EL mesindusprogrammi kursused - 2022 II poolaastal mesinduskursuseid ei toimu

Euroopa Liidu Eesti riikliku mesindusprogrammi 2019-2022 raames rahastatav mesinduskursus

 


Tulenavalt Vabariigi Valitsuse 15.03.2022 nr 85 korraldusest kaob alates 16.märtsist koolitusel osalejatel COVID-19 tõendi, vaktsineerituse või läbipõdemise tõendamise kohustuse nõue koolitusel osalemise kohta. 

Kursustele registreerimine

Meetootjate kursus

40 ak/t  eestikeelne. 

Õppekava

Kursuse kuupäevad:  29.01.22 /  30.01.22 / 12.02.22 / 13.02.22 / 05.03.2022

Asukoht:  Veebipõhine koolitus / Veebikeskkonnas Zoom

Grupi suurus: maksimaalselt 40 inimest

Sihtrühm: Kursus on suunatud kogemustega mesinikele, kes on mee- või mesindussaadute tootjad ning omavad mesindusettevõtet.
Kursuse eesmärk on kujundada teadmised mesindussektori seostest majanduse, turunduse, kommunikatsiooni ja muutuste juhtimisega.

Saavutatavad õpiväljundid:

  • analüüsib mesindusettevõtlust lähtuvalt majandussektorite vahelistest seostest ning muutuste vajadusest;
  • mõistab turunduse juhtimise ja ettevõttesisese kommunikatsiooni vahelist toimimist ning oskab neid oma tegevuses rakendada;
  • analüüsib tõuaretuse olulisust mesindusettevõtte arendamisel.

Õppekeskkond: Koolitus toimub Tallinna Kopli Ametikooli Zoom veebikeskkonnas. Koolitaja tagab osalejale turvalise ligipääsu Zoom platvormile. Tehnilistest vahenditest on vajalikud  mikrofoni ja kaamera kasutamise võimalus.

Kursuse edukaks lõpetamiseks peavad olema täidetud alljärgnevad tingimused:
1.    Osalemine 80% õpingutes, seega vähemalt neljal õppepäeval 32 ak.tundi.
2.    Tõestus õpiväljundite saavutatusest.
 

Õppekava

Kursustele registreerimine

Ajakava

Kursuse korraldamist toetab Euroopa Liit Eesti riikliku mesindusprogrammi 2019 - 2022 raames