Admission

VÕTA (varasema õpi- ja töökogemuse arvestamine)Haridusvaldkonna aregukava on sihiks seadnud õppijast lähtuvate võimaluste pakkumise ning teadmiste ja oskuste omandamise toetamise, mis võimaldab õppijal end teostada nii isiklikus elus, töös kui ühiskonnas. 
Üha enam seisavad koolid silmitsi sellega, et inimeste õpi- ja karjääriteekond ei kulge traditsiooniliselt. Ootus paindlikkusele ning juba omandatud teadmiste ja oskuste arvestamisele kasvab.

Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine e VÕTA on vahend õppimisest huvitatud inimestel õpitut oma erinevate kogemuste kaudu reflekteerida ja teadvustada. 
Varasema õpi- ja töökogemuse arvestamise kord on kehtestatud kooli õppekorralsuseeskirja (ÕKE) lisas 3. 


Kool rakendab VÕTAt individuaalse hindamise korras: 

  1. vastuvõtutingimuste täitmisel;
  2. õppekava täitmisel, v.a lõpueksam.
     

Haridusvaldkonna aregukava on sihiks seadnud õppijast lähtuvate võimaluste pakkumise ning teadmiste ja oskuste omandamise toetamise, mis võimaldab õppijal end teostada nii isiklikus elus, töös kui ühiskonnas. 
Üha enam seisavad koolid silmitsi sellega, et inimeste õpi- ja karjääriteekond ei kulge traditsiooniliselt. Ootus paindlikkusele ning juba omandatud teadmiste ja oskuste arvestamisele kasvab.

Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine e VÕTA on vahend õppimisest huvitatud inimestel õpitut oma erinevate kogemuste kaudu reflekteerida ja teadvustada. 
Varasema õpi- ja töökogemuse arvestamise kord on kehtestatud kooli õppekorralsuseeskirja (ÕKE) lisas 3. 


Kool rakendab VÕTAt individuaalse hindamise korras: 

  1. vastuvõtutingimuste täitmisel;
  2. õppekava täitmisel, v.a lõpueksam.