Vastuvõtt

Tallinna Kopli Ametikool

Vastuvõtt 2023/2024

Sügisel toimub vastuvõtt järgmistele erialadele:

Puhastusteenindaja töökohapõhine õpe, tase 3 (õppekeel: vene keel)
Avalduste vastuvõtt: 05.09.-30.09.2023
Õppetöö algus 06.10.2023
Täida vastuvõtu avaldus SAIS keskkonnas

Nooremaednik, tase 3 (õppekeel: eesti keel)
Avalduste vastuvõtt: 01.10.-30.11.2023
Õppetöö algus jaan.2024

Puukäsitöö, tase 4 (õppekeel: eesti keel)
Avalduste vastuvõtt: 01.10.-30.11.2023
Õppetöö algus jaan.2024

Kangakuduja, tase 3 (õppekeel: eesti keel)
Avalduste vastuvõtt: 01.10.-30.11.2023
Õppetöö algus jaan.2024

Täida vastuvõtu avaldus SAIS keskkonnas

NB! Avalduse esitamiseks SAISis on vajalik ID-kaart koos kehtivate sertifikaatidega või mobiil-ID.


Abiaednik (2 a.)

Kellele? 

Erialale on oodatud õppima hariduslike erivajadustega õpilased. Õppima asumisel haridusnõuded puuduvad. 

TaseÕppe kestusÕppekeelÕppevormEeldus alustamiseks
TaseAbiaednik tase 2 Õppe kestus2 aastat ÕppekeelVeneÕppevormStatsionaarne, päevaõpe Eeldus alustamiseksNõuded puuduvad

Kuidas õpe toimub? 

Õpe toimub päevaõppes esmaspäevast reedeni päevasel ajal. 

Tule kooli virtuaaltuurile  

Õpingute jooksul sooritab õpilane ka praktika. Meie praktikapartneriteks on olnud näiteks Tallinna Botaanikaaed, Kadrioru Park ja Tallinna Loomaaed.

Eriala

Abiaedniku eriala kuulub aianduse kutsealade hulka.

Abiaednik täidab juhendamisel ja kõrvalise abiga lihtsaid aiandusvaldkonna tööülesandeid köögiviljanduses, puuviljanduses, puukoolis, lillekasvatuses. Abiaednik valmistab ette istutuspinna, külvab, istutab ja hooldab taimi.  

Koristab saagi või toodangu, korraldab saagi või toodangu säilitamise ja valmistab ette müügiks nii tava- kui mahetootmises. Abiaednik töötab piiritletud olukorras, otsesel juhendamisel.

Abiaednikuks saab õppida Tallinna Kopli Ametikoolis abiaedniku õppekava alusel, kogenud õpetajate juhendamisel. 

Õpilane omandab teadmised, oskused ja hoiakud, mis on vajalikud tööks abiaednikuna erinevates aiandusvalkonna ettevõtetes. Õpe loob valmiduse toimetulekuks isiklikus- ja ühiskonnaelus ning eeldused elukestvaks õppeks. Õpilane õpib nõustamisel ja suunamisel; juhendamisel hindab oma töö tulemusi; teeb juhendamisel etteantud võimalustest oma oskustele sobivaid valikuid; osaleb oma õpitee ja karjääriplaani koostamisel; suhtleb harjumuspärastes olukordades ja tuleb juhendamisel toime erinevates sotsiaalsetes keskkondades. 

Õpingud loetakse lõpetatuks, kui abiaedniku õppekava on täidetud täies mahus, õpilane on saavutanud õppekava õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel ja soovi korral sooritanud „Abiaednik, tase 2“. kutseeksami. 

Kuhu edasi? 

Abiaednikud saavad asuda tööle aianditesse, puukoolidesse, köögiviljakasvatusse, linnahaljastuse meeskonda, linnaparkidesse ja kinnistute haljastuse hooldajaks. Aianduse tarkust ja nippe võib alati õppida isikliku elu tarbeks, et enda või perekonna aias tegeleda iluaianduse või tarbetaimede kasvatamisega. Samuti saab osaleda ning oma aiandusalaseid teadmisi ja oskusi rakendada Tallinnas aina rohkem populaarsemaks saavates kogukonnaaedades. Uusi gruppe tekib kõigis linnaosades aina juurde.  

Vastuvõtt

Rühma avamise miinimumsuurus on 12 inimest, maksimumsuurus 15. 

Õpe algab septembrist. 

AASTAL 2023 VASTUVÕTTU EI TOIMU. JÄRGMINE VASTUVÕTT ON AASTAL 2024. 

Vastuvõtu avaldus SAIS keskkonnas

NB! Avalduse esitamiseks SAISis on vajalik ID-kaart koos kehtivate sertifikaatidega või mobiil-ID.

Tutvu õppekavaga 

Abiaednik tase 2, tasemeõpe hariduslike erivajadustega õpilastele, 2 aastat - õppekava ja rakenduskava