Vastuvõtt

Tekstiilkäsitöö (3a.)

Kellele?

Erialale on oodatud õppima põhiharidusega või vähemalt 22 aastased põhihariduseta isikud, kellel on põhihariduse tasemele vastavad kompetentsid.

TaseÕppe kesvusÕppekeelÕppevormEeldus alustamiseks
TaseTekstiilkäsitöö valmistaja tase 4, kutsekeskharidus Õppe kesvus3 aastat ÕppekeelEestiÕppevormStatsionaarne, päevaõpe Eeldus alustamiseksPõhiharidus

Eriala sobib eelkõige inimesele, kellel on huvi erinevate käsitööliikide vastu ning lisaks soovib omandada keskharidust. Kasuks tuleb käeline osavus, ruumiline mõtlemine, proportsioonitunnetus, püsivus, loovus ja õpivalmidus.

Kuidas õpe toimub?

Õpe toimub päevaõppes esmaspäevast reedeni päevasel ajal.

Tule kooli virtuaaltuurile

Õpingute jooksul sooritab õpilane ka praktika. Õpilased on praktikat sooritanud erinevate valdkonna meistrite käe all ja Eesti Vabaõhumuuseumis konservaatorite käe all.

Eriala

Õppekava eesmärgiks on, et õpilane omandab teadmised, oskused ja hoiakud, mis on vajalikud töötamiseks tekstiilkäsitöö tegijana nii iseseisvalt kui meeskonnaliikmena tekstiilkäsitöö valdkonnas.

Tekstiilkäsitöö tegija saab teadmisi ja praktilisi oskusi Eesti rahvakultuuri ja tekstiilipärandi alustest, kavandamisest ja kujutamisest, materjaliõpetusest, silmuskudumisest, heegeldamisest, õmblemisest, kangakudumisest ning käsitööalasest ettevõtlusest ja tootearendusest.

Õpetajate juhendamisel valmistavad õpilased pitse, kudumeid ja õmblevad mitmesuguseid esemeid.

Lisaks põhiõpingutele on võimalik saada praktilisi oskusi nahatöös, metall- ja savitöödes, tekstiilmaterjalide värvimises, kirjakunstis ja fotograafias.

Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õppekava on täidetud täies mahus, õpilane on omandanud õppekava õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel ja sooritanud Tekstiilkäsitööline, tase 4 kutseeksami.

Kuhu edasi?

Eriala lõpetajad saavad minna tööle valdkonna disaineri juurde või hakata iseseisvalt tegelema ettevõtlusega tekstiilkäsitöö alal. Vastavalt huvidele ja olemasolevale haridustasemele saab soovi korral juurde õppima minna näiteks Eesti Kunstiakadeemiasse Moe-, tekstiili- ja aksessuaaridisaini erialale, Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemiasse Pärandtehnoloogia erialale, erinevatesse teistesse Eesti kutseõppeasutustesse tase 5 õppekavadele (nt rahvarõivaste valmistajaks, pitsitehnikas esimete valmistajaks, silmuskudujaks).

Vastuvõtt

AASTAL 2023 VASTUVÕTTU EI TOIMU.

Vastuvõtu avaldus SAIS keskkonnas. Õpe algab septembrist.

NB! Avalduse esitamiseks SAISis on vajalik ID-kaart koos kehtivate sertifikaatidega või mobiil-ID.

Vastuvõtueksam 100% koosneb alljärgnevatest osadest:

  • Motivatsioonikiri 10%
  • Vestlus 50%
  • Käeline katse 40% (selgub kohapeal näiteks 1 loominguline ülesanne, joonistamine).
  • Lisapunktid: portfoolio eest. (nt varasemad tegemised ülespildistatuna)

Rühma avamise miimimumsuurus on 12, maksimumsuurus 20.

Tutvu õppekavaga

Tekstiilkäsitöö tase 4, tasemeõpe, kutsekeskharidus, 3 a. - õppekava ja rakenduskava