Поступление

Руководитель уборочных работ

Puhastusteenindaja-juhendaja tase 4, kutseõpe, 6 kuud.

Neljanda taseme kutseõppe jätkuõppele on oodatud õppima eelnevalt 3 tasemele või samale kvalifikatsioonitasemele vastava kutse või vastavate kompetentside ja haridustasemega õppijad.

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
ÕppeliikTöökohapõhine õpeÕppevormStatsionaarneEeldus alustamiseksPõhiharidusÕppeaeg6 kuud

Töökohapõhine õpe toimub kutseõppeasutuse, õpilase ja tööandja koostöös. 2/3 õppe mahust toimub ettevõttes.
Õppekava eesmärgiks on, et õpilane omandab teadmised, oskused ja hoiakud, mis on vajalikud tööks puhastusteeninduses ja teeninduse erinevates ettevõtetes või endale töökoha loomisel. Õpe loob eeldused ettevõtliku, innovaatilise, teenindusteadliku töötaja kujunemiseks, õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks. Õppeaja vältel õpitakse hoolduskoristuse ja suurpuhastuse planeerimist ja läbiviimist, puhastustööde plaanipärast korraldamist, koristustööde tehnoloogiat.
Võimalikud on spetsialiseerumised:

  • Eripuhastus
  • Majutusasutuse toateenindus

Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õppekava on täidetud täies mahus, õpilane on omandanud õppekava õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel ja sooritanud Puhastusteenindaja-juhendaja tase 4 kutseeksami või selle ebaõnnestumisel koolieksami.
 

Puhastusteenindaja-juhendaja tase 4, kutseõpe, 6 kuud .pdf
Õppekava PDF
Põhiõpingute moodulite rakenduskava PDF
Kompetentside tabel PDF