Vastuvõtt

Tallinna Rakenduslik Kolledž ootab õppijate avaldusi 2024/2025 õppeaastaks

Tallinna haridusmaastikule on saabumas põnevad ajad, kuna Tallinna Kopli Ametikool on alates 01.09.2024 Tallinna Rakenduslik Kolledž.


Avalduste vastuvõtt kutseõppe erialadele on avatud 01.04.-11.08.2024
Vastuvõtukatsed toimuvad 20.-21.06.2024 ja 14.-15.08.2024

Avalduste vastuvõtt HEV rühmadesse on avatud 01.04.-19.05.2024. Pikendatud kuni 11.08.2024.
Vastuvõtukatsed toimuvad 21.-22.05.2024, 27.-28.05.2024 ja 15.-16.08.2024

UUS! Avalduste vastuvõtt gümnaasiumi 10. klassi (mittestatsionaarne) on avatud 15.05.-11.08.2024
Vastuvõtukatsed toimuvad 16.08.2024
 

Täida vastuvõtu avaldus SAIS keskkonnas

Maaler (1 a.)

Kellele?

Erialale on oodatud õppima põhiharidusega isikud, kes soovivad omandada kutset.

Omandatav taseÕppe kestvusÕppekeelÕppevormEeldus alustamiseks
Omandatav taseMaaler, tase 4Õppe kestvus1 aastaÕppekeelEestiÕppevormStatsionaarne, sessioonõpeEeldus alustamiseksPõhiharidus

Kuidas õpe toimub?

Õpe toimub üle nädala, N-R pärastlõunal ja L terve päev. 

Tule kooli virtuaaltuurile.

Õpingute jooksul sooritab õpilane ka praktika. Meie praktikapartneriteks on olnud näiteks. 

Eriala

Maalri eriala õpingutega omandab õpilane teadmised, oskused ja hoiakud, mis võimaldavad töötada oskustöölisena ehitus- ja kinnisvara valdkonna ettevõtetes ja kelle peamiseks tööülesandeks on viimistletavate pindade lõppviimistluse teostamine, nt värvimine, lakkimine, õlitamine ja pindade katmine rullmaterjalidega. Konkreetne tööülesanne hõlmab viimistletavate pindade ettevalmistamist, materjalide arvestust, mõõtu lõikamist ja paigaldamist. 

Maaler töötab töökohal üksinda ja vastutab oma tööülesannete kvaliteetse täitmise eest, suurematel objektidel töötab maaler meeskonnas, kus arvestab enda ja teiste rolliga meeskonnas. 

Õpingud loetakse lõpetatuks pärast õppekavas kirjeldatud õpiväljundite saavutatust, mida hinnatakse kutseeksamiga ja õpilane omandab „Maaler, tase 4“ kutsekvalifikatsiooni. 

Kuhu edasi?

Eriala lõpetajad saavad minna tööle maalrina  remondi ja ehitusega tegelevatesse ettevõtetesse. 

Vastuvõtt

Esita avaldus SAIS keskkonnas

Vastuvõtukriteeriumid

Vastuvõtt erialale toimub järgmiste kriteeriumite alusel:

  • Vastuvõtukatse (kokku max 10p) koosneb alljärgnevatest osades:
    • Kirjalik test (eesti keeles) - hinnatakse õppija teoreetilisi teadmisi, mis on eelduseks valitud kutseala õpingute alustamiseks. Test koosneb viiest küsimusest. Aega testi lahendamiseks on 15 minutit. Iga õige vastus annab ühe punkti. (max 5 punkti)
    • Erialane vestlus (eesti keeles) - hinnatakse kandidaadi motivatsiooni, suhtlemisoskust ning eesti keele oskust. (max 5 punkti)

Konkursi maksimaalne võimalik tulemus on 10 punkti ja kandideerimislävend 6 punkti.

Rühma avamise miimimumsuurus on 12, maksimumsuurus 20. 

Tutvu õppekavaga

Maaler tase 4, tasemeõpe 1 aasta - õppekava ja rakenduskava