööpartner.