Koolist

Board of trustees


Tallinna Kopli Ametikool on ainus munitsipaalkutsekool Tallinnas, mis alustas õppetööga 2003.aastal


Koolis on loodud vajalikud õpitingimused tänapäeva tööjõuturu vajadustele vastavalt. Õppetööjärgset praktikat on võimalik läbida nii kohalikes kui ka välismaistes praktikabaasides, kus asuvad kooli lepingulised koostööpartnerid.

Missioon 

Tallinna Kopli Ametikooli missioon on pakkuda erineval tasemel koolitust kutset taotlevatele inimestele, esma-, ümber- ja täiendusõpet. Selleks kasutame kaasaja nõuetele vastavaid konkurentsivõimelisi õppekavasid ja õpikeskonda. 

Visioon 

Tallinna Kopli Ametikooli lõpetajad on tööturul konkurentsivõimelised ning tööandjate poolt oma valdkonnas hinnatud ja nõutud. 

Põhiväärtused 

  • T - töökus
  • K - kompetentsus 
  • A - avatus
  • K – kaasaegsus 

Koolis on loodud vajalikud õpitingimused tänapäeva tööjõuturu vajadustele vastavalt. Õppetööjärgset praktikat on võimalik läbida nii kohalikes kui ka välismaistes praktikabaasides, kus asuvad kooli lepingulised koostööpartnerid.

Missioon 

Tallinna Kopli Ametikooli missioon on pakkuda erineval tasemel koolitust kutset taotlevatele inimestele, esma-, ümber- ja täiendusõpet. Selleks kasutame kaasaja nõuetele vastavaid konkurentsivõimelisi õppekavasid ja õpikeskonda. 

Visioon 

Tallinna Kopli Ametikooli lõpetajad on tööturul konkurentsivõimelised ning tööandjate poolt oma valdkonnas hinnatud ja nõutud. 

Põhiväärtused 

  • T - töökus
  • K - kompetentsus 
  • A - avatus
  • K – kaasaegsus