Поступление

Младший садовник

Nooremaednik tase 3, kutseõpe, 1 aasta.

Erialale on oodatud õppima põhiharidusega ja keskharidusega või põhihariduseta vähemalt 18 aastased isikud, kes soovivad omandada kutset. 

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
ÕppeliikTöökohapõhine õpeÕppevormStatsionaarneEeldus alustamiseksPõhiharidusÕppeaeg1 aasta

Töökohapõhine õpe toimub kutseõppeasutuse, õpilase ja tööandja koostöös. 2/3 õppe mahust toimub ettevõttes.
Õppekava eesmärgiks on, et õpilane omandab teadmised, oskused ja hoiakud, mis on vajalikud tööks nooremaednikuna erinevates valdkondades ning eeldused õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks.
Õpetus on praktilise suunitlusega. Õppija saab teadmisi ja praktilisi oskusi  köögiviljanduses, puuviljandusest, iluaianduses, haljasalade hooldamises, sisehaljastuse rajamises ning aiaplaani koostamises.

Praktilistes tundides õpitakse tundma meie kliimas kasvavaid taimi, nende haigusi ja kahjureid. Õpitakse taimi paljundama, hooldama, ümberistutama, lõikama puid ja põõsaid, sooritama praktilisi aia- ja haljasalade töid. Praktilised tunnid toimuvad kooli koostööpartnerite juures: Tallinna Loomaaias, Tallinna Botaanikaaias, Kadrioru pargis, AS Sagro-s, Eesti Vabaõhumuuseumis, Valtu Aed OÜ-s.

Õpingute ajal külastatakse aiandusega tegelevaid ettevõtteid.
Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õppekava on täidetud täies mahus, õpilane on omandanud õppekava õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel ja sooritanud Nootemaednik, tase 3 kutseeksami või selle ebaõnnestumisel koolieksami. 

 

Nooremaednik tase 3, kutseõpe, 1 aasta. Fail
Õppekava PDF
Moodulite rakenduskava PDF
Kompetentside tabel PDF