Vastuvõtt

Tallinna Kopli Ametikool

Vastuvõtt 2023/2024

Sügisel toimub vastuvõtt järgmistele erialadele:

Puhastusteenindaja töökohapõhine õpe, tase 3 (õppekeel: vene keel)
Avalduste vastuvõtt: 05.09.-30.09.2023
Õppetöö algus 06.10.2023
Täida vastuvõtu avaldus SAIS keskkonnas

Nooremaednik, tase 3 (õppekeel: eesti keel)
Avalduste vastuvõtt: 01.10.-30.11.2023
Õppetöö algus jaan.2024

Puukäsitöö, tase 4 (õppekeel: eesti keel)
Avalduste vastuvõtt: 01.10.-30.11.2023
Õppetöö algus jaan.2024

Kangakuduja, tase 3 (õppekeel: eesti keel)
Avalduste vastuvõtt: 01.10.-30.11.2023
Õppetöö algus jaan.2024

Täida vastuvõtu avaldus SAIS keskkonnas

NB! Avalduse esitamiseks SAISis on vajalik ID-kaart koos kehtivate sertifikaatidega või mobiil-ID.


Nahkkäsitöö (2.a)

Kellele?

Erialale on oodatud õppima põhiharidusega ja keskharidusega isikud, kes soovivad omandada kutset. Nahkkäsitöölise eriala sobib inimesele, kellel on tõsine huvi naha kui materjali vastu ja soov süveneda nahktoodete valmistamise tehnoloogiatesse.  

TaseÕppe kesvusÕppekeelÕppevormEeldus alustamiseks
TaseNahkkäsitöö valmistaja tase 4 Õppe kesvus2 aastat ÕppekeelEestiÕppevormStatsionaarne, sessioonõpe Eeldus alustamiseksPõhiharidus

Kuidas õpe toimub?

Õpe toimub sessioonõppena, üle nädala, K-R. 

Tule kooli virtuaaltuurile

Õpingute jooksul sooritab õpilane ka praktika. Õpilased on praktikat sooritanud erinevate valdkonna meistrite käe all ja Eesti Vabaõhumuuseumis konservaatorite käe all. 

Eriala

Õppekava eesmärgiks on, et õpilane omandab teadmised, oskused ja hoiakud, mis on vajalikud töötamiseks nahkkäsitöö tegijana nii iseseisvalt kui meeskonnaliikmena nahkkäsitöö valdkonnas. 

Nahkkäsitöö tegija saab teadmisi ja praktilisi oskusi Eesti rahvakultuuri ja nahatööpärandi alustest, kavandamisest ja kujutamisest ning erinevatest nahatöödest. 

Õpetajate juhendamisel valmistavad õpilased nahast väikeesemeid, liistuta nahkjalatseid, erinevaid nahkvorme, nahast raamatuköiteid, karpe ning vutlareid ja saadakse teadmisi nahkkäsitööalasest ettevõtlusest. Lisaks põhiõpingutele on võimalik omandada praktilisi oskusi metall- ja savitöödes, maalimises, kirjakunstis ja fotograafias. 

Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õppekava on täidetud täies mahus, õpilane on omandanud õppekava õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel ja sooritanud Nahkkäsitööline, tase 4 kutseeksami. 

Kuhu edasi?

Eriala lõpetajad saavad minna tööle valdkonna disaineri juurde või hakata iseseisvalt tegelema ettevõtlusega nahkkäsitöö alal. Vastavalt huvidele ja olemasolevale haridustasemele saab soovi korral juurde õppima minna näiteks Eesti Kunstiakadeemiasse Moe-, tekstiili- ja aksessuaaridisaini erialale, Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemiasse Pärandtehnoloogia erialale. 

Vastuvõtt

Vastuvõtu avaldus SAIS keskkonnas alates 29.03.2023. Õpe algab septembrist. 

NB! Avalduse esitamiseks SAISis on vajalik ID-kaart koos kehtivate sertifikaatidega või mobiil-ID. 

Sisseastumiskatse 100% koosneb alljärgnevatest osadest: 

  • Vestlus 50% (hinnatakse kandidaadi eesti keele oskust ning kokkupuudet ja huvi valdkonna vastu)
  • Käeline katse 40% (selgub kohapeal näiteks 1 loominguline ülesanne, joonistamine).  
  • Motivatsioonikiri 10% (kirjutamine kohapeal, juures juhendavad küsimused)
  • Lisapunktid portfoolio eest - varasem käsitöö/ kunst ülespildistatuna (esitamine vabatahtlik, max 10p)

Rühma avamise miimimumsuurus on 12, maksimumsuurus 15. 

Tutvu õppekavaga

Nahkkäsitöö valmistaja tase 4, tasemeõpe, 2 aastat. - õppekava ja rakenduskava