Vastuvõtt

Tallinna Kopli Ametikool

Vastuvõtt 2023/2024

Sügisel toimub vastuvõtt järgmistele erialadele:

Puhastusteenindaja töökohapõhine õpe, tase 3 (õppekeel: vene keel)
Avalduste vastuvõtt: 05.09.-30.09.2023
Õppetöö algus 06.10.2023
Täida vastuvõtu avaldus SAIS keskkonnas

Nooremaednik, tase 3 (õppekeel: eesti keel)
Avalduste vastuvõtt: 01.10.-30.11.2023
Õppetöö algus jaan.2024

Puukäsitöö, tase 4 (õppekeel: eesti keel)
Avalduste vastuvõtt: 01.10.-30.11.2023
Õppetöö algus jaan.2024

Kangakuduja, tase 3 (õppekeel: eesti keel)
Avalduste vastuvõtt: 01.10.-30.11.2023
Õppetöö algus jaan.2024

Täida vastuvõtu avaldus SAIS keskkonnas

NB! Avalduse esitamiseks SAISis on vajalik ID-kaart koos kehtivate sertifikaatidega või mobiil-ID.


Veevärgilukksepp (1 a.)

Kellele?

Erialale on oodatud õppima vähemalt põhiharidusega isikud, kes soovivad omandada kutset. Sobib inimesele, kes soovib õppida eriala, mille järele on tööturul suur nõudlus. Lisaks sobib töötavale spetsialistile, kes tahab kutsetunnistust uuendada.

TaseÕppe kesvusÕppekeelÕppevormEeldus alustamiseks
TaseVeevärgilukksepp tase 4Õppe kesvus1 aasta ÕppekeelEestiÕppevormStatsionaarne, koolipõhine, töökohapõhine õpe Eeldus alustamiseksPõhiharidus

Kuidas õpe toimub?

Õpe toimub sessioonõppena üle nädala, N pärastlõunasel, R ja L päevasel ajal.

Tule kooli virtuaaltuurile.

Õpingute jooksul sooritab õpilane ka praktika. Meie praktikapartneriteks on olnud näiteks Tallinna Vesi, Harmet OÜ, Hanken OÜ, Sation OÜ. 

Eriala

Õppekava eesmärgiks on, et õpilane omandab teadmised, oskused ja hoiakud, mis võimaldab tal töötada oskustöölisena ehituse või kinnisvara korrashoiuga tegelevates ettevõtetes ning loovad eeldused õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks. 

Õppija omandab veevärgilukksepa õpingutega teadmisi ja praktilisi oskusi vee- ja kanalisatsioonisüsteemide ning –seadmete paigaldamisest, kus peamised tegevused on torude lõikamine, ühendamine ja painutamine, monteerimine, isoleerimine, torude läbipesu, mõõtmine ja katsetamine. Kinnistusiseste välistrasside ja rajatiste ehitamisel lisandub torustike aluste rajamine. Veevärgilukksepad tegelevad ka vee- ja kanalisatsioonisüsteemide hooldamise ja remondiga, nad lokaliseerivad ja likvideerivad avariisid ning teevad torude ja süsteemide hooldustöid.  

Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane on omandanud kooli õppekava õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel ja sooritanud „Veevärgilukksepp, tase 4 esmane kutse“ kutseeksami. 
Veevärgilukksepa õppekaval õppima asumisel on võimalik saada tasemeõppes osalemise toetust. Infot tasemeõppes osalemise toetuse kohta leiate Eesti Töötukassa kodulehelt  

Sellel õppekaval õppima asumisel on võimalik saada tasemeõppes osalemise toetust. Rohkem infot tasemeõppes osalemise toetuse kohta leiate Eesti Töötukassa kodulehelt

Kuhu edasi?

Eriala lõpetajad saavad minna tööle vee- ja kanalisatsioonisüsteemide ning -sedamete paigaldamisega tegelevatesse ettevõtetesse. Vastavalt huvidele ja olemasolevale haridustasemele saab soovi korral juurde õppima minna näiteks TalTechi Hoonete sisekliima ja veetehnika erialale. 

Vastuvõtt

Vastuvõtu avaldus SAIS keskkonnas 01.10.2023 – 15.10.2023. Õpe algab novembris 2023.

NB! Avalduse esitamiseks SAISis on vajalik ID-kaart koos kehtivate sertifikaatidega või mobiil-ID.

Vastuvõtukatseks on vastuvõtuvestlus (osakaal 100%). Hinnatakse kokkupuudet ja huvi valdkonna vastu.

Kutsesobivusvestlused toimuvad 17.oktoobril.

 

Tutvu õppekavaga

Veevärgilukksepp tase 4, tasemeõpe 1 aasta - õppekava ja rakenduskava