Vastuvõtt

Tallinna Rakenduslik Kolledž ootab õppijate avaldusi 2024/2025 õppeaastaks

Tallinna haridusmaastikule on saabumas põnevad ajad, kuna Tallinna Kopli Ametikool on alates 01.09.2024 Tallinna Rakenduslik Kolledž.


Avalduste vastuvõtt kutseõppe erialadele on avatud 01.04.-11.08.2024
Vastuvõtukatsed toimuvad 20.-21.06.2024 ja 14.-15.08.2024

Avalduste vastuvõtt HEV rühmadesse on avatud 01.04.-19.05.2024. Pikendatud kuni 11.08.2024.
Vastuvõtukatsed toimuvad 21.-22.05.2024, 27.-28.05.2024 ja 15.-16.08.2024

UUS! Avalduste vastuvõtt gümnaasiumi 10. klassi (mittestatsionaarne) on avatud 15.05.-11.08.2024
Vastuvõtukatsed toimuvad 16.08.2024
 

Täida vastuvõtu avaldus SAIS keskkonnas

Hoone tehnosüsteemide ehitus (3 a.)

Kellele?

Erialale on oodatud õppima põhiharidusega või vähemalt 22 aastased põhihariduseta isikud, kellel on põhihariduse tasemele vastavad kompetentsid. Sobib inimesele, kes väärtustab stabiilset töökohta ja ei karda teha füüsilist tööd nii väljas kui sees. 

Omandatav taseÕppe kestvusÕppekeelÕppeaegEeldus alustamiseks
Omandatav taseKutsekeskharidus, Kütte- ja jahutussüsteemide lukksepp, tase 4 esmane kutse Õppe kestvus3 aastatÕppekeelEestiÕppeaegStatsionaarne, päevaõpe Eeldus alustamiseksPõhiharidus

Kuidas õpe toimub?

Õpe toimub päevaõppes esmaspäevast reedeni päevasel ajal. 

Tule kooli virtuaaltuurile

Õpingute jooksul sooritab õpilane ka praktika. Meie praktikapartneriteks on olnud näiteks Tallinna Vesi, Harmet OÜ, Hanken OÜ, Sation OÜ. 

Eriala

Õppekava eesmärgiks on, et õpilane omandab teadmised, oskused ja hoiakud, mis loovad eeldused õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks ning võimaldavad töötada oskustöölisena ehituse või kinnisvara korrashoiuvaldkonnas, paigaldades ja hooldades hoone vee-, kanalisatsiooni-, kütte- ja ventilatsioonisüsteeme. 

Õpingute käigus omandatakse õppeaineid järgmistest suundadest: Veevärgilukksepp, tase 4  esmane kutse, Ventilatsioonilukksepp, tase 4 esmane kutse, Kütte- ja jahutussüsteemide lukksepp, tase 4 esmane kutse. 

Sellel õppekaval õppima asumisel on võimalik saada tasemeõppes osalemise toetust. Rohkem infot tasemeõppes osalemise toetuse kohta leiate Eesti Töötukassa kodulehelt

Kuhu edasi?

Eriala lõpetajad on tööturul nõutud kütte-, kanalisatsiooni-, vee ja ventilatsioonisüsteemide spetsialistid erinevates ehituse ja kinnisvarakorrashoiuga tegelevates ettevõtetes. Soovi korral saab õpinguid jätkata kõrghariduse tasemel näiteks Tallinna Tehnikakõrgkoolis Hoonete ehituse erialal, TalTechis Hoonete sisekliima ja veetehnika ning Ehitiste projekteerimise ja ehitusjuhtimise erialadel. 

Vastuvõtt

Esita avaldus SAIS keskkonnas

Vastuvõtukriteeriumid

Vastuvõtt erialale toimub järgmiste kriteeriumite alusel:

  • Põhikooli lõputunnistuse keskmine hinne (max 5p)
  • Vastuvõtukatse (kokku max 10p) koosneb alljärgnevatest osades:
    • Kirjalik test (eesti keeles) - hinnatakse õppija teoreetilisi teadmisi, mis on eelduseks valitud kutseala õpingute alustamiseks. Test koosneb viiest küsimusest. Aega testi lahendamiseks on 15 minutit. Iga õige vastus annab ühe punkti. (max 5 punkti)
    • Erialane vestlus (eesti keeles) - hinnatakse kandidaadi motivatsiooni, suhtlemisoskust ning eesti keele oskust. (max 5 punkti)
  • Konkursi maksimaalne võimalik tulemus on 15 punkti ja kandideerimislävend 9 punkti.

Rühma avamise miinimumsuurus on 12 inimest, maksimumsuurus 20. 

Tutvu õppekavaga

Hoone tehnosüsteemide ehitus tase 4, tasemeõpe, kutsekeskharidus - õppekava ja rakenduskava