Õppetöö

Erasmus+


Erasmus+ projekt „Tallinna Kopli Ametikooli õpilaste õpiränne: uued teadmised ja oskused Skandinaavia traditsioonilisest käsitööst“

Käsitöö erialade õpilastel on perioodil 16.11 – 09.12.2022 võimalus kandideerida 2-nädalasele praktikale Rootsi koolis Sätergläntan(https://www.saterglantan.se/). Tegemist on väärika ajalooga kooliga, kus on traditsioonilist käsitööd õpetatud juba ligi 100 aastat. Kool on asub Stockholmist 250 km kaugusel looduskaunis Insjönis, Dalarnas.

Praktika toimub Sätergläntanis õpetavatel erialadel:

 • Puukäsitöö
 • Tekstiilkäsitöö
 • Kangakudumine
 • Sepatöö

Õpiränded viiakse läbi 2023 aasta jooksul. Täpsed kuupäevad lepitakse kokku koostöös vastuvõtva kooliga vastavalt õpilaste arvule ja erialade õppeplaanile.

Programm katab osalejate elamiskulud (reisi-, majutus-, kindlustuskulud jms.) õpirände jooksul, kuid osalejal tuleb arvestada ka võimalike omapoolsete kulutustega, sh toitlustus.

Kandideerimiseks tuleb hiljemalt 9. detsembriks 2022 esitada:

Europassi CV (allalaetud fail) ja motivatsioonikiri saata aadressile info@tkak.ee

Kandidaatide hindamisel arvestatakse järgmisi tingimusi:

 • Motivatsioon osaleda õpirändes
 • Puuduvad õppevõlgnevused ja põhjuseta puudumised
 • Vastutustunne endale võetud kohustuste täitmisel
 • Omandatud praktikaks vajalikud alusteadmised ja oskused
 • Võõrkeeleoskus suhtlustasandil (inglise keel või muu sihtriigi keel)
 • Tähtajaks esitatud kandideerimisdokumendid

Õpilase sobivust hindavad õppesuunajuht, õpperühma kuraator ja projektijuht. Vajadusel konsulteeritakse ka erialaõpetajatega.

Õpirändes osaleja võtab endale kohustuse:

 • Osaleda ettevalmistavatel infotundidel.
 • Enne praktikale asumist allkirjastada lepingud (Erasmus+ õpirändes osaleja leping ja koolipoolne praktikaleping).
 • Praktika jooksul on täita praktikapäevikut.
 • Pärast praktikat täitma praktikaaruande ja Erasmus+ õpirände tagasisideküsimustiku, mis laekub automaatselt osaleja e-mailile peale õpirände lõppu.

Lisainfot annab ja küsimustele vastab Erasmus+ projektikoordinaator Olli Neiman info@tkak.ee

Lõppenud Erasmus+ projektid


Tallinna Kopli Ametikool saadab 2022. aasta mais õpilased õpirändele Maltale

Välispraktika läbisid järgnevate erialade õpilased:

 • hoone tehnosüsteemide ehitus 

 • tekstiilkäsitöö 

 • sisetööde elektrik

 • puukäsitöö 

Vastuvõtvaks partneriks on välispraktika vahendaja ZEAL Internships, kes pakkus meie õpilastele usaldusväärseid ettevõtteid praktika läbiviimiseks.

Käesoleva projekti eesmärgiks oli tutvuda erinevate valdkondade arengusuundadega Maltal, parandada keeleoskust ja täiedada erialaseid oskuseid.

Projekti eelarve on 45 933,00 €.

Õpirändele minejatele tasuti programmi toetusest transport sihtkohta ja tagasi, kindlustus ning majutus praktikakohas. Samuti on osalejatele ette nähtud päevarahad, mis katavad elamiskulud välisriigis.
Kõik välispraktikal osalejad saavad Europassi õpirändetunnistuse, mis on rahvusvahelistelt kehtiv tunnistus ja abiks töö leidmisel.

 

Erasmus õpirände projektiga Maltal praktikal.

Erasmus+ projekt „Tallinna Kopli Ametikooli õpilaste õpiränne: uued teadmised ja oskused Skandinaavia traditsioonilisest käsitööst“

Käsitöö erialade õpilastel on perioodil 16.11 – 09.12.2022 võimalus kandideerida 2-nädalasele praktikale Rootsi koolis Sätergläntan(https://www.saterglantan.se/). Tegemist on väärika ajalooga kooliga, kus on traditsioonilist käsitööd õpetatud juba ligi 100 aastat. Kool on asub Stockholmist 250 km kaugusel looduskaunis Insjönis, Dalarnas.

Praktika toimub Sätergläntanis õpetavatel erialadel:

 • Puukäsitöö
 • Tekstiilkäsitöö
 • Kangakudumine
 • Sepatöö

Õpiränded viiakse läbi 2023 aasta jooksul. Täpsed kuupäevad lepitakse kokku koostöös vastuvõtva kooliga vastavalt õpilaste arvule ja erialade õppeplaanile.

Programm katab osalejate elamiskulud (reisi-, majutus-, kindlustuskulud jms.) õpirände jooksul, kuid osalejal tuleb arvestada ka võimalike omapoolsete kulutustega, sh toitlustus.

Kandideerimiseks tuleb hiljemalt 9. detsembriks 2022 esitada:

Europassi CV (allalaetud fail) ja motivatsioonikiri saata aadressile info@tkak.ee

Kandidaatide hindamisel arvestatakse järgmisi tingimusi:

 • Motivatsioon osaleda õpirändes
 • Puuduvad õppevõlgnevused ja põhjuseta puudumised
 • Vastutustunne endale võetud kohustuste täitmisel
 • Omandatud praktikaks vajalikud alusteadmised ja oskused
 • Võõrkeeleoskus suhtlustasandil (inglise keel või muu sihtriigi keel)
 • Tähtajaks esitatud kandideerimisdokumendid

Õpilase sobivust hindavad õppesuunajuht, õpperühma kuraator ja projektijuht. Vajadusel konsulteeritakse ka erialaõpetajatega.

Õpirändes osaleja võtab endale kohustuse:

 • Osaleda ettevalmistavatel infotundidel.
 • Enne praktikale asumist allkirjastada lepingud (Erasmus+ õpirändes osaleja leping ja koolipoolne praktikaleping).
 • Praktika jooksul on täita praktikapäevikut.
 • Pärast praktikat täitma praktikaaruande ja Erasmus+ õpirände tagasisideküsimustiku, mis laekub automaatselt osaleja e-mailile peale õpirände lõppu.

Lisainfot annab ja küsimustele vastab Erasmus+ projektikoordinaator Olli Neiman info@tkak.ee

Lõppenud Erasmus+ projektid


Tallinna Kopli Ametikool saadab 2022. aasta mais õpilased õpirändele Maltale

Välispraktika läbisid järgnevate erialade õpilased:

 • hoone tehnosüsteemide ehitus 

 • tekstiilkäsitöö 

 • sisetööde elektrik

 • puukäsitöö 

Vastuvõtvaks partneriks on välispraktika vahendaja ZEAL Internships, kes pakkus meie õpilastele usaldusväärseid ettevõtteid praktika läbiviimiseks.

Käesoleva projekti eesmärgiks oli tutvuda erinevate valdkondade arengusuundadega Maltal, parandada keeleoskust ja täiedada erialaseid oskuseid.

Projekti eelarve on 45 933,00 €.

Õpirändele minejatele tasuti programmi toetusest transport sihtkohta ja tagasi, kindlustus ning majutus praktikakohas. Samuti on osalejatele ette nähtud päevarahad, mis katavad elamiskulud välisriigis.
Kõik välispraktikal osalejad saavad Europassi õpirändetunnistuse, mis on rahvusvahelistelt kehtiv tunnistus ja abiks töö leidmisel.

 

Erasmus õpirände projektiga Maltal praktikal.