Koolitused

Tasuta tööalased koolitused

Kursusele registreerimise avalduse leiate siit


Kursused on tellinud Haridus- ja Teadusministeerium, finantseerimine toimub läbi Euroopa Sotsiaalfondi programmi „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine".
Kursuste eesmärk on inimeste tööalase konkurentsivõime tõstmine.

Tasuta koolitustel ei saa osaleda täiskasvanud, kes õpivad kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikoolis tasemeõppes.

Õppekohale saamise valikukriteeriumiteks on motivatsioon (põhjendus, miks soovite kursusel osaleda) ja avalduse laekumise aeg.
Registreerimisel tuleb arvestada asjaoluga, et soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti, seega kursusele registreerumine ei taga automaatset õppegruppi arvamist. 

Kursusele pääsenutega võetakse ühendust e-posti või telefoni teel! Kursusele mittepääsemisest teavitatakse registreerujaid e-posti teel peale kursuse algust.

Lisainfo telefonil +372 6644670

Väikeettevõtte turundamine digiajastul

60 ak/t eestikeelne
Sihtrühm: Kursusele on oodatud alustavad või juba tegutsevad väikeettevõtjad. Turunduskoolitus annab ülevaate, kuidas väikeettevõte saab oma tegevust edukamaks muuta läbi sobilike turundustegevuste rakendamise.
Grupi suurus: 12 inimest

Lektor: Martin Toding MSc majandus. Turunduse ja ettevõtluse lektor alates 2006.aastast. Tallinna Tehnikaülikooli ettevõtluse lektor ja magistri õppekavajuht.

Õppevahendid: Kooli poolt tagatakse õppematerjalid.
Õppe alustamise nõuded: puuduvad

Kursuse edukaks lõpetamiseks peavad olema täidetud alljärgnevad tingimused:

  • Omandatud õppekavas kirjeldatud õpiväljundid;
  • Läbitud õppest vähemalt 70% ulatuses;

Õpitulemusi hinnatakse jooksvalt läbi kursuse praktiliste tööde ja iseseisvate tööde kaudu.

Kursuse jooksul peavad õpilased koostama järgmised tunnitööd:

  • kirjeldama oma ettevõtte/äriidee segmente ja mõõtma nende suurust;
  • planeerima toote/teenuse funktsioonid ja omadused ning konkurentsieelised;
  • sõnastama brändistrateegia põhialused ja määratlema ettevõtte identiteedi sümbolid;
  • lähtuvalt ettevõtte/äriidee vajadustest ja sihtrühma olemusest planeerima müügitoetustegevused;
  • seadma mõõdikud oma turundustegevuse edukuse hindamisele.
     

Õppijale väljastatakse õppe lõpetamise nõuete täitmisel tunnistus.

Kursusele registreerimise avalduse leiate siit 

Õppekava - Ettevõtluskoolitus .PDF

Ajakava - Väikeettevõtte turundamine digiajastul .PDF